ISAÍAS 23

1Aju yol o k'manjtz ti'j ju attok ttzajel ti'j tnam Tiro: Che ok'e akeye xjal yucul barc in che tzaj tuj tnam Tarsis, porque aju tnam Tiro ma cub xitj, mi jun cyja xjal ma cyaj ten, ex aju lugar jatum in che ic'el ke barc ttzi mar ma baj naj. Max tuj tnam Chipre ma binjtz tkanil ti'j jlu. 2Mi'n che k'ajte akeye xjal najl nikayin ttzi mar, cyuc'ix ke comersyant tuj tnam Sidón ex ke comersyant ate' cyxole in che ic'x tuj mar, 3ex cyuj ke a' ma'xix ke. Atzun in cnet cycambabl ti'j twitz awal in tzaj tuj tnam Sihor, tuc'ix ti'j twitz awal in tzaj ttzi nima Nilo, ex in che negosyarin cyuc'il ke nasyon. 4Tzajxwit tch'ixwiya tnam Sidón, aya nim tipuna tcuba ttzi mar, porque cxel tma'na cyja': Bajx tzaj ta'w wi'je tu'n tul itz'j wale ex bajx tzaj wale. Minti' wale k'a tu'n tcub nch'isane ex minti' wale txin at tu'n t-xi nk'o'ne xnak'tzbil cye. 5Octzun tpon tkanil lu tuj Ejipt, ctzajel nimxix cybis ti'j aju otok baj ti'j tnam Tiro, 6ex oc cyma' cyja': Cyxi'ye tuj tnam Tarsis, che ok'e, akeye xjal najl tuj mlaj tx'otx' ttzi mar. 7¿Maj atzun tnam lu, aju ojtxi tnamxix ex nimxix tgan cyi'j ke achbil? ¿Maj atzun jlu aju in bettok tu'n tcub ten cyuj ke tx'otx' ate' najchak? 8¿Alcye ma k'mante tu'n ttzaj jlu ti'j tnam Tiro, aju ma'xix toclen cyxol mastl tnam, ex ke comersyant ate' tuj, nejenel ke, ex ke xjal in che negosyarin tuj, atzun ke mas nimxix cyipun ate' twitz tx'otx'? 9Ate Kman aju Tajaw Tcyakil o k'mante tu'n ttzaj jlu ti'j, tu'n tnaj tcyakil cynimbil cyib xjal, ex tu'n tel k'i'n cyoclen cycyakil xjal nimxix cyipun ate' twitz tx'otx'. 10Akeye aj Tarsis, che ak'nane ja'lo twitz tx'otx', porque ma naj ju lugar jatum in che ic'el ke barc. 11Ma txi tnukpi'n Kman tk'ab tibaj mar, ma che tzaj lu'lun ke nasyon tu'n, ex ma txi tma'n tu'n cycub xitun ke ja ma' cywa'l te cycolbil cyib xjal ate' tuj Canaán. 12Ex xi tma'n cye aj Sidón cyja': Cycolinxe tu'n cyachine akeye nim ma che baj yajla'ne. Masque cnet tumlal cyu'ne tu'n cypon oke max tuj Chipre, ax icx mlay che ojlane ma chixin. 13Cyque'yintze ju tx'otx' lu, aju tx'otx' jatum in che bant ke barc. Ke xjal aj Caldey jaw cybincha'n ke ja ma' cywa'l, ex baj cyxitun ke tja rey ate' tuj Sidón, nok ttx'akan ma cyaj buye'. Ax ke at cyil ti'j jlu, mya ate Asiria. 14Che ok'e akeye xjal yucul barc in che tzaj tuj tnam Tarsis, porque ma che cub xitj ke ja ma' cywa'l te cycolbil cyibe. 15Tuj tk'ijlalil lu c'ic'el tna'njtz tnam Tiro tuj 70 abk'i, ic tza'n tank'ibl jun rey. Tbajlenxi 70 abk'i, ic cbajel ti'j tnam Tiro ic tza'n in tma'n cybitz ke xu'j jawni cywitz cyuc'il xinak: 16Aya xu'j jawni twitz cyuc'il xinak, aya o tzic' tna'njtza, k'intza tchinba arpa, txi'ya betel tuj enter tnam, k'ajtza'n oca ke t-sonil chnab mejorxix, bitzanxa nimcu bitz, tu'ntzun ttzaj na'na juntl maj. 17Tbajlenxi 70 abk'i ctzajel Kman juntl maj onil ti'j tnam Tiro. Atzunte Tiro cjyol ti'j tcambabl juntl maj ex c'oquel ten negosyaril juntl maj cyuc'il cycyakil nasyon ate' twitz tx'otx'. 18Atzunju tcambabl cjawil ti'j tc'a'ẍ, cxel tk'o'n te Kman, mlay txi c'u't, nok o'cx cxel k'ot cye keju in che ajben te Kman, tu'ntzun tlak'et nimxix wabj cyu'n ex ke xbalun tbanilxix.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\