JEREMÍAS 31

1Chi Kman: Tuj tk'ijlalil tzul akine chin oquel te Cydios cycyakil c'loj tiyjil Israel, ex atzun cye che oquel te jun tnam etzan wu'ne. 2Tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj o nbinchaye xtalbil cye aj Israel, akeju minti' e cub byo'n tu'n spad tej in che jyontok ojlabl, chi Kman. 3Cub tyec'un tib Kman kwitz atxix ojtxi ex tma cyja': Te jumajx ma che nc'ujlaye ex cucx tk'ak'an nc'u'je cyi'je. 4Akeye aj Israel, axix toc cjawil nbincha'ne juntl maj cytanmiye. Che elexe bixal juntl maj tuc'il cychinbe pandereta, in che tzalaje wen. 5Cbelex cyawa'ne juntl maj tkan uva cywi' ke witz tuj Samaria, ex akeju che awal tkan uva che lo'l ti'j twitz. 6Porque tzul tk'ijlalil che jawil sch'in ke xk'ukil ate' cywi' ke witz tuj cytx'otx' aj Efraín, ex oc cyma': Cytzaje, ko' tuj tnam Sión jatum ta' Kman aju Kdios. 7Chi Kman: Che bitzane tu'n tzalajbil cyi'j tiyjil Jacob, porque atzun ju nasyon lu mas ma' toclen cywitz cycyakil mastl nasyon. Che bitzane te Dios tu'n cybinte cycyakil xjal ex cymanxe: Aya Kman, che tcloma ke xjal etzan tu'na, akeju ch'intl ate'x. 8Che ajetz wi'ne tuj tx'otx' tuj tbank'ab k'ij ex che tzajel nchmo'ne max ttxa'npun tx'otx', cyuc'ix ke moẍ ex ke cox, cyuc'ix ke xu'j ch'ixtok tul itz'j cyal ex keju matokx tul-len itz'j cyal; nim txkan xjal che ul meltz'aj. 9Che ul in che na'n Dios ex in che ok'. Che tzajel wi'ne ttzi'yile a' in bet, tuj jun be chk'ajlaj tu'ntzun mi cyjaw tolj, porque akine mambaj cye aj Israel, ex a Efraín nej ncy'ajale. 10Akeye nasyon, cybintze tyol Kman ex cymanxe cyuj lugar xi'yni ttzi mar. Cymanxe: O che baj t-sputun Kman ke aj Israel, pero che oquel tchmo'n juntl maj ex che oquel tcwentin ic tza'n jun pastor in che oc tcwentin ke t-ẍne'l, che chicuye. 11Porque tu'n Kman o che co'pj ke tiyjil Jacob ex o che clet tu'n cye keju mas at cyipun cywitz. 12Che ul ex che bitzal tu'n tzalajbil twi witz Sión, che tzalajel ti'j ju ba'n ctzajel tk'o'n Kman cye, ic tza'n triw, ta'l twitz uva, chibj aseyt, ke ẍne'l ex ke wacẍ. Ic che oquel ic tza'n tkan awal a'lin wen, ex mlay che bisun. 13Ke k'apoj che bixal tuc'il nim tzalajbil, ax icx ke cu'xun ex ke tij xjal. Cxel nk'ukba'ne cyc'u'j. Cxel nk'o'ne tzalajbil cye te t-xel cybis, ex mas nim tzalajbil cxel nk'o'ne cye twitz ju c'ixc'oj at cyi'j nej. 14Cxel nk'o'ne tbanil wabj cye pal tu'ntzun cynoj wen, ex ke xjal etzan wu'ne che tzalajel ti'j ju ba'n cxel nk'o'ne cye. Akine Dios in chin k'mante jlu. 15Chi Kman: In binjtz tk'ajk'ajel cywi xjal tuj Ramá in che wuyin ex in che ok' wen. In ok' Raquel cyi'j ke tal ex minti' taj tu'n tk'ukbanjtz tc'u'j porque otok che naj. 16Pero chi Kman te Raquel: Mi'n tz'ok'a mastl, mi'n tz'el mastl ta'l twitza, porque tzul t-xel teya ti'j ju ma tzic'x tu'na, ex che ajetz ke tala tuj cytx'otx' aj k'oj cyi'j. Akine Dios in chin k'mante jlu. 17Ke' tc'u'ja, porque tzul jun ba'n te teya tuj tk'ijlalil tzul; che ul meltz'aj ke tala tuj cytanmi. Akine Dios in chin k'mante jlu. 18O nbiye ke tiyjil Efraín in che ayayan cyuw wen ex in cyma'n: Ma cub kcastiwoye tu'na tu'nju ic ko'ye nej ic tza'n jun tor minti' in mansix, ko ti'nxa juntl maj tuc'ila ex jacu ko aj meltz'aje, porque aya Kmane ex Kdiose. 19El kpa'n kibe ti'ja, pero ma tz'ajtz ti'j kanmiye, ma tz'el knic'e ti'j kile ex nno'c kk'ajtza'ne ttzi kxu'que tu'n tlaj kbise; ma tzaj kch'ixwiye ex ma cub kmansin kibe tu'n tlaj kile o kbinchaye tuj kcu'xumale, che chi tiyjil Efraín. 20Ic cyten ke tiyjil Efraín te weye ic tza'n jun c'wa'lbaj c'ujla'nxix ex atzun keju mas in chin tzalaje cyi'j. Masque in che cub ncawine, pero cucx in k'ak'an nc'u'je cyi'j, cyja'tzun in tzaj ta'w tuj wanmiye ex nimxix in tz'e'y nc'u'je cyi'j. Akine Dios in chin k'mante jlu. 21Akeye aj Israel, bi'x cyk'on cyaje techal be, cyk'onque cwent ti'j be jatum e bete, ti'j be jatum e je'x k'i'ne, ex ax cyajtz meltz'aje tuj juntl maj. Akeye aj Israel, cyajtz meltz'aje tu'n cyule juntl maj tuj cytanmiye. 22¿Jtoj ban t-xi cycoline tu'n cybetje'ye ic tza'n jun k'apoj miban bin? Akine Dios ma nbinchaye jun ti'xti ac'aj twitz tx'otx': Ake xu'j che oquel ten colol cyi'j xinak. 23Chi Kman aju Tajaw Tcyakil ex Cydios aj Israel: Oc cyajtz meltz'aj ke aj Judá tu'n cyul juntl maj tuj cytx'otx' ex tuj cytanmi, cxel cyma'n juntl maj cyja': Awt Kman cy'iwlante teya, aya witz xjan jatum in binchet aju tz'aklxix. 24Junx che najal aj Judá cyuj ke tnam ate' tuj cytx'otx' cyuc'il ke ak'nal ti'j tx'otx' ex ke pastor alumaj. 25Cxel nk'o'ne nim cywa ex nim cyc'a keju sicni ex keju minti' cyipun, chi Dios. 26Ultzun nnable ex jaw nque'yine. Puro ba'n ela nwatle nna'ne. 27Chi Kman: Tzul tk'ijlalil che chmetel xjal ex ke alumaj wu'ne tuj cytx'otx' aj Israel ex tuj Judá. 28Ic tza'nx o nbinchaye cyi'j tu'n cyic' wi'ne tu'n cyxi' tuj juntl lugar, tu'n tcub xitj cytanmi, tu'n cybaj naj ex tu'n cyyajlanjtz, icxtzun oc nbinchaye tu'n cyjaw binchet juntl maj cytanmi ex tu'n cyul wi'ne juntl maj tu'n cyten cyuj. Akine Dios in chin k'mante jlu. 29Tuj tk'ijlalil tzul mlay cyma juntl maj cyja': Ke mambaj xi cylo'n tx'am uva, cyja'tzun at ta'w twitz cye' ke cyc'wa'l, che chiwt. 30Porque aju cxel lo'nte tx'am uva, ax te ctzajel chyo'n twitz te' tu'n. Cyja'tzun teylex te junjun cymel tu'n tex til. 31Chi Kman: Tzul tk'ijlalil tu'n tbant ti'j jun ac'aj yol wu'ne cyuc'il aj Israel ex aj Judá. 32Aju yol cyjel bant ti'j wu'ne, mya ic tten ic tza'n yol o cyaj bant ti'j wu'ne cyuc'il ke cyxe'chel tej cyetz nẍaklu'ne tuj tx'otx' Ejipt, porque minti' japun cyu'n masque akine cyajaw. Akine Dios in chin k'mante jlu. 33Aju nyole cyjel bant ti'j cyuc'il aj Israel tuj tk'ijlalil tzul, atzun jlu: C'oquex nk'o'ne nleye tuj cynabl ex cbel ntz'ibane twitz cyanmi; akine chin oquel te Cydios, atzun cye che oquel te jun tnam etzan wu'ne. Akine Dios in chin k'mante jlu. 34Entons mya il ti'j tu'n cyk'onte xjal xnak'tzbil cyxolx mi cye ke cyerman tu'n tel cynic' wi'je ka akine Dios, porque cycyakil c'elel cynic' wi'je, tza'nx keju ch'in cyoclen, ax icx keju ma' cyoclen. Cbel nnajsa'ne tcyakil cybinchben mya ba'n ex mlay tzaj nna'ntle cyil juntl maj. Akine Dios in chin k'mante jlu. 35Ate Kman aju cyaj k'onte k'ij twitz cya'j tu'n tk'onte spic'un k'ijtl, ex aju cyaj k'onte xjaw ex ke che'w tu'n cyk'onte spic'un te konic'an, aju in yucch mar tu'n ex in julin oc tjatz pulj, aju toc tbi Kman Tajaw Tcyakil, chi cyja': 36O'cx ka ma che naj cycyakil jlu, atzun k'ij ya mya etzantl ke aj Israel wu'ne. Akine Dios in chin k'mante jlu. 37Alcye jun k'ij ka ma bant techet twitz cya'j ex ka ma tz'el cynic' xjal ti'j jatum ta' t-simyentil tx'otx', atzun k'ij che elel wic'une aj Israel tu'n tlaj tcyakil cybinchben mya ba'n. Akine Dios in chin k'mante jlu. 38Chi Kman: Tzul tk'ijlalil tu'n tjaw binchet juntl maj tnam lu tu'n toc te weye. Cxelx ke' ti'j nintz ja Hananeel ex max cpol baj ttzi Tpwertil T-scyin Tnam. 39Oc tpon ttxlaj Tpwertil T-scyin Tnam, jikan cxe'l ti'j mojon tu'n tpon max ttxa'n tal witz Gareb ex atzun ck'ol welt tu'n tpon ttxa'n lugar Goa. 40Tcyakil chk'ajlaj jatum in che cu'x makut ke cyimni ex jatum nne'x chitun tza'j, ex tcyakil ju cojbil tjax tibaj tk'ab xak Cedrón, tu'n tpon baj jatum ta' Tpwertil Cyja Chej tcub tuj tjawitz k'ij, che oquel te xjan te weye. Aju tnam lu mlay cub xitj ex mlay naj, cucx ctel te jumajx, chi Kman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\