ISAÍAS 13

1Aju yol lu tzaj tma'n Kman te Isaías aju tcy'ajal Amoz, in yolin ti'j ju at ttzajel ti'j Babilonia. 2Cyk'on jawe jun bander twi' jun witz tz'la'j ti'j, te jun techal ti'j k'oj. Cyk'onxe orden cye soldad tu'n cyoc tzokpaj k'ojlel. Cyk'o'n jaw cyk'abe twitz cya'j tu'n cyocx ttzi cyja ke xjal ma' cyoclen. 3Ma che tzaj ntxco'ne ke soldad sc'o'maj wu'ne, ma txi nk'o'ne orden cye ke xinak elni ke twitz k'oj, akeju in che tzalaj ti'j cambabl wu'ne, tu'ntzun tcub cyk'o'n cyibaj xjal aju castiw banimaj ti'j wu'ne, chi Dios. 4In binjtz jun tk'ajk'ajel cywi'yile witz mer ic tza'n oc in che jaw sch'in nim xjal. In binjtz tk'ajk'ajel nimcu nasyon ex ke tnam, akeju otok tz'oc cychmon cyib. Ate Kman aju Tajaw Tcyakil nnic' twitz cyi'j ke t-soldad cyk'on cyib tu'n cyxi' tuj k'oj. 5Che tzajel tuj tx'otx' najchak, max jatum ponin baj t-xe cya'j. Tzul Kman cyuc'ix ke soldad che ajbel tu'n, tu'n tcub cycastiw xjal, tzul tu'n tnaj tcyakil twitz tx'otx'. 6Che wu'yine tuc'il bis, porque aju tk'ijlalil tu'n tul Kman nika ta', tzul tuc'il jun xitbil, tu'nju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n. 7C'elel bakchaj cyk'ab cycyakil xjal, cycyakil c'elel baj cyipun. 8Ctzajel nim t-xobil cyi'j. Ctzajel jun bis cyibaj ex jun c'ixc'oj ma'xix, cjawil cyẍoquin cyi'j ic tza'n jun xu'j oc nnu'l itz'j tal. Teyle junjun cbajel cyque'yin tuj cywitz najni cynabl ex cjapunel tcyakal cywitz tu'n cych'ixwi. 9Ma pon tk'ijlalil tu'n tul Kman, xobajilxix aju k'ij lu, tzul tk'oj Kman ex ma'xix ttx'u'jil, c'oquel ju tx'otx' tu'n te tzkij tx'otx' ex ke aj il ate' twitz tx'otx' che najel tu'n. 10Ke che'w, cyuc'ix mastl c'loj che'w ate' twitz cya'j, mlay che c'anttl; oc tjawil yec'un, bi'x c'oquel klolj twitz ex mi'n c'anttl xjaw. 11Chi Kman in tma'n cyja': Cbel nk'o'ne cycastiw xjal tu'n tlaj ju mya ba'n in cybincha'n, ax icx cye keju binchal mya ba'n tu'n tlaj cyil. Cycyakil keju in jaw cyniman cyib che najel wu'ne tu'nju nno'c cyk'on cyib te ma' cyoclen; te jumajx c'elel wi'ne cyoclen keju in jaw cyniman cyib ex jawni ke. 12Nic'xi xinak che cyjel ank'in wu'ne; ic cybet cyjel ic tza'n k'an pwak tbanilxix at tuj tx'otx' Ofir, mya nim at. 13Ctzajel lu'lun cya'j wu'ne ex c'ic'el lak'e' tx'otx' tuj tlugaril tu'n nk'oje ctzajel tuj k'ij tzul, tu'nju ntx'u'jile ma'xix wen. 14Ic che oquel ke xjal ic tza'n jun masat lajo'n cyu'n xjal, ex ka ic tza'n txkan ẍne'l in che el sputj ex mi a'l jun c'oquel chmonte cye. Teyle junjun c'ajel meltz'aj cyxol t-xjalil, teyle junjun cxel ok tuj ttanmi. 15Cycyakil keju che cnetel, xayu'n che oquel tu'n cchil, cycyakil keju che tzyetel, che bel byo'n. 16Ax cywitz che bajel pach'u'n keju tal cyc'wa'l twitz tx'otx'; c'elex k'i'n tcyakil aju at tuj cyja, ex che bel xo'n ke cyxu'jil cyu'n xjal tu'n cyoc ten cyi'j. 17Che tzajel wi'ne ke xjal aj Media tu'n cyoc tzokpaj cyi'j; ke xjal lu minti' cyajbil ti'j sak pwak ex minti' in pon cyc'u'j ti'j k'an pwak. 18Ke cu'xun che najel tu'n cyplech. Mlay tzaj k'ak'an cyc'u'j cyi'j ke tal ne' ex mlay tzaj tz'e'y cyc'u'j cyi'j ke tal c'wa'l. 19Atzunte Babilonia, aju tnam tbanilxix cyxol ke nasyon, mer ic tza'n jun adorn cye aj Caldey ex nim in che tzalaj ti'j, pero ic cyjel ic tza'n cyaj tnam Sodoma ex Gomorra tej cynaj wu'ne. 20Te jumajx mlay che najantl xjal tuj. Mlay che pon aj Arabia najal tuj, mi ke pastor mlay txi cyi'n cyalun tu'n cycub ten wa'l ma chixin. 21Atzun che najal ma chixin ke jil tzajni tuj tzkij tx'otx', cnojel cyuj ke ja cyu'n xitx' ex che najal ke chyu'j avestrús tuj ttx'akan tnam, ax icx ke chip te tjak' c'ul che t'icjebil tuj. 22Che wujwu'yil ke xo'j ex ke wech cyuj ke ja ma' cywa'l te cycolbil cyib xjal ex cyuj ke ja tbanilxix binchben cye. Ch'ix tpon or tu'n tnaj Babilonia; nok nic'xi k'ij taj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\