GÉNESIS 28

1Txquet Jacob tu'n Isaac, cub tcy'iwla'n ex xi tma'n te cyja': Mi'n moje'ya tuc'il jun xu'j aj Canaán. 2Bincham ttena, txi'ya tuj tx'otx' Padan-aram, max tja tchmana Betuel, ex moje'ya ma chixin tuc'il jun tme'jel Labán aju t-xiban ttxu'ya. 3Awt Dios cy'iwlante teya, aju Dios at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, chmet-xwit nim tiyjila, ex che elwit pok'l nimcu c'loj xjal ti'ja. 4Tzajwit tk'o'n teya ex cye tiyjila aju cy'iwbil tzaj ttziyan te Abraham, ex tz'ocwita tajwil tx'otx' lu jatum najl ko' ja'lo ic tza'n stranjer xjal, aju tx'otx' o tzaj ttziyan Dios te Abraham, chi Isaac. 5Cyja'tzun tten, xi sama'n Jacob tu'n Isaac tuj Padan-aram. Pontzun Jacob tja Labán aju tcy'ajal Betuel aju aj Aramey; ate Labán t-xiban Rebeca, aju cytxu' Jacob ex Esaú. 6O tbi Esaú otok cub cy'iwla'n Jacob tu'n Isaac, ex otok txi t-sama'n tuj Padan-aram tu'n tmoje' ma chixin, ex tej tcub tcy'iwla'n Isaac otok txi tma'n te cyja': Mi'n moje'ya tuc'il jun xu'j aj Canaán. 7Ax icx o tbi Esaú otok txi tniman Jacob tyol tman ex tyol ttxu', ex otok txi' tuj Padan-aram. 8Cyja'tzun el tnic' Esaú ti'j, mya ba'n in che e'la ke xu'j aj Canaán tuj twitz Isaac aju tman. 9Xi'tzun Esaú tuc'il Ismael aju tcy'ajal Abraham, ex moje' tuc'il Mahalat, aju tanb Nebaiot ex tme'jel Ismael, ex mya o'cx jlu, ax icx attok txkantl t-xu'jil. 10Etztzun Jacob tuj Beerseba tu'n tpon tuj Harán. 11Pon tuj jun lugar ex ax cyaj ten te konic'an tu'nju otok tz'ex k'ij. Ax jaw ti'n jun abj ma chixin ex cub tk'o'n te t-xwi' ex cub tan tuj lugar lu. 12Oc jun twitzic' ex o til lu jun scaler xi'yni twitz tx'otx' japun baj max twitz cya'j. Lu ke t-anjel Dios in che jaxtok ex in che cu'tztok twi scaler. 13Ax icx o til Jacob lu Kman wa'ltok max twi scaler, ex tzaj tma'n te cyja': Akine Tmana, aju Tdios tchmana Abraham ex Tdios tmana Isaac. Teya ex cye tiyjila cxel nk'o'ne tx'otx' jatum tx'ayl tcuba ja'lo. 14Che chmetel ke tiyjila wu'ne ic tza'n tkukil tx'otx', cbajel cysipan cyib jawni ex cubni, ocni ex elni; nok tu'n tlaja ex tu'n cylaj tiyjila, che bel cy'iwla'n cycyakil xjal twitz tx'otx'. 15Lu kine atine tuc'ila; c'oquel ncwentine nok jatumchak cpola, ex c'ajetz meltz'aja wu'ne juntl maj tuj tx'otx' lu. Mlay cyaj ncolina ka na'nxtok tjapun aju in xi nma'ne teya, chi Dios. 16Tejtzun tel twatl Jacob cub t-ximan: Ax toc at Kman tuj lugar lu ex minti'tok ba'n wu'ne. 17Tzaj t-xobil ex tma: Xobajilxix te lugar lu. A jlu tja Dios ex ttzi cya'j. 18Te prim tuj juntl k'ij jaw we' Jacob, jaw ti'n aju abj otok tz'ajben te t-xwi', jaw twaban te jun techal ex cub tko'n aseyt tibaj. 19Betel tbi lugar lu oc tk'o'n, masque Luz tbi tnam nej. 20Xitzun ttziyan Jacob jun yol te Kman ex tma cyja': Ka ma txi' Dios wuc'ile, ka ma chin oc cwentine tu'n tuj nbeye, ka ma tzaj tk'o'n nwaye tuc'ix nxbalune, 21ka ba'n ma chin pon meltz'aje tja nmane, c'oqueltzun Kman te Ndiose. 22Aju abj ma jaw nwabane te jun techal, c'oquel nk'o'ne te tja Dios, ex cxel nk'o'ne teya aju tlaji'n ti'j tcyakilju ctzajel tk'o'na weye, chi Jacob.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\