JEREMÍAS 10

1Cybintze akeye aj Israel aju yol in tma'n Kman cyeye: 2Chi cyja': Mi'n tz'el cycano'ne cyi'j txkantl nasyon, ex mi'n che jaw sec'paje cyi'j ke techal at twitz cya'j, ic tza'n in bant cyu'n txkantl nasyon. 3Aju cyocslabl ke xjal lu minti' tajben. In jaw cytx'emin jun tze' tjak' chc'ul ex in baj xpe'lin tu'n tz'kab tu'n jun calpinter, 4nno'c cylo'tzin sak pwak ex k'an pwak ti'j, in baj cycyuwsa'n tu'n clavo ex tu'n martiy tu'ntzun mi tic' tz'ak. 5Akeju tilbilal cydios xjal lu ic cyten ic tza'n poẍ in xi cyk'a'cj xjal tuj tkan sandiy, miban che yolin, ex il ti'j tu'n cyxi iket porque miban che bet. Mi'n che xobe cywitz ke tilbilal lu, porque minti' cyipumal tu'n cybinchante jun mya ba'n ex ka jun ba'n cyi'je. 6Aya Nman, minti' juntl ic tza'n teya ma'xix toclena, aju tbiya ma'xix toclen ex nimxix tipumal. 7¿Atpe jun mya il ti'j tu'n t-xob twitza, aya rey cye cycyakil nasyon? Il ti'j tu'n tten tchiylala cye cycyakil xjal, porque cyxol cycyakil xjal at cynabl cyuj cycyakil cawbil tuj tcyakil twitz tx'otx', minti' juntl ic tza'n teya. 8Cycyakil xjal lu minti' cynabl, minti' ch'in in pon tuj cyximbetz, minti' ch'in xnak'tzbil in tzaj k'o'n cye tu'n jun piẍ tze'. 9Tuj tnam Tarsis in tzaj k'i'n sak pwak tx'ino'maj, ex tuj tnam Ufaz in tzaj k'an pwak. Ti'jtzun jlu in che baj bincha'n ke tilbilal cyu'n ke xjal ba'n che ak'nan ti'j k'an pwak ex sak pwak; nno'c k'o'n cyxbalun ẍk'ilin que'yin, tuc'ix juntl wik xbalun ẍjulin que'yin tbanilxix wen. Tcyakil jlu in baj bincha'n cyu'n ke xjal at cynabl tu'n cybinchante. 10Atzunte Kman axix toc Dioste, ate Dios itz' ex ate Rey te jumajx; oc in tzaj tk'oj, bi'x in tzaj lu'lun tx'otx' tu'n, ex aju tk'oj mlay tzic'x cyu'n ke nasyon. 11K'manxa cye xjal cyja': Che bel naj twitz tx'otx' akeju dios mya cyu'n o bant cya'j ex tx'otx', mi jun cyjel ten tuj tcyakil twitz tx'otx'. 12Tu'n tipumal Kman o bant tx'otx'; tu'n tnabl cub tk'ukba'n, ex tu'n tojtzkibl xi tlic'pu'n cya'j. 13Oc tk'ajt Dios in tzaj julin a' twitz cya'j, ex in tzaj ti'n muj ttxa'npun twitz tx'otx' tu'n tjapun twitz cya'j, in tzaj koptz'aj tkan k'ancyok tu'n tuj tmijil tkan jbal, ex nne'tz ti'n cyk'ik' jatum c'u'n tu'n. 14Cycyakil xjal minti' cynabl ex minti' nne'l cynic' ti'j. Ctzajel cych'ixwi keju in che cub binchante tilbilal, tu'nju puro sbul ke tilbilal ex mya itz' ke. 15Nokx gan ke ex minti' cyajben; oc tpon tk'ijlalil tu'n ttzaj jwisi tu'n Kman, che najel. 16Mya ic tten aju Tdios Jacob, aju binchante tcyakil aju at. Acu jaw sc'onte cye aj Israel te jun tetzbil, ex atzun tbi jlu: Kman aju Tajaw Tcyakil. 17Akeye aj Jerusalén, cychmo'n baje ke ti'xti at cyeye tu'ntzun cyexe, porque txolin cyi'je cyu'n aj k'oj. 18Porque chi Kman cyja': Ja'lo che elex nlajo'ne ke xjal najlke tuj tnam lu tu'n cypon najchak, ex che oquel nk'o'ne tuj yajbil cye ocxi tpon ta'w cyi'j. 19Che chi aj Jerusalén in cyma'n: Ay bec'bil kwitz, ma ko naj. Minti' k'anbil ti'j ẍil toc ki'j. Atzun kcastiw jlu il ti'j tu'n tic'x ku'n. 20Ma cub xitj ktanmi ic tza'n in cub xitj jun ja lon, ex cycyakil cy'jaj c'alobl te ma che baj tzakj. Ya mi a'l ke c'wa'lbaj ate'tok tuj, ma che baj naj, mi a'l jun ba'n tjaw binchante juntl maj ja lon, ex mi a'l jun ba'n t-xi lic'punte juntl maj aju lon in ajben te xmuj. 21Ke nejenel cye tnam xjal lu minti' cynabl, minti' in che jyon ti'j Kman, cyja'tzun mya ba'n ma tz'ela te cye, ex cycyakil xjal at tuj cycwent ma che el sputj. 22Cybintze tkanil lu: Tzul jun tk'ajk'ajel cyuwxix wen cyu'n xjal tuj tx'otx' tuj tbank'ab k'ij, ex akeju tnam ate' tuj Judá che cyjel ten cyu'n te minti' xjal cyuj, o'cx ke xo'j che ank'il cyuj. 23Nman, ba'n wu'ne, mya ax te xjal tajaw tchwinklal, ex mlay tz'el tnic' xjal ti'j alcye be ba'n tu'n tbet tuj. 24Ko tcawin cuba tuj cheba ex mya tu'n nim tk'oja, porque bi'x jacu ko naje tu'na icju. 25Chituntz tk'oja cyibaj ke nasyon minti' in xi cyniman ka aya Dios, ex cyibaj tnam xjal minti' in che cubsan twitza, porque ma che baj naj ke tiyjil Jacob cyu'n, bi'x ma che naj cycyakil cyu'n, ex tcyakil cytx'otx' ma baj naj cyu'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\