GÉNESIS 4

1Moje'tzun Adán tuc'il Eva aju t-xu'jil. Octzun ten tal Eva, ex ul itz'j jun tal, Caín tbi oc. Tmatzun Eva cyja': Ma tzul itz'j jun wale xinak. A Kman ma tzaj k'onte te, chi Eva. 2Ul itz'j juntl tal, Abel tbi oc, titz'in Caín. Ate Abel oc pastoril ẍne'l; atzunte Caín ak'nal ti'j tx'otx'. 3Eltzun tyemp. At jun k'ij tzaj ti'n Caín twitz tawal tu'n t-xi tk'o'n te jun oyaj te Kman. 4Ax icx te Abel e tzaj ti'n ke cynejel cyal t-ẍne'l akeju tbanilxix. Tzajtzun tque'yin Kman ex o tzalaj ti'j Abel tuc'ix ti'j toyaj. 5Atzun ti'j Caín ex ti'j toyaj, minti' o tzalaj Dios. Tzajtzun nim tk'oj Caín ex miyalnix oc twitz. 6Tzajtzun tma'n Kman te Caín: ¿Tiku'n ma tzaj tk'oja ex miyalnix ma tz'oc twitza? 7Ka ma tbinchaya ba'n, ¿mlaypelo c'meta? Katzun mi'n ma tbinchaya ba'n, aju il lepch ti'ja, ex in ayon tu'n tcub ti'ja tu'n. Pero jacu cub ti'j tu'na, chi Kman. 8At jun k'ij xi tma'n Caín te Abel aju titz'in: —Ko' betel tuj cojbil, chi Caín. Tejtzun cypon tuj cojbil, oc tzokpaj Caín ti'j Abel aju titz'in, ex cub tbyo'n. 9Tzajtzun tkanin Kman te Caín: —¿Jatum ta' Abel aju titz'ina? Xitzun ttzak'we'n Caín: —Minti' bi'n wu'ne. ¿Baka cwentil wermaniye kine? 10Tzajtzun tma'n Kman te: —¿Ti ma tbinchaya? Aju tchc'el titz'ina ma cub twitz tx'otx', mer ic tza'n in sch'in wi'je in tkanin tu'n tbinchet ti'j. 11Tu'ntzun jlu cbel tcastiwoya ex c'elex lajo'na tuj tx'otx' lu, aju ma txi c'ante tchc'el titz'ina ma cub tbyo'na. 12Masque ak'nana twitz tx'otx', pero mlay tzaj tk'o'ntl nim twitz tawala. Betin xjal c'oquela twitz tx'otx' ex minti' tu'n tojlana, chi Kman. 13Xitzun ttzak'we'n Caín te Kman: —Aju ncastiwoye lu ma'xix, mlay tzic'x wu'ne. 14Ja'lo chin elex tk'o'na ti'jxi tx'otx' lu, mlay chin tentle tuc'ila, betin xjal chin oquele ex minti' tu'n wojlane. Cyja'tzun, nok alcyex ma tz'oc noj wi'je, chin bel tbyo'n, chi Caín. 15Tzajtzun ttzak'we'n Kman: —Mi'n. Alcye ma cub byonte teya, cbel tcastiw wuk maj, chi Kman. Octzun tk'o'n Kman jun techal ti'j Caín tu'ntzun mi'n tcub byo'n tu'n jun xjal oc toc noj ti'j. 16Extzun Caín twitz Kman ex ax najan tuj tx'otx' Nod, tuj tjawitz k'ij ttxlaj Edén. 17Moje'tzun Caín tuc'il t-xu'jil. Octzun ten tal t-xu'jil ex ul itz'j jun tal, Enoc tbi oc. Cubtzun tbincha'n Caín jun tnam, ex Enoc tbi oc tk'o'n, ic tza'nx tbi tc'wa'l. 18Ate Enoc tman Irad; Irad tman Mehujael; Mehujael tman Metusael; Metusael tman Lamec. 19Cabe t-xu'jil Lamec ten. Ada tbi jun ex Zila tbi juntl. 20Ultzun itz'j jun tal Ada, Jabal tbi oc, ex atzun cyxe'chel keju najl tjak' ja xbalun, ke ch'isal cye alumaj. 21At jun titz'in Jabal, Jubal tbi, ex atzun cyxe'chel cycyakil ke chimbal ti'j arpa ex xux. 22Ax icx te Zila ul itz'j jun tal, Tubal-caín tbi oc. Oc te tx'inol c'uxbil ex binchal macbil ti'j c'uxbil ex k'an c'uxbil. Attok jun tanb Tubal-caín, Naama tbi. 23At jun k'ij xi tma'n Lamec cye t-xu'jil cyja': Akeye nxu'jile, Ada ex Zila, cybintze aju cxel nma'ne: Cub nbyo'ne jun xinak tu'nju oc tc'ixbisa'n kine; cub nbyo'ne jun cu'xun tu'nju oc tbaju'n kine. 24Ka at jun ma cub byonte Caín, wuk maj c'oquel t-xel ti'j, atzun weye, ka ma chin oc c'ixbisa'ne tu'n juntl, 77 maj c'oquel t-xel ti'j, chi Lamec. 25Cubtzun tantl Adán tuc'il t-xu'jil. Ul itz'j juntl tal t-xu'jil, Set tbi oc tk'o'n. Tmatzun Eva: Ma tzaj tk'o'n Dios juntl wale te t-xel Abel aju cub tbyo'n Caín, chi Eva. 26Ax icx te Set ul itz'j jun tcy'ajal, Enós tbi oc tk'o'n. Axtzun tk'ijlalil lu tzyet cyna'n xjal Dios, ajben tbi Kman cyu'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\