GÉNESIS 35

1Tzaj tma'n Dios te Jacob cyja': We'ctza ex tjaxa najal tuj Betel. Binchan jawa jun altar nwitze ma chixin, akine Dios aju cub tyec'un tib twitza tej tel oka twitz ttzica Esaú, chi Dios. 2Xitzun tma'n Jacob cye cycyakil keju ate'tok tuj tja ex cye cycyakil keju ate'tok tuc'il, chi cyja': Cyi'metze cycyakil tilbilal nno'c cydiosine, akeju e tzaj cyi'ne tuj junxitl tx'otx', che chine tuj a', ex cych'expun ele cyxbalune. 3Ko'ke tuj Betel. Atzun cjawil nbincha'ne jun altar twitz Dios, aju o tz'onin wi'je tej atintoke tuj xobajil, ex o bet wuc'ile nok jatumchak o chin bete, chi Jacob. 4E je'xtzun cyk'o'n te Jacob cycyakil ke tilbilal nno'c cydiosin, akeju otok tzaj cyi'n tuj junxitl tx'otx', cyuc'ix ke tuj ẍcyinbaj. E cu'x tmaku'n Jacob tjak' jun wi' tze' c'ol nikayintok ttxlaj tnam Siquem. 5Tej cyic' tuj lugar lu, tzaj tk'o'n Dios nim t-xobil cyi'j xjal ate'tok cyuj mastl tnam cyi'jele, ex minti' e jo'c lpe' k'ojlel cyi'j ke tcy'ajal Jacob. 6Ul Jacob tuj tnam Luz, cyuc'ix cycyakil ke xjal uc'intok tu'n, ex Betel juntl tbi tnam lu, atzun ta' tuj Canaán. 7Jawtzun tbincha'n jun altar, El-Betel tbi lugar lu oc tk'o'n, tu'nju atzun cub tyec'un tib Dios twitz tej tel ok twitz ttzic. 8Atzun cyim Débora, aju xu'j otok tz'oc cwentin te Rebeca, ex cu'x maku'n tjak' jun wi' tze' c'ol tjak' tnam Betel. Alón-bacut tbi lugar lu oc tk'o'n Jacob. 9Tajtzlenxi Jacob tuj Padan-aram cub tyec'un tib Dios twitz juntl maj, ex cub tcy'iwla'n. 10Tzaj tma'n te cyja': Jacob tbiya, atzun ja'lo mi'n tz'oc k'ma'ntl tbiya Jacob. Texju ja'lo Israel tbiya c'oquel, chi Dios, ex Israel tbi Jacob oc tk'o'n. 11Tmatl Dios te cyja': Akine Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n. Chmet-x nim tbaja ex chmet-x nim tiyjila. Ti'ja c'elel jun nasyon ex nimcu tnam, ex cyxol ke tiyjila che elel jlet ke rey. 12Aju tx'otx' o txi nk'o'ne te Abraham ex te Isaac, axju cxel nk'o'ne teya, ex te tibajxi cxel nk'o'ne cye tiyjila, chi Dios. 13Ic'tzun Dios tuj lugar jatum otok yolin tuc'il Jacob. 14Tzaj ti'n Jacob jun abj, jaw twalba'n te jun techal jatum cub ten Dios yolil tuc'il, cub tko'n aseyt ex ta'l twitz uva tibaj, te jun ak'bil chjonte te Dios, 15ex Betel tbi lugar lu oc tk'o'n, jatum otok yolin Dios tuc'il. 16Te tibajxitzun e ic' tuj Betel. Tej ch'ixtok cyul tuj Efrata ul itz'j juntl tal Raquel, ex pen el c'wa'l ti'j. 17Tej toctok tuj c'ixc'oj mas cyuwxix, xi tma'n betx'lon te cyja': Mi'n xoba. Xinak juntl tala ma tzul itz'j, chi betx'lon. 18Ch'ixtok tcyim Raquel ex tej ch'ixtok tjaw baj t-xew, Benoni tbi tal ne' oc tk'o'n; atzunte Jacob aju tman ne', Benjamín tbi oc tk'o'n. 19Cyja'tzun tten cyim Raquel ex cu'x maku'n ttxlaj be aju in pon tuj Efrata, aju Belén tbi toc ja'lo. 20Jaw twalba'n Jacob jun abj te jun techal tibaj tmukbil Raquel. Atzunju techal lu in tyec'un jatum cu'x maku'n Raquel, ex ax ta' ja'lo. 21Ic'tzuntl Israel ex o tentl max ti'jxi Migdal-edar. 22Tej najltok Israel tuj tx'otx' lu, at jun maj xi' Rubén ex cub tan tuc'il Bilha aju t-xu'jil tman. O tbi Israel jlu. Cablaj cybet tcy'ajal Jacob. 23Ke tcy'ajal e tzaj ti'j Lea, atzun ke jlu: Rubén aju tnejel tcy'ajal Jacob, tuc'ix Simeón, Leví, Judá, Isacar ex Zabulón. 24Ke tcy'ajal e tzaj ti'j Raquel, atzun ke jlu: José ex Benjamín. 25Ke tcy'ajal e tzaj ti'j Bilha aju tmajen Raquel, atzun ke jlu: Dan ex Neftalí. 26Ke tcy'ajal e tzaj ti'j Zilpa aju tmajen Lea, atzun ke jlu: Gad ex Aser. Cycyakil ke jlu tcy'ajal Jacob ke, akeju e ul itz'j tuj Padan-aram. 27Ul Jacob que'yilte Isaac aju tman tuj tnam Mamre, ex ax juntl tbi tnam lu Arba ex ka Hebrón. Atzun otok ank'in Abraham tuc'ix Isaac. 28O ank'in Isaac tu'n tcyakil, 180 abk'i. 29Tej otok tijin Isaac wen jaw baj t-xew, cyim ex pon cyuc'il ktzan t-xe'chel. Ocxtzun maku'n tu'n Esaú ex Jacob akeju tcy'ajal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\