GÉNESIS 30

1Tej tque'yinte Raquel minti'tok in tzaj tc'wa'l Jacob ti'j, tzaj tlo'ch tc'u'j ti'j Lea aju ttzic, ex xi tma'n te Jacob cyja': —Jat wale tu'na; ka mi'n, chin cymele, chi Raquel. 2Tzajtzun tk'oj Jacob ti'j Raquel, ex xi tma'n te cyja': —¿Baka Dios kine? Tu'n te Dios minti' in tzaj tala. 3Xitzun tma'n Raquel te: —Lu nmajene Bilha lu. Mojbancu tiba tuc'il. Octzun ttzaj tal, a jlu mer ic tza'n weye wal otok tzul itz'j. Cyja'tzun tten che oquel te wale ke tal che ul itz'j, chi Raquel. 4Cyja'tzun tten xi tk'o'n Raquel aju tmajen Bilha tbi te Jacob tu'n toc te t-xu'jil. Cubtzun tmojban tib Jacob tuc'il Bilha. 5Octzun ten tal Bilha ex tzaj jun tcy'ajal Jacob ti'j. 6Tmatzun Raquel cyja': Ma tzaj tbincha'n Dios wi'je, ma tzaj tbi'n aju nna'j Diose ex ma tzaj tk'o'n jun wale, chi Raquel. Tu'ntzun jlu, Dan tbi oc tk'o'n. 7Oc ten juntl tal Bilha aju tmajen Raquel, ex tzaj juntl tcy'ajal Jacob ti'j. 8Tmatl Raquel cyja': Nim ma tz'oc tilil wu'ne tu'n ncambane ti'j ntzique ex ma cub ti'j wu'ne, chi Raquel. Tu'ntzun jlu, Neftalí tbi oc tk'o'n. 9Tejtzun tque'yinte Lea minti'tl o tzaj tal, tzaj ti'n tmajen aju Zilpa tbi, ex xi tk'o'n te Jacob tu'n toc te t-xu'jil. 10Tejtzun ttzaj jun tcy'ajal Jacob ti'j Zilpa, 11tma Lea cyja': Ba'nxix ma tz'oc, chi, ex Gad tbi oc tk'o'n. 12Te tibajxi jlu ul itz'j juntl tcy'ajal Jacob ti'j Zilpa, 13cyja'tzun tmatl Lea cyja': Nim tzalajbil weye. Oc cyma' ke xu'j weye, tuj tzalajbil atine, chi Lea, ex Aser tbi oc tk'o'n. 14At jun k'ij xi' Rubén tuj cojbil tuj tk'ijlalil oc in jaw chmet twitz triw. Oc noj ti'j jun wik lo'j mandrágora tbi, ex tzaj ti'n te Lea aju ttxu'. Tejtzun tque'yinte Raquel lo'j, xi tma'n te Lea cyja': —Chin cubsale teya, k'ontza cabe weye nlo' mandrágora cyi'j keju ẍe ul ti'n tala. 15Xi ttzak'we'n Lea: —¿Ch'inpetzun t-xilen o tz'el ti'na nchmile, ax icx ja'lo tajbila tu'n cyel ti'na ke mandrágora ẍe ul ti'n wale? Xi tma'n Raquel te: —Jacu cub tan Jacob tuc'ila te konic'an ja'lo te cyxel ke tmandrágora tala. 16Tej tul meltz'aj Jacob tuj cojbil te kale, etz Lea canul ti'j ex xi tma'n te cyja': —Ja'lo a cbel tana wuc'ile, tu'nju ma chjeta wu'ne cyu'n ke mandrágora ẍe ul ti'n wale, chi Lea. Axtzun tan Jacob tuc'il Lea te konic'an lu. 17Tbi Dios tna'j Dios Lea, oc ten tal ex ul itz'j aju tjwe'yin tcy'ajal Jacob ti'j. 18Tmatzun Lea: Ma tzaj tk'o'n Dios jun chojbil weye tu'nju xi nk'o'ne nmajene xu'j te nchmile tu'n tcub tmojban tib tuc'il, chi Lea. Tu'ntzun jlu, Isacar tbi oc tk'o'n. 19Te tibajxi oc ten juntl tal Lea ex ul itz'j aju tkakin tcy'ajal Jacob ti'j. 20Tmatzun Lea: Ma tzaj tk'o'n Dios jun tbanil oyaj weye. Ja'lo a ctel nchmile wuc'ile tu'nju ma tzaj kak tcy'ajal wi'je, chi Lea. Tu'ntzun jlu, Zabulón tbi oc tk'o'n. 21Te tibajxi ul itz'j juntl tal Lea tme'jel Jacob, ex Dina tbi oc tk'o'n. 22Tzajtzun na'n Raquel tu'n Dios, tzaj tbi'n tna'j Dios ex bant talin. 23Oc ten tal ex ul itz'j tal ex tma cyja': Ma tz'el ti'n Dios nch'ixwiye tu'nju minti' in tzaj wale, chi Raquel. 24Ex tmatl: Awt Kman tzaj k'onte juntl wale, chi Raquel, ex José tbi oc tk'o'n. 25Tul-lenxi itz'j José aju tal Raquel, xi tma'n Jacob te Labán cyja': —K'ontza ambil weye tu'n waje tuj ntanmiye. 26K'ontza ke nxu'jile, akeju in ak'nane cyi'j, cyuc'ix ke nc'wa'le, ex chin ttzokpintza tu'n waje. Ba'n tu'na nic'pun ma chin ak'nane tuc'ila. 27Xitzun ttzak'we'n Labán: —Binchama xtalbil ax tena wuc'ile. Ma chin pone ti'j, nok tu'na ma chin cub tcy'iwla'n Kman. 28K'mantza jte' twi tc'u'ja taja ex cxel nk'o'ne. 29Xitzun tma'n Jacob: —Ba'n tu'na tza'n tten o chin ak'nane tuc'ila ex tza'n tten o che c'ujlet ke taluna wu'ne. 30Tej na'nxtok wule mya nimtok taluna. Atzun ja'lo o chmet nimxix ex o cub cy'iwla'na tu'n Kman wul-lene tuc'ila. ¿Jtojtzun ba'n ttzyet wak'nane tu'n cyank'in ke nc'wa'le? 31Xi tkanin Labán juntl maj: —¿Alcye cxel nk'o'ne teya? Xi ttzak'we'n Jacob: —Minti' alcye tu'n ttzaj tk'o'na weye. Ka jacu cub tuj twitza aju cxel nma'ne, che oquel npastorintle ke t-ẍne'la. 32K'ontza ambil weye tu'n cyel npa'ne cycyakil ke ẍne'l pint cyi'j, ex ke k'ek cyi'j, ex cycyakil ke chip pint cyi'j. Atzun jlu c'oquel te twi nc'u'je. 33Cyja'tzun, oc tpona que'yilte twi nc'u'je, atzun c'elel tnic'a ti'j nbinchbene tz'aklxix. Cyxol ke walune, ka at jun chip mya pint ti'j ex ka jun ẍne'l mya k'ek ti'j, elek'tzun kine ti'ja icju. 34Xi tma'n Labán te: —Ba'n, e tbant ic tza'n in tma'na. 35Axtzun k'ij lu e je'l tpa'n Labán cycyakil ke tman chip at tbeyil cytzmal ex ke pint cyi'j, cycyakil ke ttxu chip pint cyi'j, ex ka at ch'in sak cyi'j, ex cycyakil ke ẍne'l k'ek cyi'j, e je'x tk'o'n cye tcy'ajal tu'n cyoc cycwentin. 36El tpa'n tib Labán ti'j Jacob te ox k'ij tbe. Atzunte Jacob ax cyaj ten pastoril cye txkantl t-ẍne'l Labán. 37Octzun ten Jacob tx'emil txkan tk'ab tze' álamo tbi, juntl almendro tbi, atzun juntl castaño tbi, ex e je'l ti'n junjun sil cytxc'omil, tu'ntzun tk'ancha'lin junjun tbeyil sak cyi'j tk'ab tze'. 38E tzaj ti'n Jacob ke tk'ab tze' otok che baj t-silin cyi'j ex e cub ttxolba'n cywitz ke alumaj cyuj choc jatum in che ultok c'al a'. Atzun in che sakchantok ke alumaj oc cyul c'al a'. 39Cyja'tzun nno'c ten cyal cywitz ke tk'ab tze', ex nnu'l itz'j cyal at tbeyil cytzmal ex pint cyi'j. 40In che el tpa'ntok Jacob ke ẍne'l, keju at tbeyil cytzmal ex keju k'ek cyi'j, ex in che ocx tk'o'ntok cyxol ke te t-ẍne'l. Minti' baj t-smo'n ke te t-ẍne'l cyuc'il ke te Labán. 41Tcyakil maj oc in che sakchantok ke alumaj ulni cynabl, in cub tk'o'ntok Jacob ke tk'ab tze' jatum in che pontok ke alumaj c'al a', tu'ntzun cyque'yin cyi'j ke tk'ab tze' oc cysakchan. 42Octzun cyul ke alumaj ocni cyi'j, minti'tok in che cub tk'o'n Jacob ke tk'ab tze'. Cyja'tzun e jo'c te te Labán ke alumaj ocni cyi'j, atzun ke alumaj ulni cynabl e jo'c te te Jacob. 43Octzun Jacob k'inunxix wen, chmet nim t-ẍne'l, nim tmajen xinak, nim tmajen xu'j, nim tchej camey ex nim tbur.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\