ISAÍAS 33

1Ay bec'bil twitza tnam Asiria, tu'nju ma che naj txkantl tnam tu'na ex atzun teya minti' ma naja, nok minaben nno'c tzokpaja cyi'j tnam ba'n cyten tuc'ila ex atzun teya mi a'l jun nno'c tzokpaj ti'ja. Octzun cybaj naj txkantl tnam tu'na, ax icx teya cnajela, ex oc t-xi tcolina tu'n toc tzokpaja cyi'j ke tnam, ax icx che oquel tzokpaj ti'ja. 2Nman, ttzaj tz'e'y tc'u'ja ki'je, porque o'cx in ko ayone ti'j colbil tu'na. Cuchiwt tz'onina keye tcyakil prim ex colina ki'je tuj tk'ijlalil yajbil. 3Oc tbinjtz tk'ajk'ajel twi'ya cyuwxix te xobtzabl, che elel ok ke tnam; ex oc toc tzokpaja cyi'j ke nasyon, cbajel cysputin cyib ke xjal ate' cyuj. 4Ke aj k'oj mer ic tza'n txkan ẍplon, in che tzaj tu'n cyoc tzokpaj cyi'j ke nasyon ex in xi cyi'n cyk'inumabl keju otok cub cyi'j cyu'n. 5Ma'xix toclen Kman, ex atzun ta' tnajbil tuj cya'j; ke xjal ate' tuj tnam Sión ma che oc te tz'aklxix tu'n ex tuj tumelxix in cybincha'n jun ti'xti, 6ex segurxix che oquel tcwentin. Aju nabl ex aju ojtzkibl ic cyten ic tza'n jun k'inumabl in che clet xjal tu'n; ex aju tu'n kxob twitz Kman jun kk'inumabl jlu. 7Cybinxe, ke xjal cyuw cyc'u'j tuj k'oj in che sch'in tuj cay tu'n cybis, ex lu nno'c ok'el cyu'n ke xjal e je'x sama'n k'olte tkanil tu'n twe' k'oj. 8Ma che cyaj colin ke be ex misicyer jun xjal in bet cyuj. Ma cub xitj ju yol ex ju trat cyaj bant ti'j, ex mi jun xjal in niman te juntl. 9Aju tx'otx' puro bis ta' ex ke tze' twi witz Líbano ya ma tzkij cyxak ex tuj ch'ixbajil ate'; aju chk'ajlaj Sarón ma tz'oc ic tza'n tzkij tx'otx', ex ke tze' tuj tx'otx' Basán cyuc'ix keju ate' twi witz Carmelo, ma cub baj tilj cyxak. 10Chi Kman cyja': Chin jawil we'ye ja'lo tu'n t-xi nyec'une tcyakilju woclene ma'xix ex ju wajwalile. 11Aju ximbetz ma baj cynac'u'ne ti'j tu'n tbant cyu'ne, c'oquel ic tza'n ch'im ex ic tza'n tz'is; ax cyxewe nne'tz tuj cytzi'ye c'oquel ic tza'n k'ak' tu'n cynaje tu'n. 12Ke tnam che oquel te tza'j oc cynaj tu'n k'ak', ic che oquel ic tza'n tkan ch'i'x in jaw tx'emit ex nno'cx k'ot tuj k'ak' tu'n tc'ant. 13Akeye xjal najchak ate'ye, cybintze aju o nbinchaye, ex akeye nikayin ate'ye, tz'elx cynic'e ti'j wipumale. 14Ke xjal aj il tuj tnam Sión nimxix cyxobil ma tzaj, ex ke xjal binchal mya ba'n ma che jaw lu'lun ex in cyma'n: ¿Alcye jun ke jacu cyaj ank'in tuj jun k'ak' in baj naj tcyakil tu'n? ¿Alcye jun ke jacu cyaj ank'in tuj jun k'ak' in c'ant te jumajx? 15Aju xjal in bet tuj tumelxix, ex in yolin axix toc, ex mya tu'n pwak nne'l ti'n te juntl xjal nno'c te k'inun, ex minti' in tkanin oyaj tu'n t-xi tbincha'n cyi'j xjal, ex minti' in xi tbi'n cyyol ke xjal cyaj tu'n tcub cybyo'n juntl xjal, ex minti' nno'c tk'o'n twitz ti'j ju mya ba'n, 16c'ank'il tuj txubtxaj ex mi a'l jun clabtel ti'j, cnetel jun tcolbil tib cywi' ke matij pic, ex cucx cnetel twa ex tc'a. 17Oc cyila'ye aju rey tuj tajwalil, ex najchak cpol baj tmojonil tx'otx'. 18Oc ttzaj cyna'ne aju tchiylal ic' cyi'je, oc cyma'ye cyja': ¿Jatum ta' aju k'il tajlal ke chojbil? ¿Jatum ta' aju malol pwak ka cabal ta'? ¿Jatum ta' aju k'il cyajlal ke ja ma' cywa'l te cycolbil cyib xjal? Che chiloye. 19Mlay tz'oc cyque'yintle ke aj k'oj jawni cywitz, akeju minti' nne'l knic' ti'j cyyol, jun yol t-scun tib ex misicyer jun nne'l tnic' ti'j. 20Cyque'yinxe aju tnam Sión, jatum in nic'set knink'ij, c'oquel cyque'yine aju tnam Jerusalén tuj txubtxaj ta'; ic c'oquel ic tza'n jun xbalun ja mlay tzic' yucut, mlay che jatz baket ke stac te tzuybil te ex mlay che tzakj ke c'albil te. 21Atzun tzul tyec'un tib Kman ke tuc'il tajwalil. Tuj lugar lu ate' ke nima ma' cywitz, mlayx che pon lak'e' aj k'oj cyuc'il cybarc, mi keju cyu'nx in xi cyjawo'n cybarc cyu'n txkan palet, ex mi ke barc matij. 22Porque ate Kman c'oquel te kjwes, a ck'olte ley ke, a c'oquel te krey ex a colol ki'j. 23Minti' ma tzyet ju tze' tcub tuj cymij ke nmak barc cyu'n ke tak'al, ex aju xbalun jatum nno'c cyk'ik' te lamobl cye barc minti' ma bant tlic'et. Nimxix k'inumabl c'elel k'i'n cyi'j aj k'oj, ex cyuc'ix ke cox che oquel ten k'ilte k'inumabl. 24Mi jun xjal najl tuj tnam oc tma' cyja': Yab kine, chiwt, porque cbel tnajsa'n Dios aju cyil aj Sión.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\