GÉNESIS 44

1Te tibajxi jlu, xi tma'n José te tmayordom: Nojsan cu'xa cysac ke xinak lu tu'n triw, nok nic'pun jacu txi cyi'n, k'oncu'xa tpwak teyle te junjun ttzi t-sac, 2ex k'oncu'xa aju nc'able sak pwak ttx'otx'il ttzi t-sac ch'i'p, tuc'ix aju pwak xcyaj tchjo'n twi triw, chi José. Banttzun tu'n mayordom ic tza'n xi tma'n José te. 3Tej ttzaj t-xe cya'j, e baj cawin ke xinak lu ex e je'tz cyuc'ix ke cybur. 4Na'nxtok cyetz lak'e' ti'j tnam, xi tma'n José te tmayordom: Lpexa cyi'j ke xjal lu, ex oc tcub cyi'j tu'na, k'manxa cye cyja': ¿Tiku'n ma cybinchaye mya ba'n te t-xel ba'n ma binchanjtz cyi'je? ¿Tiku'n ma tzaj cyelk'a'ne aju tc'abl npatrone? 5¿Myapetzun a jlu in ajben te tu'n tc'an ex tu'n tk'ijin? Mya ba'n ma cybinchaye, chicuya cye, chi José te. 6Tejtzun tcub cyi'j tu'n mayordom, xi tma'n cye ax ke yol lu. 7Atzun cye tzaj cytzak'we'n: —Tat, ¿Tiku'n in tzaj tma'na keye icju? Ako'ye tmajena mlayx kbinchaye jun ti'xti ic tza'n jlu. 8Aju pwak jatz cnet ku'ne cyuj ksaque o tz'ajtz ki'ne juntl maj tuc'ila tej ktzaje tuj tx'otx' Canaán. ¿Tza'ntzun tten tu'n tetz kelk'a'ne sak pwak ex ka k'an pwak tuj tja tpatrona? 9Akoye ajbel teya; ba'n tu'n tcyim alcye ma jatz cnet c'abl ttzi t-sac; atzun keye, jacu ko oque te tmajena, che chi. 10Xitzun tma'n mayordom cye: —Ba'n, e tbant ic tza'nx ma cymaye. Aju ma tz'el cnet c'abl ti'j c'oquel te nmajene; atzun txkantl minti' cyil, chi mayordom. 11Teylex te junjun el ti'n naj tikatz tbur, cub tk'o'n twitz tx'otx' ex el tpju'n ttzi t-sac. 12Octzun ten mayordom jyolte, tzaj ke' ti'j tnejel tzicbaj, ul baj ti'j ch'i'p, ex cnet c'abl ttzi t-sac Benjamín tu'n. 13Eltzun cysbit'un cyxbalun cyi'j tu'n bis, teyle te junjun oc tk'o'n naj tikatz tbur, ex e aj meltz'aj tu'n cypon juntl maj tuj tnam. 14Tejtzun tpon Judá cyuc'ix ke terman tja José, axtok ta' tuj tja; e cub ẍmeje' twitz ex pon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx'. 15Xitzun tma'n José cye cyja': —¿Ti ma cybinchaye? ¿Minti'petzun ba'n cyu'ne jun xinak ic tza'n kine ba'n k'ijin? Chi José. 16Xitzun tma'n Judá: —¿Alcyetzun kyole ex ka kcolbil kibe twitza, tat? Ma tz'el kile tuj k'ancha'l twitz Dios. Ja'lo, tmajena ko'ye tuc'ix aju ma tz'el cnet tc'abla ti'j, chi Judá. 17Xitzun tma'n José cyja': —Mlay nbinchaye icju. O'cx aju ma tz'el cnet nc'able ti'j, atzunju cyjel ten te nmajene; atzun cyeye ba'n tu'n cyaj meltz'aje tuj txubtxaj tja cymane, chi José. 18Pon lak'e' Judá twitz José ex xi tma'n te cyja': Tat, in chin cubsane twitza tu'n tcub tbi'na nyole ex tu'n ttzaj tk'o'na twi'ya ti'j, akine tmajena. Mi'n tzaj tk'oja wi'je, tu'nju aya ic ttena ic tza'n ax Faraón. 19Tzaj tkanina keye cyja': —¿Atpe cymane ex ka juntl cyermaniye? Chiya. 20Xitzun ktzak'we'ne teya cyja': —At kmane, ma tijin wen, ex at jun kitz'ine cu'xunx ta', ul itz'j tuj ttijil kmane. O'cx te o cyaj ten tej tcyim jun ttzic aju tal ttxu', ex c'ujla'nxix tu'n tman, ko chiye. 21Tzajtzun tma'na keye, ako'ye tmajena: —Cyi'ntze tu'n nlonteye twitz, chiya. 22Xitzun kma'ne teya cyja': —Mlayx cyaj tcolin cu'xun tman. Ka ma cyaj tcolin, jaculo cyim tman tu'n bis, ko chiye. 23Tzaj tma'ntla keye: —Ka mi'n ma tzaj cyuc'ine cyitz'ine, mlay che c'mete wu'ne, chiya. 24Tejtzun kpone tuc'il kmane, xi ktx'olba'ne te tcyakilju o tmaya keye. 25Tzajtzun tma'n kmane keye cyja': —Cyaj meltz'aje lak'olte ch'intl triw, chi kmane. 26Xitzun kma'ne te: —Mlayx ko cu'xe. Jacu ko cu'xe o'cx ka ma txi' kitz'ine kuc'ile. Ka mi'n ma txi' kitz'ine kuc'ile, mlayx ko c'mete tu'n xinak ma chixin, ko chiye. 27Tzajtzun tma'n nmane, aju tmajena: —Ba'n cyu'ne, o'cx cabe ncy'ajale e tzaj ti'j nxu'jile. 28O tz'el k'i'n jun cye ntxlaje. Atxixtzun na'nx twile twitz, atzun in cub nximane ti'j ax toc jun txcuplo o cub byonte te. 29Ka ma tz'el cyi'ne juntl lu ntxlaje, ex ka at jun mya ba'n ma tzaj ti'j, cyu'ne oclo chin cymele tu'n bis, porque ma chin tijine, chi nmane. 30Cyja'tzun nak'lo'cxix nmane ti'j k'a lu; ka mya tuc'ix k'a uc'in ku'ne oc npon meltz'aje tuc'il, 31cymel nmane oc ttil ka mya tuc'ix k'a uc'in ku'ne; cyja'tzun at kile twitz kmane ka ma cyim tu'n bis, porque ma tijin wen. 32Tuj ncwente tzaj k'a lu tu'nju xi nma'ne te nmane cyja': Ka mi'n ma tzul meltz'aj cu'xun wu'ne, atzun kine at wile twitza te jumajx, nchiye te. 33Tu'ntzun jlu in chin cubsane twitza tu'n ncyaje te tmajena te t-xel cu'xun. Tzokpinxtzuna tu'n taj meltz'aj cyuc'il ke ttzic. 34¿Tza'n tten tu'n waj meltz'aje tuc'il nmane ka mya uc'in cu'xun wu'ne? Mlay chin aje tu'ntzun mi'n tic' nwitze ti'j c'ixc'oj ctzajel ti'j nmane, chi Judá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\