GÉNESIS 33

1Tejtzun tque'yinte Jacob cyja'tok ttzaj Esaú tuc'ix cyaje syent xinak tuc'il, e baj tpa'n ke c'wa'l t-xol Lea ex Raquel ex cyxol ke cabe majen xu'j; 2e cub tnejsa'n Jacob ke cabe majen xu'j cyuc'il ke cyal, lepchix Lea cyuc'il ke tal, ex mancbil xi' Raquel tuc'il José. 3Cubtzun nej Jacob cywitz, ex wuk maj cub ẍmeje' ex pon tacl tibaj twitz twitz tx'otx', tejxi tul canun twitz ttzic. 4Xitzun kelan Esaú tuc'il, tzaj tchle'n, xi pake' tibaj tkul, ex el ttz'uban twitz. E jawtzun ok' cycabil. 5E xitzun tque'yin Esaú ke xu'j cyuc'ix ke cyal, ex xi tkanin cyja': —Yajtzun ke jlu, ¿alcye ke? Chi Esaú. —Atzun ke nc'wa'le o che tzaj tk'o'n Dios, akine ajbel teya, chi Jacob xi ttzak'we'n. 6E ultzun lak'e' ke majen xu'j cyuc'ix cyal ex e cub moc'e' twitz tx'otx'. 7Ax icx ul lak'e' Lea cyuc'ix ke tal ex e cub moc'e'. Te mancbil ul José tuc'ix Raquel; ax icx e cub moc'e'. 8Ax icx xi tkanin Esaú: —¿Alcye t-ximbetza cyi'j junjun byuj alumaj ma che oc nc'ulba'ne? Chi Esaú. —Waje tu'n tc'monteya tu'n ncambanteye xtalbil teya, chi Jacob xi ttzak'we'n. 9—Mi'n, witz'in. Ax at nim weye. E tten te teya aju teya, chi Esaú. 10Xi tma'ntl Jacob cyja': —Mi'n, najsama. Ka ax toc ma ncambaye t-xtalbila, c'momxa aju oyaj lu tu'nju ma wile twitza; a jlu mer ic tza'n acu Dios ma wile, ex ba'n ma chin c'mete tu'na. 11In chin cubsane twitza c'momxa aju oyaj ma tzaj wi'ne teya, porque o chin tzaj xtaline tu'n Dios ex minti' jun atx taj weye. Tu'nju cucx t-xi tma'n Jacob icju, cub tuj twitz Esaú tu'n t-xi tc'mo'n aju oyaj, 12ex xi tma'n Esaú cyja': —Ko ic' tzalu. Jacu chin cub neje twitza. 13Xi tma'n Jacob cyja': —Tat, ba'n tu'na, ne'x ke tal c'wa'l, ax icx uc'in ke ẍne'l wu'ne ex ke wacẍ c'itzke cub cyal. Katzun ma che sict, tujlo junx k'ij jacu che cyim cycyakil ẍne'l. 14Mas ba'n tu'n t-xi neja nwitze, akine tmajena; atzun weye, cheba chin xe'le, ic tza'nx che bet ke alumaj akeju nejni nwitze, ex ic tza'nx che bet ke tal nc'wa'le, ocxi npon canune tuc'ila tuj Seir, chi Jacob. 15Xi tma'n Esaú cyja': —Ba'n. Jacu che cyaj nk'o'ne junjun xinak tuc'ila, akeju uc'in wu'ne, chi Esaú. Xi tma'n Jacob: —¿Ti cyajben ke jlu? O'cx wajbile tu'n ncambanteye t-xtalbila, chi Jacob. 16Tujxtzun k'ij lu aj meltz'aj Esaú tu'n tpon tuj Seir. 17Atzunte Jacob cyja' ttzaj tu'n tul tuj Sucot. Atzun jaw tbincha'n tja ex ke cyja talun. Tu'ntzun jlu Sucot tbi lugar lu oc tk'o'n. 18Ba'n ul Jacob tuj tnam Siquem tuj tx'otx' Canaán, tej tajtz meltz'aj tuj Padan-aram, ex atzun cub ten twitz tnam. 19Tu'n jun syent sak pwak o tlok' jun piẍ tx'otx' cye tc'wa'l Hamor aju tman Siquem. Atzun cub tk'o'n Jacob tja, xbalun ja. 20Ax icx jaw tbincha'n jun altar, ex El-Elohe-Israel tbi oc tk'o'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\