Hebreos 8

1Aju mas nim toclen ti'j ju in chin yoline ti'j, at jun tnejel pal ke k'ukl tuj bank'abaj ttxlaj tk'ukbil Dios tuj cya'j, jatum in cawin Dios. 2Atzun jlu tnejel pal in ajben tuj Lugar Xjan ex tuj ja xbalun te nabl Dios, atzunju ja xbalun axix toc, tu'n Dios jaw tbincha'n, mya tu'n xjal. 3Porque cycyakil keju in che oc k'o'n te tnejel pal, atzun cyak'un tu'n t-xi cyk'o'n ke oyaj ex ke chojbil; cyja'tzun tten ax icx te Jesucrist ilxix ti'j tu'n t-xi tk'o'n jun oyaj. 4Nokwit ax ta' twitz tx'otx', myawtlo palte, porque ate' pal k'olte oyaj ic tza'n in tma'n tley Moisés. 5Akeju pal lu in che ajben tuj jun Lugar Xjan, atzun tilbilalju ex t-xlecumal ju Lugar Xjan at tuj cya'j, ic tza'n tzaj k'ma'n te Moisés tej ch'ixtok tjaw tbincha'n ju ja xbalun te nabl Dios: Que'yinxa tu'n tbinchanteya tcyakil ic tza'n tilbilal xi nyec'une teya twi witz, chi Dios. 6Atzun ja'lo ma tc'am Crist jun tajbebl mas ma' toclen, porque ate in tzaj tx'olbante jun yol mas ba'nxix aju ma cyaj bant ti'j tu'n Dios kuc'il, ex mas ba'n ju yol lu twitzju tzaj ttziyan Dios ojtxi. 7Porque aju ojtxi yol nokwit minti' tpaltil, myawtlo il ti'j tu'n tul juntl tcabin yol. 8Cyja'tzun tzaj tma'n Dios ka at cypaltil xjal, ic tza'n in tma'n tuj Tu'jil: Chi Kman: Tzul tk'ijlalil cyjel bant ti'j jun ac'aj yol wu'ne cyuc'il aj Israel ex cyuc'il aj Judá. 9Mya ic tten ju yol lu ic tza'n ju yol cyaj bant ti'j wu'ne cyuc'il cyxe'chel tuj tk'ijlalil tej cyetz nẍaklune tuj tx'otx' Ejipt. Porque minti' ma txi cyniman aju yol cyaj bant ti'j wu'ne cyuc'il, cyja'tzun ma che el wic'une, chi Kman. 10Cyja'tzun tten atzun juntl yol cyjel bant ti'j wu'ne cyuc'il aj Israel tuj tk'ijlalil tzul, chi Kman: C'oquex nk'o'ne nleye tuj cynabl, ex cbel ntz'ibane twitz cyanmi. Ex chin oquele te Cydios, atzun cye che oquel te jun tnam etzan wu'ne. 11Mya il ti'j tu'n t-xi cyk'o'n xjal xnak'tzbil cye cyuc'il, ex mya il ti'j tu'n t-xi cyk'o'n xnak'tzbil cye cyerman, ex mlay txi cyma'n: Ojtzkima Kajaw che chiwt. Porque cycyakil c'elel cynic' wi'je, tza'nx keju ch'in cyoclen ax icx keju ma' cyoclen. 12Porque ctzajel k'ak'an nc'u'je cyi'j tu'nju cybinchben mya ba'n, ex te jumajx mlay tzaj nna'ntle cyil, chi Dios. 13Tu'nju in yolin Dios ti'j jun yol ac'aj tu'n tcyaj bant ti'j tu'n cyuc'il, cyja'tzun aju yol at nej ma tz'oc tk'o'n te minti' tajben; aju nno'c k'o'n te minti' tajben ex ma tijin, ch'ix tcub naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\