GÉNESIS 43

1Cucx at nim ta'w we'yaj cyibaj xjal. 2Tej tbaj cywa'n Jacob cyuc'ix ke tc'wa'l aju triw tzaj cyi'n tuj Ejipt, xi tma'n Jacob cye tc'wa'l cyja': —Cyxi'ye juntl maj ex cylak'ontze ch'intl triw te kwa, chi Jacob. 3Xi tma'n Judá te tman: —Aju xinak tzaj tcyuwsa'nxix keye cyja': Mi'n che ultle wuc'ile ka mi'n ma tzul cyi'ne cyitz'ine, chi xinak. 4Ka ma txi ttzokpi'na kitz'ine tu'n t-xi' kuc'ile, jacutzun ko'xe lak'ol triw; 5katzun mi'n ma txi ttzokpi'na, mlayx ko'xe, tu'nju tzaj tma'n xinak keye cyja': Mi'n che ultle wuc'ile ka mi'n ma tzul cyi'ne cyitz'ine, chi xinak, chi Judá. 6Tmatltzun Israel: —¿Tiku'n cybinchaye mya ba'n lu wi'je? ¿Tiku'n xi cyma'ne te xinak ka attok juntl cyitz'ine? Chi Israel. 7Xitzun cytzak'we'n: —Axte xinak tzaj kaninte ti'j kten ex cyi'j keju ate' tuj kja, chi cyja': ¿Itz'xpe cymane? ¿Atpe juntl cyermaniye? Chi xinak. Atzun keye xi kma'ne ic tza'nx tten. ¿Baka o na'ne ti'j ka tu'n ttzaj tkanin tu'n t-xi ki'ne kitz'ine tuc'il? Che chi. 8Xitzun tma'n Judá te Israel aju tman cyja': —K'ontza cu'xun tuj ncwente. Jacu ko'x naje tu'ntzun kank'in ex tu'ntzun mi'n kcyim, mi aya, mi ko'ye ex mi ke kc'wa'le. 9Tuj ncwente jacu ten cu'xun, ex weye ctzajel tkanina tajlal. Ka minti' ma tzul wi'ne juntl maj, ka minti' ma cubtl nk'o'ne twitza, atzun kine at wile twitza te jumajx. 10Nokwit minti' o we'ye, mawtlo bant-xi cab maj kkane ja'lo, chi Judá. 11Xitzun ttzak'we'n Israel aju cyman cyja': —Ka ic tten, cybinchamniye jlu: Cyk'oncuxe tuj cysaque akeju ti'xti tbanilxix in che tzaj tk'o'n tx'otx', ex cyi'nxe teju xinak te jun oyaj: cyi'nxe ch'in bálsamo, ch'in ta'l cab, ch'in perjum, ch'in tk'olil tze' mirra, ex jun byuj cywitz tze' ba'n cyc'axunjtz. 12Cyi'nxe cab maj tajlal pwak ic tza'n xi cyi'ne tnejel maj, ex cywitzelcuye che oquex k'onte pwak aju ajtz k'o'n tuj cysaque, tu'nju balo nok e tzpet ti'j. 13Cyuc'inxe cyitz'ine ex cyxi'ye juntl maj tuc'il xinak lu. 14Awt Dios, aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, tz'ak'nan tuj tanmi xinak lu tu'n ttzaj k'ak'an tc'u'j cyi'je, ex tz'etzwit ttzokpi'n juntl cyermaniye tuc'ix Benjamín. Atzun weye, ka ma chin cyaj tene minti' nc'wa'le, malo bant-x, chi cyman. 15Xitzun cyi'n tcy'ajal Jacob ke oyaj ex cab maj tajlal pwak ic tza'n tnejel maj, tuc'ix Benjamín xi cyi'n. Cubtzun be cyu'n, e cu'x tuj Ejipt ex e ocx twitz José. 16Tej ttil José uc'intok Benjamín cyu'n, xi tma'n te tmayordom tuj tja: —K'inxa ke xjal lu max njaye. Byon cuba jun wacẍ ex binchan baja tu'nju che wa'l ke xjal lu wuc'ile te chilcuk'ij ja'lo, chi José. 17Tbinchatzun mayordom tcyakil ic tza'nx otok tma José, ex e je'x ti'n ke xjal tuj tja José. 18Atzun cye tzaj t-xobil cyi'j tej cyxi k'i'n tja José, ex in cyma'ntok cyxolx: Ma ko tzaj k'i'n tzalu balo tu'n tlaj pwak aju aj k'o'n tuj ksac tej kaj. Ja'lo c'oquel tzokpaj ki'j ex ko oquel te tmajen cyuc'ix ke kbur, che chi. 19Tejtzun cypon ttzi ja, e je'x lak'e' ttxlaj mayordom tu'n cyyolin tuc'il, 20ex xi cyma'n te cyja': —Ay tat. Tej kul aje tnejel maj, axix toc lak'ol triw ko'ye, 21ex tej kpone tuj lugar jatum tu'n tex ak'bil ku'ne, jaket ttzi ksaque, jatz cnet pwak ttzi t-sac teyle te junjun keye, ex cabalx ta'tok tajlal pwak. Ja'lo, lu ma tzul ki'ne. 22Ax icx ma tzaj ki'ntle pwak tu'n tlak'et triw ku'ne. Minti' ba'n ku'ne alcye cu'x k'onte pwak ttzi ksaque tej kul aje tnejel maj, che chi. 23Xitzun ttzak'we'n mayordom cye cyja': —Ke' cyc'u'je ex mi'n che xobe. Aju Cydiose ex Tdios cymane, aloju cu'x k'onte pwak cytzi' ke cysaque. O nc'ame aju cypwake octz cyk'o'ne twi triw, chi mayordom. Etztzun k'i'n Simeón tu'n mayordom tuj pres ex xi ti'n cyuc'il ke terman. 24Jurat e ocx ti'n mayordom tuj tja José, xi tk'o'n a' cye tu'n tel tx'jet cyi'j cykan, ex xi tk'o'n cywa cybur. 25Atzun cye, bant tten oyaj cyu'n, ex e ayon acux nnu'l José te chilcuk'ij, tu'nju otok cybi atzun tu'n cywa'n tja. 26Tejtzun tul José tja, xi cyk'o'n te ke oyaj otok tzaj cyi'n, ex e cub ẍmeje' twitz tejxi tpon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx'. 27Xitzun tkanin José cye tza'ntok ate', ex xi tkanintl: —¿Tza'n ta' cymane, aju tij xjal tzaj cyma'ne weye? ¿Itz'xpe? Chi José. 28E cubtzun moc'e' twitz ex xi cytzak'we'n: —Ba'n ta' kmane aju ajbel teya, ex itz'x, che chi. 29Baj tque'yin José ex o til Benjamín aju titz'in, aju tal ttxu', ex xi tkanin cye: —¿Apetzun cyitz'ine lu, aju cymaye weye? Xitzun tma'n te cyja': —Awt Dios cy'iwlante teya ncy'ajal, chi José. 30Ẍibxix pon tuj tanmi José tej ttil aju titz'in, xi tjyo'n jatum tu'n toc ten ok'el ex ax ocx naj tuj tcwart, ex atzun oc ten ok'el. 31Tejtzun tbaj ok', el ttx'jo'n twitz, etz tuj tcwart, ex xi tma'n cye tmajen: Cyk'on cube wabj, chi José. 32Part o wa'n José, part o che wa'n ke terman, ax icx part o che wa'n ke aj Ejipt, akeju ate'tok tuc'il, porque ic'bilxix tuj cywitz aj Ejipt tu'n cycub ten wa'l junx cyuc'il aj Hebrey. 33E cub ke' ke terman José ic tza'nx otok txi tma'n cye ex ic tza'nx cyabk'iyil; tnejel cub ke' aju tnejel tzicbaj, ex mancbil cub ke' aju ch'i'p. Bi'xtzun e labin tu'n jlu, ex nok o baj cyque'yin tuj cywitz. 34Xi tk'o'n José aju chibj tcub twi tmes te cychi' ke terman; atzun te Benjamín jwe' el tchi' tzaj tk'o'n twitz cye ttzic. E c'an ex e tzalaj junx tuc'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\