JOB 1

1Tuj jun lugar Uz tbi attok jun xjal Job tbi, in ank'intok tuj tumelxix ex tz'aklxix, ex ba'n niman te Dios, ex tpa'n tib ti'j mya ba'n. 2Attok wuk tcy'ajal ex ox tme'jel, 3ex attok wuk mil t-ẍne'l, ox mil tchej camey, jwe' syent moj tboys ex jwe' syent tbur. Ax icx nimtok tmajen ate'. Aju xjal lu, atzunju mas nim tk'inumabl at cyxol ke xjal najl tuj lugar tuj tjawitz k'ij. 4Ke tcy'ajal Job in cybincha'ntok tu'n toc jun nintz wa'n tuj cyja teyle junjun; jun maj tuc'il jun, juntl maj tuc'il juntl, ex iclex in bant cyu'n. Oc nno'c wa'n cyu'n, in tzaj cytxco'n keju ox cyanb tu'n cywa'n cyuc'il. 5Octzun tjapun baj junjun maj twi' nintz wa'n, in tzaj ttxco'n Job ke tcy'ajal, ex oc tjaw we' te prim in cub tpatun ke alumaj te chojbil cyil ke tcy'ajal teylex junjun. In binchet jlu tu'n Job porque in cub t-ximan: Mya yajcu ma che ximan ke ncy'ajale mya ba'n ti'j Dios ex ma che binchan il, chi Job. 6At jun k'ij tej cypon ke anjel twitz Dios, tuc'ix Satanás pon cyxol. 7Xi tkanin Kman te Satanás: —¿Jatum saja? Xi ttzak'we'n Satanás: —Ma baj nbetine tcyakil twitz tx'otx'; tzyet-x wu'ne tuj jun pac' ttxa'n tx'otx' ex ma pon baj tuj juntl pac'. 8Xitzun tma'n Kman te: —¿Mape tila nmajene Job? Mi a'l juntl xjal twitz tx'otx' in pon ic tza'n te, in ank'in tuj tumelxix ex tz'aklxix, ba'n niman weye, ex tpa'n tib ti'j mya ba'n. 9Xi ttzak'we'n Satanás: —Baka nok cucx in ajben teya. 10Baka mya tu'nju minti' in tak'a ambil tu'n ttzaj jun mya ba'n ti'j, mi cyi'j keju ate' tuj tja ex mi ti'j tcyakilju at te; cy'iwla'n tu'na tcyakilju in tbincha'n, ex tu'n jlu ma che chmet-xix ke talun tuj tx'otx' lu. 11K'i'n elchaka tcyakilju at te, ex jacutzun tila ka mi xyolin mya ba'n ti'ja twitzcuya. 12Xitzun ttzak'we'n Kman te Satanás: —Ax ba'n, binchama alcye taja tu'n tbant ti'j tcyakil ti'xti at te, atzun ti'jcu mi'n tbinchaya jun mya ba'n. Etztzun Satanás twitz Kman. 13At jun k'ij matok in che ic'san ke tcy'ajal Job ex ke tme'jel jun nintz wa'n tuj tja cytzic, 14pon jun majen ma tja Job ex xi tk'o'n tkanil lu te: —Matok in ko ch'oquine tx'otx' tuj cojbil cyuc'il ke wacẍ, ex atzun ke bur in che wa'ntok nikayin, 15tej minaben ẍe pon ke xjal aj Sabey ex ma che'x cyelk'a'n ke wacẍ ex ke bur, ex ma che cub cybyo'n ke mastl wuc'ile tu'n spad. O'cxcu akine ẍin tzokpaj tu'n wule k'olte tkanil tuc'ila, chi majen. 16Na'nxtok tbaj yolin majen lu tej tpon juntl majen ex tma: —Xcub jun k'ancyok ex bi'x ẍe cyim ke pastor tu'n, cyuc'ix ke ẍne'l. O'cxcu akine ma chin clet tu'n wule k'olte tkanil tuc'ila. 17Na'nxtok tbaj yolin majen lu tej tpon juntl majen ex tma: —At ox c'loj aj Caldey ẍe oc tzokpaj k'ojlel ki'je ex ma che'x cyelk'a'n ke chej camey, atzun ke mastl wuc'ile ma che cub byo'n tu'n spad. O'cxcu akine ma chin tzokpaj tu'n wule k'olte tkanil tuc'ila. 18Na'nxtok tbaj yolin majen lu tej tpon juntl ex tma: —Ke tcy'ajala ex ke tme'jela matok in che ic'san jun nintz wa'n ma tja ju nej tcy'ajala, 19tej minaben saj jun nintz cyk'ik' tuj tzkij tx'otx', ex ma cub tilj ja cyibaj ke tc'wa'la, porque tuj tcyajil pac' ti'j ja saj cyk'ik'. Cycyakil ma che cyim; o'cxcu akine ma chin clet tu'n wule k'olte tkanil tuc'ila. 20Jawtzun we' Job, ex tu'nju tzaj nim tbis el t-sbit'un t-xbalun ex el tmatzo'n ttzmal twi'; cub ẍmeje' ex pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx' tu'n tc'ulun te Dios. 21Ex tma: —Mi jun ti'xti k'i'n wu'ne tej wul itz'je, ex mi jun ti'xti k'i'n wu'ne oc wic'e twitz tx'otx'. Ate Kman saj k'onte tcyakil weye, ex ax te Kman ma tz'el k'inte tcyakil. Nimanxwit tbi Kman. 22Masque tzaj tcyakil jlu ti'j Job, pero minti' jun il o tbincha ex minti' o yolin mya ba'n ti'j Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\