GÉNESIS 32

1Ic'tzuntl Jacob ex e tzaj txkan t-anjel Dios canul te. 2Tejtzun tlonte Jacob ke anjel tma: Ake jlu txkan t-soldad Dios ke. Tu'ntzun jlu, Mahanaim tbi lugar lu oc tk'o'n. 3E tzaj t-sama'n Jacob sanjel tuc'il Esaú aju ttzic, tu'n cyul tuj tx'otx' Seir, ex Edom juntl tbi toc, 4ex tzaj tma'n cye cyja': Atzun jlu cxel cyma'ne te tat Esaú aju ntzique: Atzun jlu in tma'n Jacob aju ajbel teya: Tej wetze tuj njaye, atzun o chin tene tja Labán, 5ex ate' nwacẍe, nburre, nẍne'le, nmajene xinak ex nmajene xu'j. Atzun tkanil in xi nsama'ne teya, tat. In chin ayone tu'n ncambanteye t-xtalbila, che chicuye, chi Jacob cye sanjel. 6E ajtztzun meltz'aj ke sanjel ex xi cyma'n te Jacob cyja': Ma ko'x aje tuc'il Esaú aju ttzica. Twitzelcu tzul canul ti'ja, ex uc'in cyaje syent xjal tu'n, che chi. 7Tzajtzun nimxix t-xobil Jacob ex nim t-ximbetz. E cub tpa'n ke xjal ate'tok tuc'il, cyuc'ix ke t-ẍne'l, ke twacẍ, ex ke tchej camey; te cabe c'loj e je'l tu'n. 8Porque cub t-ximan cyja': Ka ma tzaj Esaú k'ojlel ti'j jun c'loj, atzunte juntl c'loj jacu tzokpaj. 9Octzun ten na'l Dios ex tma: Nman, aju Tdios nchmane Abraham ex Tdios nmane Isaac, aya o tzaj k'mante weye cyja': Taj meltz'aja tuj ttx'otx'a ex cyuc'il ke xjal at t-xilena cyuc'il, ex ba'n c'elel tbeya wu'ne, chiya. 10Minti' woclene ti'j t-xtalbila ex tk'ak'bil tc'u'ja tzaj tk'o'na weye. Tej wic'e tuj nima Jordán minti'tok k'i'n wu'ne, nok o'cx ncy'ako'che. Atzun ja'lo ma bant cabe c'loj nbete. 11Binchama xtalbil, chin tcloma tuj tk'ab ntzique Esaú, porque in chin xobe twitz. Mya yajcu tzul k'ojlel wi'je, ex jacu che cub tbyo'n ke xu'j ex ke c'wa'l. 12O tzaj tma'na weye cyja': Chin onile ti'ja tu'n tank'ina ba'n, ic che oquel tiyjila ic tza'n ttxa tz'a'n ttzi mar, ex mlay bant cyajlanjtz tu'nju nim cyajlal, chiya, chi Jacob. 13Axtzun o tan Jacob tuj ak'bil lu, ex cyxol tcyakilju attok te, e jaw tjyo'n oyaj tu'n cyxi tk'o'n te Esaú aju ttzic. 14Jaw tjyo'n cab syent ttxu chip ex winkin tman chip, cab syent ttxu ẍne'l ex winkin tman ẍne'l, 15ax icx 30 ttxu chej camey cyuc'ix ke cyal c'itz'ketok che cub, 40 vac, laj tal tor, winkin ttxu bur ex laj tman bur. 16Ex e je'x tk'o'n tuj cycwent ke tmajen teyle te junjun c'loj alumaj, ex xi tma'n cye cyja': Che nejcuye nwitze, ex cyk'oncje pabl tib cyxol teyle te junjun c'loj. 17Xi tma'n teju xi t-sama'n nej: Ka ma tz'oc tc'ulban tiba tuc'il Esaú aju ntzique, ex ka ma tzaj tkanin teya cyja': ¿Alcye tpatrona? ¿Jatum ma txi'ya? ¿Al-e ke alumaj k'i'n tu'na? ka chi, 18k'manxtzuna te cyja': Tat Esaú, a jlu jun oyaj ma tzaj sama'n teya tu'n Jacob aju tmajena, ex lu te lepchix ttzaj ki'je, chicuya. 19Ax icx te tcabin, te toxin ex cye cycyakil keju lepchtok ke cyi'j ke alumaj, xi tma'n cye cyja': Icxtzun tten cxel cyma'ne te Esaú oc toc cyc'ulban cyibe tuc'il. 20Ax icx cxel cyma'ne te cyja': Ax icx te Jacob aju tmajena, lu te lepchix ttzaj ki'je, che chicuye, chi Jacob. Tu'nju tma Jacob cyja': Cchewixtel tk'oj Esaú wi'je tu'nju oyaj in xi nsama'ne, ex lepchix nxi'ye tu'n twile twitz. Kapelo jacu chin c'mete tu'n icju, chi Jacob. 21Xitzun t-sama'n oyaj nej. Atzunte ax cyaj tan tuj campament tuj ak'bil lu. 22Tujx ak'bil lu jaw we' Jacob, e tzaj ti'n ke cabe t-xu'jil, ke cabe tmajen xu'j ex ke junlaj tcy'ajal, ex e jic'x ti'n tuj jun xajbil a' tuj nima Jaboc, 23junx tuc'il tcyakilju attok te. 24Cyja'tzun cyaj ten Jacob tjunal te, ex o ma'lin jun xinak tuc'il tejxi kskix. 25Tejtzun tna'nte xinak, lu minti'x tu'n t-xcye' ti'j Jacob, octzun tbaju'n twi t-xix, ex bi'x etz k'ulpaj t-xix Jacob tu'n, acux cucxtok tma'lin tuc'il. 26Xitzun tma'n xinak te Jacob cyja': —Chin ttzokpintza, tu'nju ch'ix kskix, chi xinak. —Ka mi'n ma chin cub tcy'iwla'na, mlay txi ntzokpi'ne, chi Jacob te. 27—¿Titzun tbiya? Chi xinak. —Jacob nbiye, chi xi tma'n. 28Xitzun tma'n xinak te cyja': —Mi'n tz'oc k'ma'ntl tbiya Jacob, Israel tbiya c'oquel, tu'nju ma ma'lina tuc'il Dios ex cyuc'il xjal ex ma cub cyi'j tu'na, chi xinak. 29—Ax icx teya, k'mantza weye ti tbiya, chi Jacob. Xitzun ttzak'we'n xinak: —¿Tiku'n in tzaj tkanina nbiye? Chi xinak. Axtzun cub cy'iwla'n Jacob tu'n. 30Octzun tk'o'n Jacob tbi lugar lu Peniel, tu'nju tma: Ma wile acu Dios ex itz'x kine. 31Matoktzun in bet tetz Jacob tuj Peniel tej tkoptz'aj k'ij, otok tz'etz k'ulpaj t-xix ex in coxintok tel. 32Tu'ntzun jlu, atxixtzun minti' in xi cychyo'n ke tiyjil Israel aju tbotx'il twi xixbaj, tu'n tlaj twi' t-xix Jacob o cy'ixbisanjtz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\