ISAÍAS 45

1Oc tk'o'n Kman toclen Ciro tu'n toc te rey, tzaj ttzyu'n tk'ab tu'n tten tipumal, tu'ntzun tcub cyi'j ke nasyon tu'n ex tu'n tel baj ti'n cymacbil rey, akeju in che ajben tuj k'oj. Che jaketel ke tpwertil tnam tu'n Kman twitz rey Ciro ex mi a'l jun jacu tz'etz lamonte cye. Ex ja'lo in xi tma'n te cyja': 2Chin bel neje twitza, che bel nti'line ke witz, c'oquex npa'ne ke tpwertil tnam k'an c'uxbil ex che bajel ntokine ke c'uxbil toc ttzi tpwertil tnam. 3Cxel nk'o'ne ke ti'xti tbanil ex wi'yil teya, akeju ewan ex ju k'inumabl c'u'n cyuj ke lugar tuj tewan, tu'ntzun tel tnic'a ti'j akine Cydios aj Israel ex akine in chin txocone ti'ja ti'j tbiya. 4Txqueta wu'ne ti'j tbiya nok tu'n cylaj sc'o'maj wu'ne ke nmajene, akeju aj Israel tiyjil Jacob, ex ma txi nk'o'ne juntl tbiya ma' toclen masque minti' nne'l tnic'a wi'je. 5Akine Dios ex minti' juntl, minti' juntl Dios o'cx kine. Cxel nk'o'ne tipuna tu'n tcub cyi'j tnam tu'na masque minti' nne'l tnic'a wi'je. 6Oc nbincha'ye jlu tu'n tel cynic' cycyakil xjal tuj tjawitz k'ij ex tuj telex k'ij minti' juntl ic tza'n kine. Akine Dios aju Cymane ex minti' juntl. 7Wu'ne in bant spic'un ex klolj, in che ten xjal tuj txubtxaj wu'ne, ex in tzaj nk'o'ne yajbil cyi'j. Akine Dios aju in binchante tcyakil jlu. 8Max tuj cya'j ctzajel nsama'ne aju cambabl ic tza'n tk'ab che'w in tzaj twitz cya'j, ex ic tza'n jbal in tzaj tuj muj in tc'mo'n tx'otx', aju ctzajel tk'o'n ic tza'n twitz atzunju colbil ex oc cybincha' xjal ju tz'aklxix. 9Ay bec'bil twitz ju xjal nno'c ten k'ojel tuc'il ju binchalte te. Ic tten ic tza'n jun piẍ ttx'akan c'il cyxol txkantl piẍ ttx'akan c'il. ¿Jacupe txi tma'n aju xcab tx'otx' te binchal xar: ¿Ti nbaj teya? chiwt, ex ¿jacupe txi tma'n jun c'il teju binchalte te: Miban tz'ak'nana, chiwt? 10Ay bec'bil twitz ju xjal in xi tman te tman cyja': ¿Tiku'n ma chin oc tpok'sa'na? ka chi, ex ka in xi tma'n te ttxu' cyja': ¿Tiku'n ma chin ul talina? ka chi. 11Ate Kman aju Dios Xjan cye aj Israel, aju binchante cye, in tma'n cyja': ¿Jacupelo tzaj cykanine weye alcye cbantel wu'ne cyi'j ke nc'wa'le ex ka tu'n ttzaj cyk'ma'n weye alcye tu'n tbant wu'ne? 12Wu'ne o bant twitz tx'otx' cyuc'ix ke xjal najl twitz; tu'n nk'abe xi nlic'pu'ne cya'j ex xi nma'ne tu'n cyjaw jlet cycyakil che'w ate' twitz cya'j. 13Wu'ne jaw jlet ju rey Ciro tu'n tcub cyi'j ke mastl rey tu'n, ex mya cyuw c'elel tbe wu'ne, tu'n cjawil tbincha'n juntl maj tnam etzan wu'ne, ex tu'n che tzokpetel ke xjal e je'x k'i'n pres, ex mlay tz'el tkanin twi tc'u'j ex chojbilte ti'j tak'unben. A Kman aju Tajaw Tcyakil in k'mante jlu. 14Chi Kman cye aj Israel cyja': Aju cyk'inumabl ke aj Ejipt ex aju cyc'a'ẍ aj Etiopía c'oquel te cyeye; ex ke aj Seba ma' cywa'l tzul cyk'on cyib tuj cycwente ex che oquel te cymajene, che oquel lpe' cyi'je c'alo'n ke tu'n caden ex che bel ẍmeje' cywitze tu'n cycubsan cyeye, ex ctzajel cyma'n cyeye cyja': Ax toc a Dios at cyuc'ile, o'cx te ex minti' juntl Dios, che chilo, chi Dios. 15Axix toc aya jun Dios ta'ya tuj ewaj, aya Cydios aj Israel ex aya colol. 16Cycyakil keju binchal ke tilbilal cbel cych'ixwi ex c'elel cynic' xjal cyi'j nokx gan ju in bant cyu'n. 17Atzun cye aj Israel che cletel tu'n Kman, te jumajx aju colbil cye, mlay cub cych'ixwi ex mlay naj cynabl. 18Ate Kman o binchante cya'j, atzun Diosju, aju binchante tx'otx' ex cub tk'ukba'n, ex mya o bant tu'n tu'n tten nok cucx, nok o'cx o tbincha tu'n cyten xjal twitz, atzunju in k'mante cyja': Akine Dios ex minti' juntl. 19Minti' ma chin yoline tuj ewaj ex mi tuj jun lugar tuj tewan twitz tx'otx'. Minti' xi nma'ne cye ke tiyjil Jacob: Chin cyjyome nokx gan, nchiwte. Akine Dios in chin yoline axix toc ex in xi nma'ne aju tz'aklxix. 20Akeye xjal, cychmon oc cyibe ex cytzaje, che lak'etze cycyakile akeye e cyaj clet cyuj ke tnam. Minti' cynabl ke xjal ikan ke tilbilal cyu'n oc cyex tuj cay, porque ke tilbilal, tze' ke, ex in che cub ten xjal cubsal twitz cydios aju mlay che clet tu'n. 21Ba'n tu'n cyyoline ex cymantze jun yol te colbil cyibe, ex ba'n tu'n tbaj cykanine cyxolxe: ¿Alcye o k'mante jlu atxix ojtxi tej na'nxtok tbant? ¿Alcye o k'onte tkanil jlu ojtxi? ¿Myapetzun akine in k'onte tkanil? Akine Dios ex minti' juntl. O'cx akine tz'aklxix ex colol, minti' juntl. 22Cytzaje wuc'ile tu'n cyclete wu'ne, akeye tnam ate'ye max ttxa'npun tx'otx', porque akine Dios ex minti' juntl. 23Xi nma'ne jun nyole axix toc wu'nx wibe, xi ntziyane jun nyole axix toc, ex aju yol lu mlay ch'expet; cycyakil xjal che cbel ẍmeje' nwitze, ex cycyakil ctzajel cytziyan tu'n cynimante weye. 24O'cx tuc'il Kman at ipumalj tu'n tcub ti'j tcyakil, che chilo wi'je. Cycyakil keju in che k'ojin wi'je cbel cych'ixwi. 25Nok wu'ne che oquel te tz'aklxix cycyakil cyiyjil aj Israel, ex che tzalajel wi'je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\