ISAÍAS 9

1Mya te jumajx cbel ten klolj tibaj tnam at tuj bis ja'lo. Tnejel cub tk'o'n Dios tcastiw tnam Galiley, aju cytx'otx' tiyjil Zabulón ex ke tiyjil Neftalí, aju lugar tvesin tib cyuc'il ke mastl tnam mya aj Israel, tzajnix ke' jlajxi nima Jordán tu'n tpon baj ttzi mar; pero te yajxi oc tc'ma' ju lugar lu jun nimbilte. 2Aju tnam in bettok tuj klolj o til jun matij spic'un; jun spic'un ma koptz'aj te cye xjal najlke tuj kxopinxix. 3Nman, tu'na ma che chmet nimxix xjal ex nim in che tzalaj. Cycyakil in che tzalaj twitza ic tza'n in che tzalaj xjal oc tpon tk'ijlalil tu'n tjaw chmet twitz awal, ex ic tza'n in che tzalaj ke xinak oc tcub cysipan jun k'inumabl cyxolx tcublenxi cyi'j aj k'oj cyu'n. 4Porque ma cub ttokina aju yuw alxix tcub tibaj cykul xjal, ma cub ttokina tze' aju in ajben te jubil ttzal cyi'j, ex tu'na ma naj cyipun xjal akeju cyuwxix in che cawin cyibaj, ic tza'n tuj tk'ijlalil tej cynaj aj Madián tu'na. 5Ke sapat in k'ajt t-xi' cykan soldad cyuj oc cyxi' tuj k'oj, ex cyuc'ix ke xbalun tocsa'n tchc'el xjal ti'j, che oquex patit tuj k'ak' tu'n cytz'e'y te jumajx. 6Porque ma itz'j jun tal ne' kxol, ma tzaj tk'o'n Dios jun c'wa'lbaj ke ex ma tzaj k'o'n toclen tu'n tcawin, ex c'oquel k'o'n ke tbi cyja': K'ol Nabl ma'xix t-xilen, Dios ma'xix tipumal, Mambaj te jumajx, Nejenel tu'n cyten xjal tuj txubtxaj. 7Cbel ke' tuj tk'ukbil David tu'n tcawin te t-xel; ex cucx cch'iyil tcawbil tuj tcyakil twitz tx'otx'; te jumajx cwebel k'oj tu'n, tu'n cyten xjal tuj txubtxaj, ex aju tcawbil cyjel ten te jumajx. Aju t-xilen tcawbil atzun, tu'n tbinchante aju tz'aklxix, ex tuj tumel cxel tbincha'n cyi'j xjal te ja'lo ex te jumajx. Cbantel jlu tu'n Kman aju Tajaw Tcyakil, tu'nju at-xix tc'ujlalil. 8Ma tzaj t-sama'n Kman jun tkanil cye aj Israel, akeju tiyjil Jacob; 9cycyakil aj Efraín akeju najl tuj Samaria c'elel cynic' ti'j. Tu'nju jawni ke ex in jaw cyniman cyib, in cyma'n cyja': 10Ma che cub tilj ke lok', pero cjawil kbincha'n ke ja tu'n abj. Ma cub cytx'emin ke viga elni cyi'j ke tze' sicómoro mya tbanilxix, pero che elel kch'expu'n ex che oquel kk'o'n ke tze' wi'ten te cyxel, che chi. 11Pero che tzajel ti'n Kman ke aj k'oj ti'j Rezín ex cxel tma'n cye tu'n cyoc tzokpaj cyi'j aj Israel. 12Tuj tjawitz k'ij che tzajel aj Siria ex tuj telex k'ij che tzajel aj Filistey. Jun tx'a'x che elel aj Israel cyu'n. Masque icju, pero na'nx tchewix tk'oj Kman cyi'j; cucx tjaw ti'n tk'ab tu'n tcub cycastiw. 13Atzun ke xjal, minti' e ajtz meltz'aj tuc'il Dios aju cub k'onte cycastiw, ex minti' e cubsan twitz Kman aju Tajaw Tcyakil. 14Ic che oquel aj Israel tu'n Kman ic tza'n nne'l ttx'emin xjal tje' jun alumaj tuc'ix twi' ex ic tza'n in jaw ttx'emin xjal tkan xa'j ex tkan ajlaj. 15Aju twi', atzun in yolin cyi'j ke cytijil xjal ex ke nejenel cyxol, atzunju tje' in yolin cyi'j keju nno'c cyk'on cyib te t-sanjel Dios, in cyk'o'n xnak'tzbil ti'j nic'aj yol. 16Cyu'n ke nejenel ma che el txalpuj ke xjal lu ti'j cybe ex keju ẍaklu'n cyu'n ma che el tzpet. 17Cyja'tzun minti' tzaj tz'e'y tc'u'j Kman cyi'j ke cu'xun, ex minti' tzaj k'ak'an tc'u'j cyi'j ke meba c'wa'l ex cyi'j ke meba xu'j. Porque cycyakil tnam xjal minti' tchi Dios tuj cywitz, jumajx mya ba'n ke ex cycyakil in cyma'n yol mya ba'n. Masque icju, na'nx tchewix tk'oj Kman cyi'j, cucx tjaw ti'n tk'ab tu'n tcub cycastiw. 18Aju mya ba'n in bant cyu'n xjal ic tten ic tza'n k'ak' in tz'e'y ch'i'x tze' tu'n, tuc'ix ch'i'x c'ul, ex in che baj tz'e'y tze' tu'n tuj chc'ul, ex tu'n tk'ak'al in jaw tololon nimxix sib. 19Tu'n tk'oj Kman aju Tajaw Tcyakil ma baj tz'e'y tx'otx', ma baj naj tnam tu'n k'ak' ex minti' in tz'e'y cyc'u'j xjal cyi'j cyerman. 20Jurat in baj cywa'n aju in cnet cyu'n tuj bank'abaj, pero cucx ctzajel el cyc'u'j, in xi cywa'n aju at tuj cynayaj, pero minti' in noj cyc'u'j, in xi cychyo'n xjal cychibjal ke cyc'wa'l. 21Cyu'n aj Manasés in che naj ke aj Efraín, ex cyu'n aj Efraín in che naj ke aj Manasés, ex cycabil in che oc tzokpaj cyi'j aj Judá. Masque icju, na'nx tchewix tk'oj Kman cyi'j, cucx tjaw ti'n tk'ab tu'n tcub cycastiw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\