ISAÍAS 22

1Aju yol o k'manjtz ti'j ju attok ttzajel ti'j chk'ajlaj tcub t-xe witz jatum in tzaj yolin Dios cyuc'il ke t-sanjel. ¿Ti ma baj, tu'nju niban cyjax cycyakil xjal cywi' ke ja? 2Aya tnam nok in che jaw tilj ke xjal tuja ex nim tk'ajk'ajel in k'ajt tuja, nim in tzalaja cyi'j achbil: Ke xjal e cyim tuja, mya tu'n spad e cub byo'n, mya tuj k'oj e cyim. 3Cycyakil ke nejenel ate' tuja ma che el ok ex minti' jun plech ma txi xo'n cyi'j. Cycyakil xinak ate' tuja ma che'x ok najchak, pero cyuc'ix ke ma che tzyet. 4Cyja'tzun ma txi nma'ne: Cypa'mil cyibe wi'je, waje tu'n njaw ok'e cyuwxix wen; mi'n che oc tene k'ukbalte nc'u'je, tu'n tlaj aju xitbil ma tzaj ti'j ntanmiye. 5Porque ma tzaj tma'n Kman aju Tajaw tcyakil: Cpol jun k'ij tu'n cyjaw tilj ke xjal, tzul xitbil cyi'j ex bi'x cnajel cynabl tuj chk'ajlaj tcub t-xe witz jatum in tzaj yolin Kman cye t-sanjel. In che cub xitun ke muro toc ti'jele tnam; in pon tk'ajk'ajel cywi xjal max twi witz. 6Ma bant cyten cyplech aj Elam, ex cyocxsa'n ke cyuj cycarwaj, ex cyjax ke cyibaj ke chej cabay; ke aj Kir ma bant cyten cymakbil aju in ajben cyu'n tuj k'oj. 7Ke cytx'otx'e chk'ajlaj ex tbanilxix, nojni ke cyu'n ke carwaj, ex ke xjal cyjax cyibaj chej ma che oc tzokpaj cyi'j ke tpwertil tnam. 8Minti'tl jatum tu'n cyclonte cyib aj Judá. Tuj k'ij lu nno'c cyque'yine jatum c'u'n ke ubl tuj ja binchamaj ti'j tze' te tjak' chc'ul, 9ex ma cyile nimcu tpa'xil muro toc ti'j tnam Ttanmi David tbi, ex ma cu'x cynojsa'ne tu'n a' aju tanc tcu'tz cubni, 10baj cyque'yine cyten ke ja ate' tuj Jerusalén ex baj cyxitune junjun tu'n tcyuwset ju muro. 11Cyxol cycabil muro cub cybincha'ne jun tanc te tcubil a', aju a' in tzaj tuj ttx'akan tanc, pero minti' oc cyk'o'ne cywitze ti'j Dios aju binchante tcyakil jlu ex ximamaj tu'n atxix ojtxi. 12Tuj k'ij lu ma che txconjtze tu'n Kman aju Tajaw Tcyakil, tu'n cyoc tene ok'el ex tu'n cybisune, tu'n tel cyc'o'ẍine ti'j cywi'ye ex tu'n toc cyk'o'ne cyxbalune ch'i'x cywitz te jun techal te c'ixc'oj. 13Atzun cyeye ma tz'oc cyk'o'ne aju k'ij lu te achbil ex te tzalajbil, ma cub cybyo'ne ke wacẍ ex ke ẍne'l, ma che chyo'ne chibj ex ma che c'ane vin ex ma cymaye cyja': Ko wa'n ex ko c'an, porque nchi'j ko cyim, che chitzune. 14Ex cub tyec'un tib Kman nwitze, aju Tajaw tcyakil, ex tzaj tcyuwsa'nxix weye cyja': Che cymele ex mlayx cub nnajsa'ne aju cyile lu, chi Kman aju Tajaw Tcyakil. 15Tzaj tma'n Kman weye, aju Tajaw Tcyakil, chi cyja': Txi'ya que'yilte Sebna aju mayordom tuj tja rey, ex k'manxa te cyja': 16¿Ti nbaj teya tzalu, ex alcye ma tzaj k'onte ambil teya tu'n tjaw tbincha'na jun pantyón tzalu, ex tu'n tjaw tbincha'na jun tpantyona twi' jun pic ma' tjaw, ex tu'n tocx tlacu'na toy' tu'n tojlana tuj oc tcyima? 17C'elex xo'na tu'n Kman tuj jun lugar najchak wen, ic tza'n in tbincha'n jun xinak nimxix tipun. Ctzyetela tu'n tuc'il tipun. 18Cbajel to'lina tu'n ic tza'n jun pelot, ex cxel xo'na tu'n tuj jun tx'otx' ma'xix wen. Max cnajela ma chixin, maxtzun che pol we' ke tcarwaja ma chixin, akeju nim in tzalaja cyi'j, ex c'oquela te ch'ixbil tuj tja rey aju tpatrona. 19Akine chin elel k'inte teya ti'j toclena, c'elel wi'ne aju tak'una. 20Atzun k'ij lu ctzajel ntxco'ne nmajene Eliaquim aju tcy'ajal Hilcías; 21c'oquel nk'o'ne t-ẍjo'wa ti'j, tuc'ix c'albil tc'u'ja, aju in ajben te nimbil teya, ex cxel nk'o'ne aju toclena te. C'oquel ic tza'n jun mambaj te cye keju najl tuj Jerusalén ex te cye aj Judá. 22Cbel nk'o'ne tal tja David tibaj t-semil; aju ja cjaketel tu'n, mi a'l jun xjal jacu tz'ex lamonte, ex aju tlamel ja cyjel tlamo'n, mi a'l jun xjal jacu jaket tu'n. 23Ic c'oquel ic tza'n jun k'ukbil te nimbil te cye keju ate' tuj tja tman. Ccyuwsetel wu'ne tuj tlugar, ic tza'n jun tze' otok tz'ocx pajo'n tuj lok'. 24Ex ti'j che oquel yobit cycyakil keju ma'xix cyoclen ate' tuj tja tman, cyuc'ix ke mastl tiyjil ex tuc'ix tcyakil txcaj tcubil c'abj coc' ke, ic tza'n ke lak ex ke xar. 25Tuj k'ij lu c'eletz tz'ak ju tze', aju otok tz'ocx pajo'n tuj jun lugar segurxix, c'eletz bako'n ex c'elel tz'ak, ex cycyakil ke ti'xti otok che oc yoban ti'j che bel pax. Atzun jlu in tma'n Kman aju Tajaw Tcyakil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\