GÉNESIS 24

1Otok tijin Abraham ex otok cy'iwlanjtz tu'n Kman tuj tcyakil. 2At jun k'ij tzaj ttxco'n Abraham aju mas tij xjal cyxol ke tmajen, aju cwentil tcyakilju attok te, ex xi tma'n te cyja': —K'o'nctz tk'aba tjak' ncuxe, 3ex k'mantza jun yol axix toc twitz Kman aju Dios at tuj cya'j ex at twitz tx'otx', tu'n mi'n tk'onteya ambil te Isaac aju ncy'ajale tu'n tmoje' tuc'il jun xu'j tzalu tuj tx'otx' Canaán jatum najl kine, 4nok o'cx cxe'la tuj tx'otx' jatum tzajni kine ex cyxol ke xjal at nxilene cyuc'il, ex ctzajeltzun ti'na jun xu'j te t-xu'jil Isaac aju ncy'ajale, chi Abraham. 5Xitzun ttzak'we'n majen cyja': —¿Yajtzun ka tc'i' k'apoj tu'n ttzaj wuc'ile? ¿Cxe'lpetzun wi'ne tcy'ajala tuj tx'otx' jatum etza? Chi majen. 6Xitzun tma'n Abraham te cyja': —Mi'n. Mi'n txi ti'na ncy'ajale ma chixin. 7Ate Kman, aju Dios at tuj cya'j, aju etz k'inte weye tuj tja nmane ex tuj cytx'otx' ke xjal at nxilene cyuc'il, o tzaj ttziyan weye, chi cyja': Ctzajel nk'o'ne tx'otx' lu cye tiyjila; ex tzul t-sama'n t-anjel tu'n t-xi' nej twitza tu'n ttzaj ti'na jun t-xu'jil ncy'ajale ma chixin. 8Katzun tc'i' xu'j tu'n ttzaj tuc'ila, myatzun aya at til, tu'nju otok japun tu'na aju otok txi ttziyana, pero mi'n txi ti'na ncya'jale ma chixin, chi Abraham. 9Ocxtzun tk'o'n majen tk'ab tjak' tcux Abraham aju tpatrón, ex xi ttziyan tu'n tjapun tu'n ic tza'n otok tma Abraham. 10Jawtzun t-sc'o'n tcyakil wik oyaj tbanilxix ti'j tcyakilju attok te Abraham, xi ti'n laj chej camey, ex pon tuj ttanmi Nacor tuj tx'otx' Mesopotamia. 11E ojlantzun ke chej camey tu'n majen ttzi jun xoch ti'jtzi tnam, te kale tuj or oc in che ul ke xu'j k'il a'. 12Octzun ten majen na'l Dios ex tma cyja': Nman Dios, aya Tdios npatrone Abraham, chin tonintza tu'n tel ba'n tcyakil, ex binchama xtalbil te npatrone Abraham. 13Atine ttzi xoch lu, ex ke k'apoj te tnam lu, atzun in che ul k'il a'. 14Aju k'apoj cxel nma'ne te cyja': Chin cubsale twitza, pich'bantza twi t-ẍok'a tu'n nc'ane a', ex ka ma tzaj ttzak'we'n weye cyja': C'ana a', ax icx cxel nk'o'ne cyc'a tcheja camey, ka chi, awttzun k'apoj lu aju sc'o'maj tu'na tu'n toc te t-xu'jil Isaac aju tmajena. Cyja'tzun c'elel nnic'e ti'j ka otok tbinchaya xtalbil te npatrone, chi majen. 15Na'nxtok tbaj na'n Dios tej tul Rebeca, tjax t-ẍok' twi t-semil. Ate Rebeca tme'jel Betuel, atzunte Betuel tal Milca ex tcy'ajal Nacor. Ate Nacor terman Abraham. 16Ate k'apoj lu tbanilxix que'yin ex na'nxtok tlonte xinak. Cu'x ttzi xoch, cu'x tnojsa'n t-ẍok' ex cyja'tok taj meltz'aj, 17xi'tzun kelan majen ti'j, ex xi tma'n te cyja': —Chin cubsale twitza, k'ontza ch'in nc'aye a' tcu'x tuj t-ẍok'a, chi majen. 18Xi ttzak'we'n k'apoj: —C'ana a' tat, chi. Cubtzun ti'n naj k'apoj t-ẍok', o ttzuy tu'n tk'ab, ex xi tk'o'n tc'a majen. 19Tejtzun tbaj c'an majen, xi tma'n k'apoj te cyja': —Ax icx cjawitz wi'ne a' te cyc'a tcheja camey ocxi cynoj, chi k'apoj. 20Cyajtzun tko'n naj tuj cyc'abl alumaj aju a' tcu'xtok tuj t-ẍok', xi kelan, ex ela' maj bant tkan k'il a' ttzi xoch tu'n cyc'an cycyakil ke chej camey. 21In que'yintok majen ti'j k'apoj, ex minti' o k'ajt, tu'n tel tnic' ti'j ka otok tzaj onin tu'n Kman tuj tbe ex ka mi'n. 22Tejtzun cybaj c'an ke chej camey, xi tk'o'n majen jun argoy te txin, k'an pwak ttx'otx'il, ch'ixmi mij mey ons talil. Ax icx xi tk'o'n cabe tkul k'abaj, k'an pwak cytx'otx'il, ex cyaje ons talil junjun. 23Xitzun tkanin te k'apoj cyja': —¿Alcye tmana? Najsama, ¿atpe posad max tja tmana tu'n kcyaj tene tuj konic'an ja'lo? Chi majen. 24Xi ttzak'we'n k'apoj: —Tme'jel Betuel kine, aju tal Milca ex tcy'ajal Nacor. 25Ax icx at ttxa triw ex nim cywa chej, ex at posad kjaye tu'n cycyaj tene tuj konic'an ja'lo, chi k'apoj. 26Cubtzun moc'e' majen, oc ten c'ulul te Kman, 27ex tma cyja': —Nimanxwit tbi Kman aju Tdios npatrone Abraham. Cucx tzaj tk'o'n t-xtalbil te npatrone, ex ma japun tyol aju tzaj ttziyan te; ex ma chin tzaj t-ẍaklu'n tu'n wule cyja t-xjalil npatrone, chi majen. 28Xitzun kelan Rebeca max tja k'malte te ttxu' ti'j tcyakilju otok baj. 29Attok jun t-xiban Rebeca, Labán tbi. Atzunte jlu xi kelan lolte tmajen Abraham max ttzi xoch, 30tu'nju otok tz'oc tque'yin Labán aju oyaj ex ke tkul k'abaj tcubtok tkul tk'ab tanb ex otok tbi aju in tma'ntok tanb ti'j tcyakilju yol otok tma xinak te; ultzun lak'e' Labán ti'j tmajen Abraham axtok ta' ttzi xoch cyuc'il ke chej camey. 31Xitzun tma'n Labán cyja': —Tzaja, aya cy'iwla'n tu'n Kman. ¿Tiku'n cyjel tena tzalu? Ma bant tten ja wu'ne jatum tu'n ttena, ex at posad cye tcheja, chi Labán. 32Xi'tzun majen max tja Labán. El ti'n Labán cyikatz ke chej camey, ex xi tk'o'n cywa tuc'ix ttxa triw; ax icx tzaj ti'n a' tu'n tel tx'jet cyi'j tkan majen, cyuc'ix cykan ke tuc'il. 33Cubtzun k'o'n wabj cywitz tu'n cywa'n, atzunte majen xi tma'n cyja': —Mlay chin wa'ne ka na'nxtok t-xi nma'ne nsanjelale. Xitzun ttzak'we'n Labán: —Yolina, chi Labán. 34Tmatzun majen cyja': —Majen kine te Abraham. 35Tcub nim tcy'iwbil Kman tibaj npatrone, ex o tz'oc k'inun tu'n: o che tzaj k'o'n t-ẍne'l cyuc'ix twacẍ, sak pwak tuc'ix k'an pwak, tmajen xinak ex tmajen xu'j, tchej camey ex tbur. 36Tej otok tijin Sara aju t-xu'jil npatrone, ul itz'j jun tal tcy'ajal npatrone, ex tetzun k'a lu o txi tk'o'n tcyakil tk'inumabl. 37Tzaj tma'n npatrone weye tu'n t-xi nma'ne jun yol axix toc twitz Kman Dios, ex tma cyja': Mi'n tak'a ambil te ncy'ajale tu'n tmoje' tuc'il jun xu'j aj Canaán jatum najl kine ja'lo. 38Txi'ya cyxol ke wermaniye ex jyo'metza jun t-xu'jil ncy'ajale cyxol keju at nxilene cyuc'il, chi weye. 39Xitzun nma'ne te cyja': Tat, ¿yajtzun ka tc'i' k'apoj tu'n ttzaj wuc'ile? Nchiye. 40Tzajtzun ttzak'we'n npatrone: Ate Kman aju in chin bete twitz, ctzajel t-sama'n t-anjel tuc'ila, ex ba'n c'elel tbeya tu'n. Ctzajel ti'na t-xu'jil ncy'ajale cyxol keju at nxilene cyuc'il ex cyxol ke wermaniye. 41Octzun tpona cyxol ke xjal at nxilene cyuc'il, katzun mi'n saj cyk'o'n k'apoj tu'n ttzaj tuc'ila, minti'tzun tila ti'j yol ma tzaj ttziyana weye, chi npatrone Abraham. 42Cyja'tzun tten, ẍin ule ttzi xoch, ẍin oc tene na'l Dios ex xi nma'ne te cyja': Kman, aya Tdios npatrone Abraham, ka oc tbinchaya tu'n wele ba'n tuj nsanjelale lu, 43oc tul k'apoj k'il a' ttzi xoch lu jatum atine, ex oc t-xi nma'ne te: Chin cubsale twitza, k'ontza ch'in nc'aye a' tuj t-ẍok'a, nchiloye te, 44ex ka ma tzaj ttzak'we'n weye cyja': C'ana a', ex cjawitz wi'ne a' te cyc'a tcheja camey, ka chi, awttzun k'apoj lu aju sc'o'maj tu'na, Nman, tu'n toc te t-xu'jil tcy'ajal npatrone, nchiye. 45Na'nxtok nbaj na'ne Dios tuj wanmiye tej cyja' t-xi' Rebeca tuc'il t-ẍok' tjax twi t-semil. Tejtzun xpon ttzi xoch, xi nma'ne te cyja': Chin cubsale twitza, k'ontza ch'in nc'aye a'. 46Xcubtzun ti'n naj t-ẍok' ex xtma weye cyja': C'ana a', ax icx cxel nk'o'ne cyc'a tcheja camey, chi Rebeca. Ẍin c'ane a', ax icx xi tk'o'n cyc'a ncheje camey. 47Xitzun nkanine te cyja': ¿Alcye tmana? Atzun te saj ttzak'we'n: Tme'jel Betuel kine, aju tcy'ajal Nacor ex tal Milca, chi txin. Soctzun nk'o'ne jun argoy ti'j ttxa'n, ex cabe tkul k'abaj soc nk'o'ne ti'j tk'ab. 48Ẍin cubtzun moc'e'ye, ẍin oc tene c'ulul twitz Kman, ex xjaw nnimsa'ne tbi Kman aju Tdios npatrone Abraham, aju Dios otok ẍaklunte weye tuj jun be tuj tumelxix, tu'n t-xi wi'ne tme'jel terman npatrone, tu'ntzun toc te t-xu'jil tcy'ajal. 49Ja'lotzun, cymantze weye ka oc cybinchaye xtalbil te npatrone ex axix toc cyu'ne, ex katzun mi'n, cymantze weye, jacutzun wile alcye cbantel wu'ne, chi majen. 50Xitzun ttzak'we'n Labán ex Betuel cyja': —Tcyakil jlu tuc'il Kman ma tzaj, ex mlay bant tu'n t-xi kma'ne teya oc, ex ka mi'n. 51Lu Rebeca lu, k'inxa ex txi'ya. E toc te t-xu'jil tcy'ajal tpatrona ic tza'nx ma tma Kman, che chi. 52Tejtzun tbinte tmajen Abraham ke yol lu, cub ẍmeje' twitz Kman, pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx'. 53Jatztzun ti'n majen ke oyaj k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, cyuc'ix xbalun, ex xi tk'o'n te Rebeca. Ax icx xi tk'o'n ke oyaj tbanilxix te t-xiban ex te ttxu'. 54Tbajlenxitzun tcyakil jlu, oc ten majen wa'l ex c'al cyuc'ix ke tuc'il, ex axtzun e cyaj ten te konic'an. Te prim tuj juntl k'ij tej cyjaw we', tma majen cyja': —Cyk'ontze ambil weye tu'n waj meltz'aje tja npatrone. 55Xitzun ttzak'we'n t-xiban Rebeca ex ttxu' cyja': —E tcyaj ten laj k'ij k'apoj kuc'ile, ex ka mastl, ex ba'ntzun tajxi tuc'ila. 56Atzunte majen xi tma'n: —Mi'n chin cub cytzyuntle. Ma tz'onin Kman weye ex ba'n ma tz'el nbeye. Tu'ntzun jlu, cyk'ontze ambil weye tu'n waje tja npatrone, chi majen. 57Xitzun cytzak'we'n: —Ktxcontz k'apoj, ex kkaninx te chi toc tu'n. 58Txquettzun Rebeca cyu'n, ex xi cykanin te cyja': —¿Cxe'lpeya tuc'il xinak lu? Che chi. Xi ttzak'we'n Rebeca: —Oc. Chin xe'le, chi. 59Xitzun cyk'o'n ambil tu'n t-xi' Rebeca tuc'ix ju xu'j cwentil te, tuc'ix tmajen Abraham ex ke tuc'il. 60Cubtzun cy'iwla'n Rebeca cyu'n ex cyma cyja': Aya kanbe, tz'ocxwita te txuybaj cye ela' mil xjal ex tz'elwit cyetzan ke tiyjila cytanmi ke aj k'oj cyi'j. 61E jaxtzun Rebeca cyuc'ix ke tmajen xu'j cyibaj chej camey, ex e oc lpe' ti'j tmajen Abraham. Cyja'tzun tten xi' Rebeca tuc'il tmajen Abraham, ex cub be cyu'n. 62Otok tz'ajtz Isaac ttzi xoch Beer-lahai-roi, tu'nju atzun najltok tuj tx'otx' Néguev. 63Otok tz'etz Isaac na'l Dios tuj cojbil te kale, jaw tque'yin ex o til cyja' cytzaj lak'e' junjun chej camey. 64Ax icx te Rebeca xi tque'yin, ex o ilwaj Isaac tu'n. Tejtzun tlonte, cu'tz tibaj chej camey. 65Xi tkanin te majen: —¿Alcye xinak in bet ttzaj ma chixin? Xitzun ttzak'we'n majen: —Atzun npatroneju. Tzajtzun ti'n t-xmuj Rebeca, ex oc tmaksi'n twitz tu'n. 66Xi ttx'olba'n majen te Isaac tcyakilju otok tbincha. 67Xitzun k'i'n Rebeca tu'n Isaac tuj tja Sara aju ktzan ttxu', ex moje' Isaac tuc'il. Nim o c'ujlanjtz Rebeca tu'n Isaac. Cyja'tzun tten o ke' tc'u'j Isaac ti'j tcyimlen ktzan ttxu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\