GÉNESIS 31

1O tbi Jacob in che yolintok tcy'ajal Labán ti'j cyja': O tz'el ti'n Jacob tcyakilju tetok kman ex ma tz'oc k'inun ti'j ju tetok kman, che chi. 2Ax icx el tnic' Jacob ti'j twitz Labán minti'xix in tzalaj ti'j ic tza'n nej. 3Tzajtzun tma'n Kman te Jacob: Taja max tuj tx'otx' jatum najl tmana, jatum ate' ke xjal at t-xilena cyuc'il, ex chin tele tuc'ila, chi Kman. 4Xi txocbaj Raquel ex Lea tu'n Jacob, tu'n cyul tuj cojbil jatum ta'tok Jacob cyuc'il ke t-ẍne'l, 5ex xi tma'n cye cyja': Ma tz'el nnic'e ti'j, minti'xix in tzalaj cymane wi'je ic tza'n nej; atzunte Dios, aju Tdios nmane, cucx at wuc'ile. 6Ba'n cyu'ne, o chin ak'nane tuc'il cymane tu'n tcyakil wipune, 7atzunte cymane, o chin cub t-sbu'n, ex laj maj o ch'expaj twi nc'u'je tu'n, pero minti' xi tk'o'n Dios ambil te tu'n tbinchante mya ba'n wi'je. 8Ka in tzaj tma'ntok cyja': Cchjetel twi tc'u'ja wu'ne cyu'n ke alumaj pint cyi'j ka chi, octzun tcub cyal alumaj, cub cyal pint cyi'j; ex ka in tzaj tma'ntok cyja': Cchjetel twi tc'u'ja wu'ne cyu'n ke alumaj at tbeyil cytzmal, ka chi, octzun tcub cyal, cycyakil cub cyal at tbeyil cytzmal. 9Cyja'tzun e je'l ti'n Dios cycyakil ke talun cymane, ex e tzaj tk'o'n weye. 10At jun k'ij, tej tpon cysakch alumaj, oc jun nwitzic'e, ex o wile ke ttxu chip in che sakchantok cyu'n tman chip at tbeyil cytzmal ex ke pint cyi'j. 11Tzaj tma'n t-anjel Dios weye tuj witzic': —Jacob, chi anjel. —Lu kine lu, nchiye xi ntzak'we'ne. 12Tzaj tma'n weye: —Que'yinxa ex oc tila'ya, cycyakil ke tman chip at tbeyil cytzmal ex pint cyi'j in che sakchan ke ttxu chip cyu'n, porque ma tz'oc nk'o'ne cwent ti'j tcyakilju o tbincha Labán ti'ja. 13Akine aju Dios cub tyec'un tib twitza tuj Betel, jatum cub tko'na aseyt tibaj abj ex tzaj ttziyana jun tyola weye. Ja'lo, we'ctza, texa tzalu ex taja tuj tx'otx' jatum itz'ja, chi Dios. 14Xi ttzak'we'n Raquel ex Lea cyja': ¿Atpetzun koclene ex ka ketzbile tuj tja kmane? 15¿Myapetzun ic tza'n stranjer xjal ko'ye tu'n? O ko etz c'ayine tu'n, ax icx o txi tc'a'chin tc'u'j tu'n chojbil keye cyaj tk'o'na tej tmoje'ya kuc'ile. 16Ax toc, tcyakil k'inumabl o tz'el ti'n Dios te kmane, keye jlu ex cye kale. Tu'ntzun jlu binchama tcyakilju ma tzaj tma'n Dios teya, che chi. 17E jax tk'o'n Jacob ke tc'wa'l ex ke t-xu'jil cyibaj chej camey, 18tzaj ti'n tcyakilju attok te, cub be tu'n cyuc'ix cycyakil ke alumaj, akeju otok che tcamba tu'n tak'unben tuj Padan-aram, ex ajtz tu'n tul juntl maj tuj Canaán jatum najltok Isaac aju tman. 19Atzunte Labán otok txi' matzol ttzmal t-ẍne'l. Ic' telk'a'n Raquel ke sant ate'tok tuj tja tman. 20Cub sbu'n Labán aju aj Aramey tu'n Jacob, tu'nju minti' xi tma'n ka tu'n tetz. 21Etz ok Jacob tuc'ix tcyakilju attok te. Jurat naj ic'tz jlajtzi nima Éufrates ex tzaj bet tu'n tul cywi' ke witz tuj Galaad. 22Tujxi toxin k'ij, tbi Labán otok tz'etz ok Jacob. 23Ke xjal attok cyxilen tuc'il Labán e tzaj ti'n te tuc'il tu'n tul canun ti'j Jacob, ex tujxi twukin k'ij tbe ul cnet tu'n cywi' ke witz tuj Galaad. 24Cub tyec'un tib Dios twitz Labán aju aj Aramey tuj witzic' te konic'an, ex tzaj tma'n te cyja': Ten tcwenta ti'ja. Mi'n txi yolina te Jacob tuj tx'u'jbil, chi Dios. 25Atzun ul cnet Jacob tu'n Labán cywi' ke witz tuj Galaad, jatum otok cub tk'o'n Jacob tja, xbalun ja. Ax cub tk'o'n te Labán tja, cyuc'ix ke xjal at t-xilen cyuc'il. 26Xitzun tma'n Labán te Jacob cyja': —¿Ti ma tbinchaya? ¿Tiku'n ma chin cub t-sbu'na? Ma che tzaj ti'na ke nme'jele mer ic tza'n ke xjal in che tzyet tuj k'oj ex in che'x k'i'n pres. 27¿Tiku'n ma chin cub t-sbu'na, ex ma tz'etza tuj ewaj? ¿Tiku'n mi'n ma tzaj tma'na weye tu'n tbaj nk'olbe'ne tuc'il tzalajbil, tuc'il bitz ex tuc'il tk'ajk'ajel tanpor ex arpa? 28Misicyer ma tzaj tk'o'na ambil tu'n tel ntz'ubane cywitz ke nme'jele ex ke tal nchmane. Ma tbinchaya jlu mer ic tza'n jun xjal minti' tnabl. 29At wipumale tu'n nbinchanteye jun mya ba'n cyi'je; atzunte Tdios tmana saj tma'n weye konic'an may' cyja': Ten tcwenta ti'ja. Mi'n txi yolina te Jacob tuj tx'u'jbil, chi Dios. 30Ka tajbilxixa tu'n tajtza tja tmana ex tu'ntzun jlu sajtza, pero ¿tiku'n setz telk'a'na ke nsante? 31Xitzun ttzak'we'n Jacob te Labán cyja': —Tu'nju tzaj nxobile twitza. Cub nximane, yaka nne'lcu t-xc'ayina ke tme'jela nwitze, nchiye. 32Katzun at jun kxole tzalu ma che el cnet ke t-santa ti'j, ba'n tu'n tcyim. Ke xjal at kxilen cyuc'il jacu che oc testiw. K'mantza weye ka at jun ti'xti teya wuc'ile, ex k'inxa, chi Jacob. Minti'tok ba'n tu'n Jacob ka atok Raquel otok tz'etz elk'ante ke sant. 33Ocxtzun Labán tuj tja Jacob, aju xbalun ja, ex tuj tja Lea, ax icx ocx tuj cyja ke cabe majen xu'j, pero minti' e cnet ke sant tu'n. Tej tetz tuj tja Lea, ocx tuj tja Raquel. 34Atzunte Raquel otok che tzaj ti'n ke sant ex otok che ocx tk'o'n tjak' tarquiy jun chej camey ex cub ke' tibaj. Baj tjyo'n Labán tuj tcyakil ja, pero minti' e cnet tu'n. 35Xitzun tma'n Raquel te tman: Tat, mi'n tzaj tk'oja wi'je. Mlay bant tu'n njaw we'ye twitza tu'nju yab kine tu'n ẍwo'j, chi Raquel. E bajtzun tjyo'n Labán ke sant ex minti'x e cnet tu'n. 36Tzajtzun tk'oj Jacob ex xi yolin cyuwxix te Labán, ex xi tma'n te cyja': —¿Titzun ma nbinchaye? ¿Alcye il ma bant wu'ne tu'nju ma tzaj lpe'ya wi'je? 37Ma baj tjyo'na t-xol tcyakilju at weye. ¿Alcyetzun ti'xti teya ma cnet tu'na? K'on cuba tzalu cywitz ke t-xjalila ex cywitz ke weye, tu'ntzun cymante alcye at til. 38Tuj winkin abk'i o chin ak'nane tuc'ila, mi jun t-ẍne'la nok o tz'el tal, mi ke ttxu' tchipa, ex mi jun tman t-ẍne'la o txi nchyo'ne; 39minti' ul wi'ne tuc'ila jun taluna otok cub byo'n tu'n txcup, nok o'cx o txi nchjo'ne aju otok naj; ka k'ijl ex ka konic'an oc t-xi elk'a'n jun alumaj, nok o'cx oc tel tkanina twi' wi'je. 40K'ijl, nok ch'ixmi o chin cyime tu'n ta'w cyak; atzun konic'an, nok ch'ixmi o chin cyime tu'n ta'w che'w, ex minti' ocx watl tuj nwitze. 41Winkin abk'i o chin tene tjaya. Cyajlaj abk'i o chin ak'nane tuc'ila cyi'j cabe tme'jela, kak abk'i o chin ak'nane cyi'j ke taluna, ex o baj tch'expu'na laj maj twi nc'u'je. 42Nokwit mi a'ltok Dios wuc'ile, aju Tdios nchmane Abraham ex aju Dios o c'ulun nmane Isaac twitz, ax toc owtlo chin etz tlajo'na minti' jun ti'xti k'i'n wu'ne. Pero ma til Dios aju nbise ex wak'unbene tuc'ila. Tu'ntzun jlu, soc mayo'na tu'n konic'an may'. 43Xi ttzak'we'n Labán te Jacob cyja': —Ke xu'j lu nme'jele ke; ke c'wa'l lu tal nchmane ke; ex ke ẍne'l ax weye ke. Tcyakilju nno'c tque'yina lu weye. ¿Titzun ba'n tbant wu'ne cyi'j ke nme'jele ex cyi'j ke cyal o che ul itz'j? 44Ja'lo e tcyaj bant ti'j jun yol kxol, tu'ntzun tajben te jun testiw kxol kcabil, chi Labán. 45Jawtzun ti'n Jacob jun abj, cub twalba'n te jun techal, 46ex xi tma'n cye xjal attok cyxilen tuc'il: Cychmontze abj, chi Jacob. Cycyakiltzun e oc ten chmol abj tu'n tbant jun byuj cyu'n. Atzun e cub ten wa'l ttxlaj byuj abj otok baj cybuyin. 47Octzun tk'o'n Labán tbi lugar lu tuj tex tyol, Jegar Sahaduta; atzunte Jacob oc tk'o'n juntl tbi tuj tex tyol, Galaad. 48Tmatzun Labán: Aju byuj abj lu, atzunju c'oquel te testiw kxol kcabil, chi Labán. Tu'ntzun jlu, Galaad tbi oc k'o'n, 49ex Mispa juntl tbi oc, tu'nju o tma Labán cyja': Awt Kman c'oquel ten xk'ukil ke kcabil oc tbaj kpa'n kib jun ti'j juntl, chi Labán. 50Ka ma che cub tyajla'na ke nme'jele ex ka ma moje'ya cyuc'il txkantl xu'j, masque minti' jun testiw kxol, pero axte Dios testiw ki'j. 51Ax icx xi tma'ntl Labán te Jacob: Lu byuj abj lu, ex lu techal lu, akeju ma che cub nk'o'ne kxol kcabil. 52Aju byuj abj ex aju techal lu che ajbel tu'n mi'n wocxe tujxi tmojona binchalte jun mya ba'n ti'ja, ax icx teya, tu'n mi'n toctza tujxi nmojone binchalte jun mya ba'n wi'je. 53Aju Tdios tchmana Abraham, ex aju Tdios nchmane Nacor, awttzun binchante ki'j, chi Labán. Xitzun tma'n Jacob jun yol axix toc twitz Dios, aju o c'ulun Isaac twitz. 54Cubtzun tbyo'n Jacob alumaj te jun oyaj te Dios twi witz lu, ex e tzaj ttxco'n ke xjal attok cyxilen tuc'il tu'n cywa'n junx. Cycyakiltzun e wa'n, ex ax e cub tan twi witz tuj konic'an lu. 55Te prim te juntl k'ij jaw we' Labán ex el ttz'uban cywitz ke tal tchman, ax icx cye tme'jel; ex te tibajxi e cub tcy'iwla'n ex aj meltz'aj tu'n tpon tuj ttanmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\