ISAÍAS 11

1Cyxol tiyjil Isaí cjawil jlet jun rey tu'n toc te t-xel David. Ic tten jlu ic tza'n jun tze' in jaw tx'emit, o'cx ttronquil in cyaj ten ex ti'j tronc in tzaj jlet t-xul. 2Cucx ctel T-xew Kman tuc'il tiyjil David ex cxel tk'o'n tojtzkibl tu'n tel tnic' ti'j tcyakil; cxel tk'o'n tnabl ex tipumal, c'elel tnic' ti'j tajbil Kman ex cnimal te. 3Ctzalajel oc tniman te Kman; mlay che oc xjal tuj xjel tu'n nok tu'nju oc tque'yinte alcye cyten xjal, ex mlay bant cyi'j xjal nok tu'nju in tbi'n. 4Tuj tumelxix cxel tbincha'n cyi'j ke xjal minti' cyipun ex cxel tbincha'n cyi'j ke meba xjal ate' tuj tcyakil twitz tx'otx'. Aju tyol ic c'oquel ic tza'n jun tze' tu'n tcub cycastiw xjal najl twitz tx'otx', ex tu'n t-xew nne'tz tuj ttzi' che cymel ke xjal binchal mya ba'n. 5Tuj tumelxix ccawil cyibaj xjal ex axix toc tyol. 6Ke xo'j ex ke tal ẍne'l che najal junx tuj tzalajbil, ke tigr ex ke tal chip junx che bel bune', ke tal tor ex ke balun junx che wa'l ex ke tal c'wa'l che pastoril cyi'j. 7Ke vac ex ke ttxu' oso junx che wa'l, ex junx che bel bune' ke cyal. Aju balun c'ul cxel twa'n ic tza'n te wacẍ. 8Jacu che schan tal ne' ttzi' tjul lobaj ba'n biyun, ex jacu cu'x cyk'o'n cyk'ab tuj tk'u' k'anti' ex minti' cbajel cyi'j. 9Tuj tcyakil twi witz xjan aju etzan tu'n Kman, misicyer jun cbinchal jun mya ba'n ti'j juntl, porque ic tza'n a' in noj mar tu'n, ax icxtzun cycyakil xjal twitz tx'otx' c'elel cynic' ti'j Kman. 10Tuj tk'ijlalil tzul ctzajel jun tiyjil Isaí ex c'oquel te jun techal cye cycyakil xjal; che jyol ke nasyon ti'j ex tbanilxix c'oquel tnajbil. 11Tuj tk'ijlalil tzul cxel tyec'un Kman juntl maj tipumal tu'n cycolpet ke xjal etzan tu'n, akeju otok che cyaj ten tuj Asiria, tuj Ejipt, tuj Patros, tuj Etiopía, tuj Elam, tuj Sinar, tuj Hamat ex cyuj ke tx'otx' ate' ttzi mar, ex tu'n cyajtz ti'n juntl maj. 12Cjawil twaban jun techal cye ke nasyon ex che oquel tchmo'n ke aj Israel, akeju otok che'x k'i'n cyuj tnam najchak, ex che tzajel tchmo'n ke xjal aj Judá cysputin cyib tuj tcyakil pac' ttxa'npun tx'otx'. 13Cbajel tlo'ch cyc'u'j aj Efraín ex che najel ke aj k'oj cyi'j aj Judá; mlay tzajtl tlo'ch cyc'u'j aj Efraín cyi'j aj Judá ex mlay che k'ojintl aj Judá cyi'j aj Efraín. 14Cycabil che xe'l tuj telex k'ij tu'n cyoc tzokpaj cyi'j aj Filistey tuj mlaj tx'otx'; cycabil che elel k'inte cyk'inumabl ke xjal ate' tuj tjawitz k'ij. Cbel cyi'j aj Edom ex aj Moab cyu'n, ex ke aj Amón che cyjel ten tjak' cycawbil. 15C'ajel tzkij tk'ab mar aju at tuj Ejipt, cxel tnukpi'n tk'ab tibaj nima Éufrates, ctzajel t-xupin jun cyk'ik' xobajilxix, ex te wuk pa'n c'elel nima tu'n, ex mi'n tz'el cyi'n cyxajab oc cyic'x tuj a'. 16Octzun cyajtz meltz'aj ke xjal otok che cyaj ten tuj Asiria, akeju etzan tu'n Kman, cnetel jun be ma'xix twitz cyu'n, ic tza'nx tej cyetz ke aj Israel tuj Ejipt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\