ISAÍAS 37

1Tej tbinte rey Ezequías jlu, el t-sbit'un t-xbalun te jun techal ti'j tbis, oc tk'o'n t-xbalun ch'i'x twitz ex xi' tuj tja Dios. 2Xi t-sama'n Ezequías Eliaquim aju mayordom tuj tja rey, tuc'ix Sebna aju aj tz'ibal te rey, ex cyuc'ix ke cytijil pal, ex cycyakil ke jlu toclex cyxbalun ch'i'x twitz te jun techal ti'j cybis, e je'x sama'n tuc'il Isaías aju t-sanjel Dios, aju tcy'ajal Amoz, 3ex xi cyma'n te: Chi Ezequías in tma'n cyja': Ja'lo ato' tuj jun tk'ijlalil xobajilxix, te castiw, ex ma cub kch'ixwi; ic kten ic tza'n jun xu'j cyja' tul itz'j tal ex minti' tipun tu'n tul itz'j tal. 4Cuchiwt ma tbi Kman aju Tdiosa tyol aju xjal ma' toclen saj sama'n tu'n tpatrón aju rey te Asiria, tu'n tyolin mya ba'n ti'j ju Dios itz', ex cuchiwt cub tk'o'n tcastiw tu'n tlaj tcyakilju mya ba'n ma tma, aju ma tbi Kman aju Tdiosa. Na'na Dios cyi'j keju ate'x tuj Jerusalén, chi rey Ezequías, che chi keju e je'x sama'n. 5Cyja'tzun tten xi cyma'n ke xjal ma' cyoclen ttxlaj rey Ezequías te Isaías. 6Atzunte Isaías xi tcyuwsa'n cye tu'n t-xi cyma'n te cypatrón cyja': Chi Kman cyja': Mi'n xoba cyu'n ke yol te xmaybil wi'je cyu'n ke tmajen rey te Asiria. 7Bintza, cxel nk'o'ne jun tkanil xobajilxix, ex tu'ntzun jlu c'ajel meltz'aj tuj ttanmi, ex axtzun cxel nma'ne tu'n tcub byo'n tu'n spad, chi Kman, che chicuye te Ezequías, chi Isaías, xi tma'n cye. 8Aju xjal ma' toclen tuj Asiria o tbi ka otok tzic' ju rey te Asiria tuj tnam Laquis. Ic'tzun tuj Jerusalén ex oc noj ti'j ju rey te Asiria in k'ojintok cyi'j aj Libna. 9O tbi rey te Asiria ti'j rey Tirhaca, aju rey te Etiopía, otok tz'etz cyuc'il txkan t-soldad tu'n tk'ojin ti'j. Xi t-sama'n juntl maj ju rey te Asiria ke t-sanjel tu'n cyxi' tuc'il Ezequías tuj Judá ex tu'n t-xi cyma'n te cyja': 10Aju Tdiosa nno'c ke' tc'u'ja ti'j in tcyuwsa'n teya ka mlay cub ti'j Jerusalén wu'ne, pero mi'n txi tk'o'na ambil te tu'n tcub sbu'na tu'n. 11O tbiya aju o cybincha ke rey te Asiria cyi'j cycyakil tnam akeju e baj naj cyu'n. ¿Yajtzun teya ocpetzun cletela? 12¿Opetzun che clet mastl tnam cyu'n cydios, akeju tnam cub cyxitun ke ktzan nxe'chele, ic tza'n ju tnam Gozán, ju tnam Harán, ju tnam Resef ex ke xjal aj Bet-edén, akeju e najan tuj lugar Telasar? 13¿Jatum ate' ke rey te tnam Hamat, te tnam Arfad, te tnam Sefarvaim, te tnam Hena ex te tnam Iva? Che chi ke sanjel. 14Xitzun ti'n Ezequías aju u'j xi k'o'n te cyu'n ke sanjel ex jaw t-sch'i'n, ex xi' tuj tja Dios, cub tlic'ba'n aju u'j twitz Kman, 15ex oc ten na'l Dios cyja': 16Nman, aya Tajaw Tcyakil, aya Cydios aj Israel, tcubsa'n tk'ukbila cyibaj querubín, o'cx aya Dios in cawina cyibaj cycyakil cawbil tuj tcyakil twitz tx'otx'; aya o binchante cya'j ex tx'otx'. 17Nman, k'onca cwent ti'j ex bintza. Que'yintza ex bintza tcyakil tyol Senaquerib ma tzul t-sama'n wuc'ile, cycyakil ke yol lu ma tma te xmaybil ti'ja, aya Dios itz'. 18Nman, ax toc ke rey cye aj Asiria o baj cyxitun cycyakil nasyon tuc'ix cytx'otx', 19ex ke cydios xjal o tz'ocx cypatun tuj k'ak', porque ax toc mya Dios ke jlu, nok o'cx binchamaj ke cyu'n xjal ti'j tze' ex ti'j abj, cyja'tzun e baj naj cyu'n. 20Ja'lotzun Kman aya Kdiose, ko tcloma tuj tk'ab tu'ntzun tel cynic' cycyakil nasyon twitz tx'otx' ti'ja, ka aya Kman ex ka o'cxcu aya jun Dios. 21Xitzun t-sama'n Isaías tkanil te Ezequías chi cyja': Atzun jlu ma tma Kman aju Cydios aj Israel: Ma nbiye aju tna'j Diosa ti'j Senaquerib aju rey te Asiria, chi Dios. 22Atzun ke yol lu ma tma Kman ti'j rey te Asiria: Aju tnam Sión ic tten ic tza'n jun tal k'apoj in tze'n ti'ja, aya Senaquerib. Aju tnam Jerusalén cxel tyucun twi' te xmaybil oc tel oka. 23¿Alcye ma tz'oc tic'le'na ex ma xmayina ti'j? ¿Al i'j xjaw tk'ajk'ajel twi'ya cyuwxix wen ex al i'j xjaw pac'e' twitza twitz cya'j te tnimbil tiba? Ti'j Dios Xjan cye aj Israel ma tbinchaya jlu. 24E tzaj t-sama'na ke t-sanjela tu'n cyyolin mya ba'n ti'j Dios. Tmaya cyja': Cyuc'il nim cyajlal ncarwaje te k'ojbil in jaxe tuj tiwitz tx'otx' cywi' ke witz ex in exe cyjak' ke tze' cwest tu'n kex cyxol cywi' ke witz Líbano. E jaw ntx'emine ke tze' wi'ten akeju mas ma tij cywa'l, cyuc'ix ke tzaj puro mejorxix ke. In japun canune max cywi' ke nmak witz tuj tiwitz tx'otx' ex in pone tjak' txkan tze' ic que'yin tjak' ic tza'n tkan awal tbanilxix. 25Cyuj ke tx'otx' minti' ojtzki'n wu'ne, cu'x nlacu'ne ke jul tu'n tcnet a' ex in c'ane cyi'j ke a' lu; cycyakil ke nima tuj Ejipt e baj tzkij tjak' nkane. 26¿Na'nxpetzun tel tnic'a ti'j ka akine Dios ex akine in binchante tcyakil jlu? Atxix tuj tk'ijlalil ojtxi baj nnac'u'ne ti'j ex ma binchet wu'ne ja'lo, cyja'tzun in che cub t-xituna ke tnam toc muro cyi'j ex nok ttx'akan in che cyaj ten tuj byujin tu'na. 27Akeju najlke cyuj minti' cyipun, tzaj nim cyxobil ex cych'ixwi, ic e oc ic tza'n c'ul tuj cojbil ex ic tza'n cha'x c'ul, ex ic e oc ic tza'n c'ul in tzaj ch'iy twi ja ex in naj tu'n ta'w cyak in tzaj tikan cyk'ik' tuj tjawitz k'ij. 28Ba'n wu'ne ti'j tcyakilju in bant tu'na; ba'n wu'ne oc texa betel ex oc tul meltz'aja; ex ba'n wu'ne ma tzaj tk'oja wi'je. 29Ex tu'nju ma wile aju tk'oja ex aju tnimbil tiba, c'oquex nk'o'ne jun argoy twi ttxa'na ex c'oquex nk'o'ne jun pren tuj ttzi'ya, ex tu'ntzun jlu c'ajel meltz'aja wu'ne tuj tbeya jatum otok tzaja, chi Dios baj tma'n te Senaquerib. 30Xi tma'n Isaías te Ezequías cyja': Atzun jlu c'ajbel te jun techal ti'j ju cbajel: Tuj abk'i lu, icx tuj juntl abk'i, che wa'le ti'j twitz triw aju tajx cjawil pok'l, pero tuj toxin abk'i che awale ex cjawil cychmo'ne twitz, che awale ti'j tkan uva ex che lo'le ti'j twitz. 31Ke xjal che cyjel ank'in tuj Judá ic che oquel ic tza'n tkan awal; cxe'l cyloc' ex c'elel cywitz, 32porque nok junjun cyjel ten tuj Jerusalén, ax icx twi witz Sión che cyjel ank'in junjun. A jlu cbantel tu'n Kman aju Tajaw Tcyakil, tu'nju at nimxix tc'ujlalil cyi'j. 33Atzun ti'j ju rey cye aj Asiria in tma'n Kman cyja': Mlayx tz'ocx tuj Jerusalén, mlayx che'x t-xo'n ke plech ti'j, mlayx tz'oc tzokpaj ti'j cyuc'il ke tmakbil in che ajben tuj k'oj, mi tu'n toc cyjoquin tx'otx' ti'jele muro tu'n cyjax ti'j ex tu'n cyocx tujxi tnam. 34Tujx ju be jatum otok tzaj bet, ax c'ajel meltz'aj juntl maj; mlay tz'ocx tuj tnam lu. A kine Dios ma chin k'mante ju yol lu. 35A kine chin colol ti'j tnam lu ex ccletel wu'ne, nok tu'n tlaj ju yol xi ntziyane te nmajene David ex tu'n tjaw nimsa'n nbiye, chi Dios. 36Xi'tzun t-anjel Kman ex e cub tbyo'n 185,000 mil soldad aj Asiria jatum cycubsa'n ke tuj campament, ex cycyakil ke jlu cyimni ke tej cyskix te juntl k'ij. 37Atzunte Senaquerib aju rey cye aj Asiria, cub be tu'n, aj meltz'aj tuj tnam Nínive ex ax o najan tuj. 38At jun k'ij, tej matok in c'ulun Senaquerib tuj tja tdios Nisroc tbi, e pon Adramelec tuc'ix Sarezer akeju tcy'ajalx, ex cub cybyo'n tu'n spad, ex atzun e pon ok t-xe witz Ararat. Te tibajxitzun jlu, aju cyaj ten te rey te t-xel Senaquerib, atzun Esarhadón aju tcy'ajalx.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\