JOB 11

1Tzyettzun tyolin Zofar aju aj Naamat ex tma: 2Tcyakil yol ma tmaya at tzak'webl te, mya tu'nju nim ma yolina at ttxolil tyola. 3¿Chipetzuna ka tu'nju nim tyola mi'n ko k'ajte ex ka mi a'l jun jacu pon t-xcye' tu'n ttzak'wente tyola te xmaybil? 4In tma'na ka tuj tumelxix ta' t-xnak'tzbila, ex tu'nxa nno'c tk'on tiba minti' tila twitz Dios. 5Nokwit a Dios yolin tu'n t-xi tzak'we'na tu'n, 6jacwitlo txi xnak'tza'na tu'n jatum tzajni ju ojtzkibl aju cyuwxix tu'n tel knic' ti'j. Jacutzun tz'el tnic'a ti'j, minti' ma cub tk'o'n Dios tcastiwoya ic tza'nx ju tila. 7¿Chipetzuna ka jacu tz'el tnic'a ti'j tcyakilju at tuj t-ximbetz Dios? ¿Ba'npe tu'na jatum in pon baj tipumal? 8Mas ma' t-ximbetz Dios ic tza'n cya'j lek'ch tjaw, ex mas ma' t-xe' ic tza'n jul jalo ponin t-xe', ¿tza'ntzun tten jacu tz'el tnic'a ti'j? 9Mas ma' twitz ic tza'n tx'otx' ex ic tza'n mar. 10Ka nnu'lcu Dios ex ka in tzyetcuya tu'n tu'n toca tuj xjel, ¿alcye ba'n tmayonte te Dios ti'j? 11Ba'n tu'n Dios alcye ke xjal nic'al yol; ex in tque'yin aju mya ba'n in cybincha'n, ¿katzun tuj tnabla minti' toc tcwent Dios ti'j? 12Mlay cub tmansin tib bur te tjak' c'ul. Icxtzunte xjal minti' tnabl, mlayx tz'oc tnabl. 13Ximancuya tu'n tbeta tuj tumelxix, ex cubsantzuna twitz Dios. 14Aju il in tbincha'na, colincja, mi'n txi tk'o'na ambil tu'n tten mya ba'n tuj tjaya. 15Cyja'tzun jacu jaw tzalaja ex jacu cyaj tena minti'tl tila, ex cteltzuna tuj txubtxaj ex minti' t-xobila. 16Jacu tzic' tna'l tu'na aju c'ixc'oj toc ti'ja; c'ic'el tna'l tu'na ic tza'n jun a' in bet. 17Mas ckoptz'ajel tchwinklala ic tza'n t-spic'umal k'ij te chilcuk'ij, atzunju konic'an kloljxix ic c'oquel ic tza'n in jawil k'ij. 18Oc ckebel tc'u'ja ex c'ank'ila minti' t-xobila; ctala tuj txubtxaj porque a Dios cwentil teya. 19Mi a'l jun c'oquel sec'punte teya oc tojlana. Nimcu che ul kanil xtalbil teya. 20Atzun ke xjal mya ba'n, che jyol ti'j jun onbil pero nokx gan; mlay cnet cyu'n jun lugar jatum tu'n tocx cyclon cyib, o'cx in che ayon ti'j tu'n cycyim, chi Zofar baj tma'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\