ISAÍAS 5

1Cxel nbitzane jun bitz te wamiwoye, in yolin ti'j tkan uva etzan tu'n. Awa'ntok tkan uva tu'n wamiwoye tuj jun tx'otx' tbanilxix toc tc'u'j witz. 2Baj tk'u'n twitz tx'otx', baj tchmo'n ke abj ex cu'x tawa'n tk'ab awal tbanilxix te iyaj. T-xol tkan awal lu jaw tbincha'n jun ja ma' twa'l te cwentbil te, ex baj tbincha'n jun lugar jatum tu'n tel patz'ut ta'l twitz uva. Ximantok tu'n wamiwoye tu'n ttzaj tk'o'n tkan uva twitz chi'xix, pero aju twitz tzaj tk'o'n, puro tx'om. 3Atzun ja'lo in tma'n wamiwoye: Akeye xjal najl tuj tnam Jerusalén cyuc'ix ke aj Judá, cymantze alcye at til. ¿Apeju tkan uva ex ka akine? 4¿Atpe juntl ti'xti minti' ma bant wu'ne ti'j tkan uva etzan wu'ne? Ximantok wu'ne tu'n ttzaj tk'o'n twitz chi'xix. ¿Tiku'ntzun puro tx'om twitz tzaj tk'o'n? 5Atzun ja'lo cxel nma'ne cyeye alcye cbantel wu'ne ti'j tkan uva etzan wu'ne: C'elel wi'ne aju pe'n toc ti'jele tu'n tbaj naj; cbel nxitune ju tapya toc ti'jele tu'n tbaj waban tkan uva; 6ex c'oquel nk'o'ne te jun tx'otx' minti' in tzaj awal tuj. Mi'n tz'el k'it tk'ab ex mi'n tz'el ju'lit ti'j, ctzajel ch'iy nim ch'i'x c'ul tjak' ex mastl c'ul in naj awal tu'n. Cxel nma'ne te muj tu'n mi'n ttzaj tk'o'n jbal tibaj, chi wamiwoye. 7Aju tkan uva te Kman aju Tajaw Tcyakil, ex aju tawal c'ujla'nxix tu'n, atzun ke aj Israel ex ke aj Judá. Ximantok tu'n Kman tu'n tjapun tley cyu'n, pero ma che oc te byol xjal, ximantok tu'n tu'n cybinchante aju tz'aklxix, pero nok in che sch'in xjal tu'nju yajbil cye. 8Ay bec'bil cywitze, akeye xjal nok lak'oj ja nno'c tilil cyu'ne, in baj cylak'o'ne nim cojbil, minti' in cyk'o'ne ambil cye mastl xjal ex in che cub tene najal cyuj, mer ic tza'ncu o'cx cyeye tajaw tx'otx'. 9Ma tzaj k'ma'n jun yol axix toc weye tu'n Kman aju Tajaw Tcyakil, chi cyja': Nimcu ja che bel xitj ex masque nmak ke ex tbanilxix che que'yin, mi jun cnajal cyuj. 10Tuj 75 ech tkan uva, nok jun barril ta'l twitz uva ctzajel tk'o'n. Oc tcu'x awat laj sac triw, nok o'cx jun sac twitz ctzajel tk'o'n. 11Ay bec'bil cywitze, akeye in che jaw we' primxix tu'n cyc'ane k'e'n, ex oc t-xi' ak'bil, cucx mek'maj keye tu'n vin. 12Oc nno'c jun nintz wa'n cyu'ne in pon cyi'ne tcyakil txcaj chnab; at arpa, quitar, tampor ex at tulix ex nimcu vin; pero minti' in che ximane ti'j aju in tbincha'n Kman, minti' nno'c cycwente ti'j tbinchben. 13Cyja'tzun, tu'nju miban che bin ke xjal etzan wu'ne, che xel k'i'n pres tuj juntl tnam najchak. Cycyakil xjal cyuc'ix ke nejenel cyxol che cymel tu'n we'yaj ex tu'n txketle'n. 14Aju cynajbil cyimni in xi tc'abin tuj ttzi' mer ic tza'n jun txcup te tjak' c'ul, tu'n t-xi tbalk'u'n ke tnam xjal cyuc'ix ke nejenel cye, akeju in che sch'in tuj tzalajbil ex tuj achbil. 15Ke xjal ch'in cyoclen ex keju ma' cyoclen, jumajx che cyjel ten minti' cyoclen, ex keju in jaw cyniman cyib, bi'x che cbel moc'e' tu'n cych'ixwi. 16Ate Kman aju Tajaw Tcyakil cjawil nimsa'n oc tcub cycastiw xjal tu'n; aju Dios Xjan cxel tyec'un ka xjante oc tcub cysentens xjal tu'n tuj tumelxix. 17Che bel xitj ke tnam ex che wa'l ke ẍne'l ex ke chip cyxol ke ja otok che cub tilj. 18Ay bec'bil cywitze akeye xjal; tu'n nic'aj yol in tzaj cyi'ne mya ba'n cyibaje, c'alo'n keye tu'n il ic tza'n jun boys jawolte carret c'alo'n tu'n pyal. 19In cyma'ne cyja': E tbant naj tu'n Dios aju taj tu'n tbant tu'n, tu'ntzun tkile; xjante Dios aju Cydios aj Israel, ba'n tu'n tjapun naj tu'n aju ma baj t-ximan, tu'ntzun tel knic'e ti'j, che chiye. 20Ay bec'bil cywitze akeye xjal nno'c cyk'o'ne te ba'n aju mya ba'n, ex nno'c cyk'o'ne te mya ba'n aju ba'n, nno'c cyk'o'ne spic'un te klolj, ex nno'c cyk'o'ne klolj te spic'un; nno'c cyk'o'ne aju at tc'ayil te chi', ex aju chi' nno'c cyk'o'ne te c'a. 21Ay bec'bil cywitze akeye xjal nno'c cyk'on cyibe at cynable ex nno'c cyk'on cyibe sec' cynable. 22Ay bec'bil cywitze akeye xjal jawni che c'ane vin ex mi a'l jun jacu pon ic tza'n cyeye tu'n tbaj smet k'e'n tuc'il tc'oc'jal. 23Nok tu'n pwak in tzaj k'o'n cyeye nno'c cyk'o'ne te minti' til aju xjal at til, ex minti' in xi cybincha'ne ti'j ju xjal minti' til. 24Cyja'tzun, ic tza'n in baj tz'e'y ch'im tu'n k'ak' ex in tz'e'y t-xak tze' tzkij tu'n tk'ak'al, ax icxtzun cyeye che najele, ic tza'n in naj jun tze' in cu'x k'ay tloc' ex in che'x ikan t-xmacal tu'n cyk'ik' ic tza'n kuk. Porque ma tz'el cyic'une aju ley ex ju yol tzaj tk'o'n Kman aju Tajaw Tcyakil, aju Dios Xjan cye aj Israel. 25Cyja'tzun ma tzaj tk'oj Kman cyi'j ke xjal etzan tu'n ex ma jaw ti'n tk'ab tu'n tcub tk'o'n cycastiw. Ma che tzaj lu'lun ke witz, ma che cyaj pale' cyximlal cyimni tuj cay ic tza'n tz'is. Masque icju, na'nx tchewix tk'oj Kman cyi'j ex cucx tjaw ti'n tk'ab tu'n tcub cycastiw. 26Cjawil tk'o'n Kman jun bander te txocbil cyi'j ke nasyon ate' najchak, ex cxel ẍut'in tu'n ttzaj ttxco'n aju tnam najchak ta'. Lu ke che ul naj ex in che ojkelan wen. 27Mi a'l jun cye jacu sict, mi a'l jun jacu jaw tolj, mi a'l jun ctal, mi a'l jun ctzajel twatl, mi a'l jun ctel mya kitz'un c'albil tc'u'j, mi a'l jun ctzakjel tak'al t-xajab. 28Ke cyplech puro tz'u'p cywi' ex cycyakil ma tzaj cyjawo'n tak'al cyxobl plech. Cyuwxix ke t-xpac'al tkan cychej mer ic tza'n abj. ex ke tkan cycarwaj mer ic tza'n xcyakinpaẍ. 29Aju tk'ajk'ajel cywi', mer ic tza'n tk'ajk'ajel twi' jun balun ex ic tza'n tk'ajk'ajel twi' jun tal tman balun oc tjaw tzanun; in che jaw tzanun oc ttzyet cycanb, in xi cyi'n ex mi a'l jun jacu tz'el k'inte cye. 30Oc tpon aju k'ij banimaj ti'j, cjawil julun aju nasyon lu cyi'j ke aj Israel, ic tza'n in jululun mar; ex ka at jun ma txi tque'yin tx'otx', oc tila' puro kloljxix tcyakil ex bisbajilxix, ex c'oquel klolj twitz cya'j tu'n k'ek muj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\