ISAÍAS 28

1Ay bec'bil twitz tnam Samaria, aju toc te ma' toclen cyu'n aj Efraín, jatum puro c'al k'e'n ke xjal; ic tten tnam Samaria ic tza'n ke bech tbanilxix in che tzkij naj, tcubsa'n twi witz ex ate' ke tbanil tx'otx' t-xe'yile; ke xjal tuj tnam lu, nim in che c'an vin. 2Pero tzul t-sama'n Kman jun xjal nimxix tipun, nim tipumal ic tza'n txkan sakbakun, ic tza'n jun nintz cyk'ik' in baj naj nimcu tu'n, ic tza'n txkan jbal nim tuj in ten ex in che naj tx'otx' tu'n a'. Tu'nju tipumal xjal lu, cbel t-xo'n aju tnam Samaria twitz tx'otx', 3ex cbajel twaban aju nintz tnam toc te ma' toclen cyu'n aj Efraín, aju tnam cye c'al k'e'n. 4Ic tten Samaria ic tza'n bech tbanilxix pero jurat naj in tzkij, aju tcubsa'n twi witz ex ate' ke chk'ajlaj tbanil tx'otx' t-xe'yile; ic c'oquel ic tza'n twitz higo in tzaj k'anax nej, ka ma tz'oc que'yin tu'n jun xjal ex ka ma canun tuj tk'ab, jurat in xi tlo'n. 5Tuj tk'ijlalil tzul c'oquel Kman aju Tajaw Tcyakil te ma'xix toclen ex tbanilxix, ex c'oquel te jun mejor adorn te cye ke xjal che cyjel ten cyxol keju etzan tu'n, 6ex a ck'malte tza'n cte'la xtis cyu'n ke jwes tuj jusgad, tu'n t-xi binchet cyi'j xjal tuj tumelxix, ex a cxel k'onte cyipumal ke soldad tu'n tbant cycolin ti'j tnam. 7Ax icx at junjuntl in che ẍocpaje' tu'n cyc'a vin ex in che jaw tolj tu'n k'e'n, ex atzun ke jlu: Ke pal ex ke t-sanjel Dios in che ẍocpaje' tu'n k'e'n, ex bi'x nne'l cynabl tu'n cyc'a vin, in che jaw tolj tu'n cyc'aben k'e'n, in che ẍocpaje' oc in tzaj yec'un jun ti'xti cye ic tza'n tuj witzic', ex chyomni cywi' oc tcub cyk'o'n cysentens xjal. 8Tcyakil twi cymes nojni tu'n cyxa'w ex misicyer ch'in sak ta' cyu'n. 9In che yolin wi'je ex in cyma'n: Baka a jlu cxnak'tzal ke, ex baka a jlu ck'malte tyol Dios ke. Baka tal c'wa'l ko' ex baka ma in ko el ti'j kch'u'. 10Porque ela' maj in tma'n ke ax mandamyent, ax xnak'tzbil, ax junjun txol yol, ch'inak in tzaj t-xnak'tza'n ke junjun maj, che chi xjal wi'je. 11Ax ba'n ka minti' ma txi cyniman xjal nyole, ate Dios c-yolil cyuc'il tuc'il yol t-scun tib ex cyyol junxitl c'loj xjal. 12Porque nej otok tma Dios cye: Lu jun ojlabl lu tu'n tojlan ju xjal otok sict, pero minti' ma txi cybi'n. 13Tu'ntzun jlu ela' maj cxel tma'n Kman cye ax mandamyent, ax xnak'tzbil, ax junjun txol yol, ch'inak cxel t-xnak'tza'n cye junjun maj. Che jawil tolj octzun cyoc ten betel, ttzal cyi'j cxel cyk'a'cj twitz tx'otx', che c'ixbajel, che oquel tuj c'obil ex bi'x che tzyetel tu'n. 14Cybintze tyol Kman akeye xjal xmayil in che cawine tuj tnam Jerusalén. 15In cyma'ne cyja': O cyaj bant ti'j jun kyole tuc'il camic, ex ma bant jun ktrate tuc'il cynajbil cyimni, tu'ntzun mi'n tcanun aju c'ixbisabl xobajilxix ki'je oc tul, porque ma cnet jun kcolbil kibe tu'nju nic'aj yol ex sbubl. 16Tu'ntzun jlu in tma'n Kman cyja': Cbel nk'o'ne jun abj tuj tnam Sión, jun abj sc'o'maj ex wi'yilxix, aju c'oquel te nimxix tajben ex te t-simyentil ja. Alcye ma tz'oc ke' tc'u'j ti'j, mlay tzaj baj tc'u'j. 17Oc tjaw nbincha'ne tnam Sión, cxel nbinchane cyi'j xjal tuj tumelxix ex tz'aklxix, ic tza'n jun binchal ja in ajben plom tu'n, tuc'ix nivel. Atzunju cycolbil cyibe ma cnet cyu'ne tu'n nic'aj yol, bi'x cnajel tu'n sakbakun, ex aju lugar te cycolbil cyibe bi'x cxel ikan tu'n a'. 18Cbel xitj cyyole aju otok cyaj bant ti'j cyu'ne tuc'il camic, ex aju cytrate o bant ti'j tuc'il cynajbil cyimni cyjel ten minti' tipun. Oc ttzaj c'ixbisabl xobajilxix cyi'je, bi'x che bajel wabane twitz tx'otx' tu'n. 19Teyle junjun maj oc tul, che xel jawo'ne tu'n. Tzul cycyakil prim, tzul k'ijl ex konic'an. Nokpe o'cx oc cybinteye tkanil ti'j jlu che tzajel lu'lune tu'n. 20Ic tten ic tza'n in cub tan jun xjal twi twatbil ch'in tkan, mlay bant tu'n t-xi tnukin tib, ex tuc'il jun ttxo'w mi'n canun tibaj. 21Tzul Kman k'ojlel ic tza'n o k'ojin twi witz Perazim, ex ic tza'n o k'ojin tuj chk'ajlaj Gabaón; tzul tu'n tbant aju tak'un junxitl binchben te, tu'n tbant aju tak'un minti' nne'l nic'baj ti'j. 22Cyja'tzun mi'n che xmayine mastl, tu'ntzun mi'n cyoc kitz'ine mastl tu'n caden c'alo'n keye tu'n; porque ma nbiye aju ma bant ti'j tu'n Kman aju Tajaw Tcyakil, ma tma tu'n tbaj t-xitun tcyakil twitz tx'otx'. 23Cybintze ex cyk'o'nque cwent ti'j aju cxel nma'ne, cyk'ontz cywi'ye cyi'j ke nyole: 24Aju xjal ak'nal ti'j tx'otx', mya cycyakil k'ij in ch'oquin, ex ka tu'n tcub tbaju'n k'uban, ex ka tu'n tbaj tchk'ajlajin twitz tx'otx' tu'n rastriy. 25¿Myapetzun ax toc, tbajlenxi tchk'ajlajin twitz tx'otx' cbelex tawa'n tiyjil anis tuc'ix culantr, ex cbelex tawa'n triw tuj txolin, ex ttzi'yile tx'otx' cbelex tawa'n sebad tuc'ix avena? 26Ate Dios in xnak'tzante te tza'n ctelba tu'n. 27Porque minti' in baj wabat twitz anis tu'n tel ttxc'omil, ax icx twitz culantr minti' nnic'x rwed tibaj aju in ajben te k'ibl ttxc'omil triw; nok o'cx in baj bujet twitz anis tuc'ix twitz culantr tu'n jun tze'. 28In baj wabat triw, pero mya tu'n tbaj che't te jumajx; in che ic' ke rwed tibaj tu'n tel ttxc'omil, pero mya tu'n tbaj c'axo'n, nok o'cx tu'n tel k'ot part aju twitz. 29Cyja'tzun te Kman aju Tajaw Tcyakil in baj tnac'u'n cyi'j ke t-ximbetz ma'xix cyoclen, ex in che bant tu'n tuc'il nim tnabl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\