JEREMÍAS 44

1Atzun tkanil o tc'am Jeremías tu'n t-xi tchic'ba'n cye cycyakil xjal Judiy najl tuj Ejipt, akeju ate'tok tuj tnam Migdol, tuj tnam Tafnes, tuj tnam Menfis ex keju ate' tuj tx'otx' Patros. 2Ate Kman aju Tajaw Tcyakil ex Cydios aj Israel chi cyja': O cyile tcyakil c'ixbisabl tzaj nk'o'ne tibaj tnam Jerusalén ex cyibaj mastl tnam tuj tx'otx' Judá. Ja'lo o che baj xitj ex mi jun xjal najl cyuj, 3tu'n tlaj cybinchben mya ba'n. Tzajxix nk'oje cyi'j tu'nju e c'ulun cywitz tilbilal ex cub cypatun storac cywitz, akeju tilbilal minti' ojtzki'n cyu'n, mi cyu'ne ex mi cyu'n ktzan cyxe'chele. 4Cucx e tzaj nsama'ne ke nmajene cyuc'ile, akeju nsanjele, tu'n t-xi cyma'n cyeye tu'n mi'n cybinchanteye jlu, aju ic'unxix wu'ne. 5Atzun cyeye minti' ocx tuj cywi'ye ex minti' cyaj cycoline cybinchbene mya ba'n, nok o'cx cucx cub cypatune storac cywitz ke tilbilal. 6Entons tzaj nimxix ntx'u'jile ex nk'oje cyi'je, ex jaw c'ant ic tza'n k'ak' cyuj ke tnam te Juá ex cyuj ke cay te Jerusalén. Bi'x e cub xitj ke tnam lu, minti'tl xjal cyaj ten cyuj ex cytenx ja'lo. 7Cyja'tzun, akine Dios Tajaw Tcyakil ex Cydios aj Israel in xi nma'ne jlu: ¿Tiku'n cyu'nxe in tzaj cyi'ne mya ba'n matijxix cyibaje? Porque tu'n cybinchbene mya ba'n che cymele cycyakile akeye aj Judá. Che cymel ke xinak, ke xu'j, ke c'wa'l ex keju cucx cych'un, ex mi jun cyjel ten. 8¿Tiku'n in chin oc cyic'lene tu'n ttzaj nk'oje cyi'je, tu'nju in cub cypatune storac cywitz ke tilbilal tzalu tuj Ejipt, jatum ma che ule najal? Cyu'nxe che najele. Che elel ic'une cyu'n xjal cyuj cycyakil nasyon twitz tx'otx' ex cxel cykanin mya ba'n cyibaje. 9¿Maj o tzic' tna'l cyu'ne tcyakil mya ba'n o cybincha ktzan cyxe'chele tuj tx'otx' Judá ex cyuj ke cay te Jerusalén, ex aju mya ba'n cybincha ke rey te Judá ex ke cyxu'jil, ex aju cyeye cybinchben mya ba'n, ex ju mya ba'n cybincha cyxu'jile? 10Ex cucx ja'lo na'nx tajtz ti'j cyanmiye ex minti' in che xobe nwitze, ax icx minti' in che japun ke nxnak'tzbile ex ke nleye cyu'ne, aju xi nma'ne cyeye ex cye ktzan cyxe'chele. 11Cyja'tzun akine Dios Tajaw Tcyakil ex Cydios aj Israel cxel nma'ne jlu cyeye: Ma cub nximane tu'n ttzaj nsama'ne mya ba'n cyibaje ex tu'n cynaj cycyakil aj Judá wu'ne. 12Che najel cycyakil aj Judá wu'ne, akeju oc cyk'o'n il ti'j tu'n cyul najal tuj Ejipt. Cycyakil xjal ex c'wa'l che cymel tu'n k'oj ex tu'n we'yaj. Cxel cykanin xjal mya ba'n cyibaj, che elel ic'un, che oquel xmayin ex che jawil sec'paj xjal cyi'j. 13Cbel cycastiw aj Judá wu'ne, akeju najl tuj Ejipt, tu'n k'oj, tu'n we'yaj ex tu'n tx'u'j yabil, ic tza'n cye aj Jerusalén cub cycastiw wu'ne. 14Akeju aj Judá nic'xi cybaj o cyaj ten ex o che ul najal tuj Ejipt, mi jun ctzokpajel, cycyakil che cymel. Masque cyaj tu'n cyaj meltz'aj juntl maj najal tuj Judá, mlayx che aj; nok junjun che ajel ok cyxol keju otok che ul tuj Ejipt, chi Dios. 15Atzun ke xinak ba'ntok cyu'n ka in cub cypatun cyxu'jil storac cywitz ke tilbilal, cyuc'ix cycyakil xu'j ate'tok cyuc'il, cycyakil jlu nimcu cybaj, cyuc'ix ke xjal Judiy akeju najltok tuj tx'otx' Patros ex tuj Ejipt, xi cytzak'we'n te Jeremías cyja': 16—Mlayx txi knimane aju yol ma tzaj tma'na keye ka tu'n Kman ma tzaj tma'n teya. 17Cucx cbantel ku'ne aju cub kximane tu'n tbant. Cucx cbel kpatune storac, cucx cbel kko'ne koyaje ta'l twitz uva twitz dios toc tbi Xu'j Rey te tuj Cya'j, ic tza'n o bant ku'ne ojtxi, ex atzun jlu o cybincha ktzan kxe'chele cyuj ke tnam tuj Judá ex cyuj ke cay te Jerusalén, ex ax cybincha ke kreye e ten ojtxi ex ke nejenel. Porque ojtxi nimtok kwaye at, tcyakil ba'n ela keye ex minti' jun mya ba'n tzaj kibaje; 18pero tej t-xi kcoline tu'n tcub kpatune storac ex tu'n tcub kko'ne koyaje ta'l twitz uva twitz dios toc tbi Xu'j Rey te tuj Cya'j, tcyakil atx taj keye ex in ko cyime tu'n we'yaj ex tuj k'oj. 19Ax icx tzaj cytzak'we'n ke xu'j cyja': —Tej tcub kbincha'ne wabj toc tilbilal dios Xu'j Rey te tuj Cya'j twitz, ex tej tcub kpatune storac ex cub kko'ne oyaj ta'l twitz uva te, ba'ntok jlu cyu'n kchmile, che chi. 20Xitzun ttzak'we'n Jeremías cye cycyakil xinak ex xu'j, akeju otok tzaj cyma'n icju: 21—¿Che chipetzune ka minti' oc tk'o'n Kman cwent ti'j ex ka ma tzic' tna'l tu'n aju o cybinchaye cyuc'ix ktzan cyxe'chele, ke cyreye, ke nejenel cyeye ex cycyakil tnam xjal, tej tcub cypatune storac cywitz ke tilbilal cyuj ke tnam te Judá ex cyuj ke cay te Jerusalén? 22Ma baj tpasens Kman ti'j cybinchbene mya ba'n ex puro ic'bilxix. Cyja'tzun ma cub xitj cytanmiye ex mi a'l xjal najl tuj, ma txi cykanin xjal mya ba'n tibaj ex ma che jaw sec'paj ti'j, 23tu'nju cub cypatune storac cywitz ke tilbilal ex e binchane il twitz Kman. Porque minti' xi cynimane ke t-xnak'tzbil ex ke tley ex minti' japun cyu'ne aju tzaj tma'n Kman cyeye, cyja'tzun ma tzaj mya ba'n cyi'je ic tza'n in cyile ja'lo. 24Ax icx xi tma'n Jeremías cye cycyakil tnam xjal ex cye xu'j: —Cybintze tkanil lu tu'n Kman, cycyakile akeye aj Judá najl tzalu tuj Ejipt. 25Ate Kman aju Tajaw Tcyakil ex Cydios aj Israel chi cyja': Akeye cyuc'ix cyxu'jile in cybincha'ne aju ma cymaye tej t-xi cytziyane cyja': Cbel kpatune storac ex cbel kko'ne oyaj ta'l twitz uva te dios toc tbi Xu'j Rey te tuj Cya'j, ex il ti'j cjapunel ku'ne aju ma txi ktziyane, che chiye. Ba'n, japunx cyu'ne ex cybinchame aju o txi cytziyane, 26pero cybintze aju cxel nma'ne cyeye cycyakile, akeye aj Judá najl tuj Ejipt: Cxel nma'ne jun nyole axix toc ex ax nbiye ma' toclen ctzajel nna'ne ti'j: Mi jun aj Judá c'ajbel nbiye tu'n, tu'n t-xi tma'n jun yol axix toc tuj tcyakil tx'otx' Ejipt. 27Porque c'oquel ten ncwente cyi'j tu'n ttzaj nsama'ne c'ixbisabl cyibaj ex mya jun ba'n ctzajel nk'o'ne cye. Cycyakil aj Judá najl tuj Ejipt che cymel tu'n k'oj ex tu'n we'yaj. 28Nic'xi cybaj che tzokpajel tu'n mi'n cycyim tuj k'oj, ex che ajel meltz'aj tu'n cypon tuj Judá. Cyja'tzun, cycyakil keju otok che cyaj ten tuj Judá ex ma che ul najal tuj Ejipt oc cyila' alcye yol otok japun, ka aju weye nyol ex ka aju cye cyyol. 29Akine Dios cxel nk'o'ne jun techal cyeye, tu'n tel cynic'e ti'j ka cjapunel nyole tu'n ttzaj mya ba'n cyibaje, ex ka cbel cycastiwoye wu'ne tuj tnam lu: 30Cxel nk'o'ne Faraón Hofra aju rey te Ejipt tuj cyk'ab ke tajk'oj, akeju nno'c tilil cyu'n tu'n tcub cyu'n, ic tza'n xi nk'o'ne Sedequías aju rey te Judá tuj tk'ab Nabucodonosor aju rey te Babilonia ex aju aj k'oj ti'j, aju oc tilil tu'n tu'n tcub Sedequías tu'n, chi Kman, chi Jeremías.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\