ISAÍAS 24

1Cybintze, cnajel tcyakil twitz tx'otx' tu'n Kman, cbajel tk'uchin, cbajel ttzpet-sa'n ex che bajel t-sputun ke xjal najl twitz. 2Aju cbajel cyi'j pal axju cbajel cyi'j xjal, aju cbajel cyi'j patrón xinak axju cbajel cyi'j majen xinak, aju cbajel cyi'j patrón xu'j axju cbajel cyi'j majen xu'j, aju cbajel cyi'j ke xjal in che lak'on axju cbajel cyi'j ke xjal in che c'ayin, aju cbajel cyi'j ke xjal ba'n che k'on ch'ex axju cbajel cyi'j ke xjal in che c'monte ch'ex, aju cbajel cyi'j ke xjal c'asbenal axju cbajel cyi'j ke xjal in che k'onte cych'ex. 3Bi'x cnajel tcyakil twitz tx'otx', bi'x c'elex baj cyi'n tcyakil aju at tuj, porque atzun jlu ma tma Kman. 4Ma tzkij tcyakil twitz tx'otx' ic tza'n ke awal in che cub motx'j, enter twitz tx'otx' tuj bis ta' ex jumajx ma baj motx'j; ke xjal ma'xix cyoclen twitz tx'otx' ate' tuj bis. 5Aju tx'otx' ma tz'ilix cyu'n ke xjal najl twitz porque minti' ma che japun ke ley cyu'n, ma che ic' cyibaj ke mandamyent, ma che ic' tibaj ju yol cyaj bant ti'j cyuc'il te jumajx. 6Tu'ntzun jlu ma cub tcastiw tx'otx' tu'n Dios ex ma naj. Ke xjal najl twitz ma cub cycastiw tu'n tlaj cyil. Cyja'tzun, ke xjal najl twitz tx'otx' ma cub naj cybet ex nok nic'xi xjal atx. 7Minti'tl ta'l twitz uva, ma che cub motx'j ke tkan uva, ke xjal in che ank'intok tuj tzalajbil nej, ma tzaj nim cybis. 8Ma baj twi' tzalajbil tu'n tk'ajk'ajel cywi' ke tampor ex ke chnab arpa, ex ma we' tk'ajk'ajel cywi' ke xjal nim in che achin. 9Mi'ntl che c'an vin tuc'il cyk'ajk'ajel ke bitz; aju cyc'a xjal k'e'n c'oquel te c'a. 10Aju tnam ma baj xitj, nok ttx'akan ma cyaj buye', cycyakil cylamel ja lamo'n tu'n mi'n cyocx xjal. 11In che ok' xjal cyuj cay tu'n tlaj minti' cyc'a vin; tcyakil cytzalajbil xjal ma baj, ma cub naj ju tzalajbil at twitz tx'otx'. 12Aju tnam ma cub xitj, nok ttx'akan ma cyaj buye', aju tlamel tnam bi'x ma baj buchj. 13Ictzun cbajel cyuj cycyakil nasyon ate' twitz tx'otx', ic tza'n in cu'tz yucut twitz olivo ex ka ic tza'n oc in jaw sucwi'n ke twitz uva tcublenxi baj twitz. 14Atzun ke ch'intl xjal che cyjel ank'in, che jawil sch'in tu'n tzalajbil, cjawil tk'ajk'ajel cywi' max tuj telex k'ij oc cylonte aju tajwalil Kman ma'xix. 15Ax icx tuj tjawitz k'ij ex cyuj ke tnam ate' ttzi mar cxel cyk'o'n nimbil te Kman aju Cydios aj Israel. 16Max ttxa'npun tx'otx' ma kbiye lu ke xjal in che bitzan: Nimanxwit tbi ju tz'aklxix, che chi. Atzun weye xi nma'ne cyja': Bec'bil nwitze, bec'bil nwitze. Ke xjal binchal mya ba'n in cybincha'n aju jumajx mya ba'n. 17Ke xjal najl twitz tx'otx', ic che oquel ic tza'n ke jil lajo'n cyu'n xjal ba'n che camban, ex at xobajil cyi'j tu'n cyxi tz'ak tuj jun jul ex ka tuj jun c'obil. 18Aju xjal nne'l ok twitz xobajil cyu'n cambal cxel tz'ak tuj jul, aju xjal cjawitz tuj jul cbel tz'ak tuj c'obil. Ctzajel jun k'ekab twitz cya'j ex che tzajel lu'lun ke tk'ukbil tx'otx'. 19Ctzajel lu'lun tx'otx' cyuwxix wen, cbajel pax ex cbajel buchj. 20Ctx'ayjebil ic tza'n jun xjal c'al k'e'n, cbajel yucun ic tza'n jun tal pach in yucch tu'n cyk'ik'. Nimxix cyil xjal ic tza'n jun iktz alxix, cyja'tzun cbel tz'ak enter twitz tx'otx' ex mlay jaw we'tl. 21Tuj tk'ijlalil tzul cbel tk'o'n Kman cycastiw keju at cyipumal ate' twitz cya'j, cyuc'ix ke rey ate' twitz tx'otx'. 22Che oquel tchmo'n ex che oquex tjapu'n tuj jun calabós, che oquex tpresin, ex tbajlenxi nim k'ij cbeltzun tk'o'n cycastiw. 23Octzun ttzyet tcawin Kman aju Tajaw Tcyakil twi witz Sión tuj Jerusalén, c'oquel klolj twitz k'ij tuc'ix xjaw, ex ke cytijil xjal ate' tuj tnam c'oquel cyque'yin tajwalil Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\