GÉNESIS 38

1Tuj tk'ijlalil lu el tpa'n tib Judá cyi'j ke terman, ex xi' najal tuj tja jun aj Adulam, Hira tbi. 2Octzun tque'yin Judá tme'jel jun aj Canaán, Súa tbi, tzaj ti'n te t-xu'jil, ex cub tan tuc'il. 3Octzun ten tal, k'a tal ul itz'j ex Er tbi oc tk'o'n. 4Oc tentl tal, ax k'a tal ul itz'j, ex Onán tbi oc tk'o'n. 5Oc ten juntl tal, ax k'a tal ul itz'j, ex Sela tbi oc tk'o'n. Atzun ul itz'j tej attok tuj Quezib. 6Tzaj ti'n Judá t-xu'jil Er aju tnejel tcy'ajal. Ate xu'j lu, Tamar tbi. 7Ate Er, aju tnejel tcy'ajal Judá, mya ba'ntok tbinchben tuj twitz Kman ex o cyim naj tu'n. 8Xitzun tma'n Judá te Onán cyja': Moje'cuya tuc'il t-xu'jil ktzan ttzica, tu'ntzun tjapun tu'na aju ley k'mamaj tu'n Dios, porque t-xna'na, ex tu'n tjaw jlet tiyjil tu'na, chi Judá. 9Oc tcub tan Onán tuc'il t-xu'jil ktzan ttzic, cub tko'n tiyaj twitz tx'otx' tu'ntzun mi'n ttzaj tiyjil ktzan ttzic tu'n, tu'nju ba'ntok tu'n mya te ke c'wa'l attok cyulel itz'j. 10Mya ba'n e'la tuj twitz Kman aju in tbincha'ntok Onán. Ax icx te o cyim naj tu'n Kman. 11Xitzun tma'n Judá te Tamar aju tlib cyja': Tena te meba xu'j tja tmana ocxi tch'iy Sela aju ncy'ajale, chi Judá te Tamar, tu'nju cub t-ximan Judá cyja': Mya yajcu icx te jacu cyim te ic tza'nx ke ttzic, chi. Xi'tzun Tamar tja tman. 12El nim k'ij ex cyim t-xu'jil Judá, aju tme'jel Súa. Tejtzun tel tbis Judá, jax jatum ate'tok ke k'il cytzmal t-ẍne'l, max tuj tnam Timnat. Xi' Hira aju aj Adulam tuc'il, aju tamiw. 13Pon tkanil tuc'il Tamar cyja': Lu tliba ma jax max Timnat tu'n tel cytzmal t-ẍne'l. 14Eltzun ti'n Tamar t-xbalun te mebyil, oc tmaksi'n twitz tu'n jun xbalun xaxj tu'n mi'n tel nic'baj ti'j, ex cub ke' ttxa'n tnam Enaim, aju tcub tuj tbeyil Timnat. O tbincha icju tu'nju o til otok ch'iy Sela ex na'nxtok t-xi k'o'n tu'n toc te tchmil. 15Tejtzun tque'yinte Judá xu'j lu, cub t-ximan ka jawni twitz cyuc'il xinak, tu'nju otok tz'oc tmaksi'n twitz. 16Xitzun lak'e' ttxlaj xu'j ex minti' el tnic' ti'j atok tlib. Xi tma'n Judá te cyja': —¿Mlaype cub tuj twitza tu'n ncub tane tuc'ila? Chi Judá. —¿Titzun ctzajel tk'o'na weye ti'j tcublen tana wuc'ile? Chi xu'j. 17—Ctzajel nsama'ne jun tal tchipa cyxol ke walune, chi Judá. —Ba'n, pero k'ontza jun ti'xti teya te jun tzuybil, ex c'ajel nk'o'ne ocxi tul t-sama'na tal nchipe, chi xu'j. 18—¿Titzun taja tu'n t-xi nk'o'ne teya? Chi Judá xi tkanin. Xi ttzak'we'n xu'j: —K'ontza t-seya tuc'ix tak'al, tuc'ix tcy'ako'cha tzyu'n tu'na, chi xu'j. Xitzun tk'o'n Judá te xu'j, cub tan tuc'il, ex oc ten tal. 19Tbajlenxi jlu ajtzun Tamar, el ti'n aju xbalun toctok twitz, ex oc tk'o'n juntl maj t-xbalun te mebyil. 20Xitzun t-sama'n Judá tal chip. Ate aj Adulam aju tamiw xi k'inte te tu'n tpon tuc'il xu'j, tu'ntzun cyajtz tk'o'n ke tzuybil; pero minti' cnet xu'j tu'n. 21Xi tkanin cye xjal tuj lugar lu: —¿Jatum ta' aju xu'j aj Enaim jawni twitz cyuc'il xinak, aju in tentok ttzi be? Chi tamiw Judá. —Tzalu minti' jun xu'j jawni twitz cyuc'il xinak, che chi xjal. 22Ajtzun meltz'aj tu'n tpon tuc'il Judá ex xi tma'n te cyja': —Minti' ma cnet xu'j wu'ne, ax icx ma tzaj cyma'n ke xjal tuj lugar ma chixin: Tzalu minti' jun xu'j jawni twitz cyuc'il xinak, che chi, chi tamiw Judá. 23Xitzun tma'n Judá te: —E cycyaj ten ke tzuybil tuc'il, tu'ntzun mi'n cyxmayin xjal ki'j; matzun tila ma txi nsama'ne tal chip te, ex minti' ma cnet xu'j tu'na, chi Judá. 24Tbajlenxi ox xjaw, e ul xjal k'malte te Judá cyja': —O yaẍin Tamar aju tliba cyuc'il xinak, ex o tz'oc ten tal, che chi. Tmatzun Judá cyja': —Cyi'metze ex cypatun cube. 25Tejtzun tetz k'i'n Tamar cyu'n xjal, xi t-sama'n tkanil te tlib: —O tz'oc ten wale tu'n cyajaw ke jlu. Que'yin oca al e ke jlu, aju sey tuc'ix tak'al, tuc'ix cy'ako'ch, chi Tamar. 26Tejtzun tel tnic' Judá cyi'j, tma cyja': —Ax toc mas tz'akl xu'j lu nwitze, tu'nju minti' jaw nmojba'ne tuc'il Sela aju ncy'ajale, chi Judá. Minti'tl cub tan tuc'il. 27Tej tpon tk'ijlalil tu'n tul itz'j tal Tamar, yo'ẍ ke tal e ul itz'j. 28Tej cyja'tok cyul itz'j, etz tk'o'n tk'ab jun tal ne'. Octzun tc'alo'n betx'lon jun piẍ nok' cyak que'yin ti'j tk'ab ex tma: Ate jlu ma tz'itz'j nej. 29Aj ti'n tal ne' tk'ab, ex a juntl ul itz'j nej. Tmatzun betx'lon cyja': Tza'n tten xjaket be tu'na, chi betx'lon. Tu'ntzun jlu, Fares tbi oc k'o'n. 30Ultzun itz'j juntl, aju otok tz'oc c'alo'n tk'ab tu'n nok' cyak que'yin, ex Zara tbi oc k'o'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\