JOB 14

1Tmatl Job: Aju xjal itz'jni ti'j xu'j ch'in tuj tank'ibl ex nimcu yajbil in tzaj ti'j. 2Ic tten ic tza'n bech oc in pok'chaj, jurat naj in tzkij ex minti' in cyaj ten, ic tten ic tza'n jun xlecun in cub naj. 3¿Maj tibajtzun xjal lu tcub twitza, Nman Dios, ex maj tibajxtzun taja tu'n tcub tk'o'na jun castiw? 4¿Baka at jun jacu bant tu'n tu'n toc te sak ka mya sak ta' tanmi? Mi jun. 5Tu'na echamaj jte' k'ij tu'n tten jun xjal twitz tx'otx'. Bi'x banimaj tu'na tu'n mi tic' tibaj. 6K'i'n el twitza ti'j ex k'on cyaja tuj tzalajbil, k'on cyaja tu'n tak'nan ic tza'n jun ak'nal xjal ex tu'n ttzalaj ti'j tak'unben. 7Oc tjaw tx'emit jun tze', atx tumlal tu'n ttzaj t-xul ex cucx jacu tzaj t-xul. 8Masque otok tijin tloc' ex otok k'u'chix ttronquil tuj tx'otx', 9pero oc tna'nte tchewil a', ctzajel t-xul, ex che jletel tk'ab ic tza'n jun wi' tal awal ma in ch'iy; 10atzunte xjal oc in cyim, bi'x in naj te jumajx, ex oc tcyim, ¿jatum cpol? 11Ic tza'n a' tuj mar ex ke nima, jacu bi'x che aj tzkij, 12cyja'xtzun tten xjal, ax cyjel ten te jumajx tuj mukbil ex mlay jaw we'tl; ic tza'nx cya'j cucx ctel te jumajx, ex mlayx tzul tnabl xjal. 13Nokwit jacu chinx tewana tuj cynajbil cyimni, acux in baj tk'oja ex bi'x tu'n ttzaj tma'na alcye jun k'ij tu'n wule ti'j tc'u'ja. 14Ka ma cyim jun xjal, ¿c'ank'ilpelo juntl maj? Jaculo chin ayone ti'j nok nic'punxi tyemp wajbeble tu'n tul canun ju tzokpibl weye. 15Jaculo chin txquete tu'na ex jaculo txi ntzak'we'ne, ex jaculo chin tzaj t-xtalina, porque tak'unbenx tk'aba kine. 16Ka toc tcwenta wi'je ja'lo tza'n in chin bete, te tibajxi mlay tz'oc tk'o'n tcwenta ti'j wile. 17Bi'xlo jacu tzic' tna'l npaltile tu'na, ex jaculo cub tnajsa'na nbinchbene mya ba'n. 18Icxpe ke witz cyja' cybaj xitj ex ke pic cyja' cyic' ch'expu'n tuj cylugar. 19Ic tza'n a' in baj tjaku'n ti'j abj ex aju jbal in xi tikan tkukil tx'otx', cyja'xtzun in baj naj tu'na aju in ayon xjal ti'j tu'n tjaw ank'in juntl maj. 20In cub ti'j tu'na te jumajx ex bi'x in naj, ex oc tcyim otok ch'expet tilbilal. 21Ka ma tz'oc cyoclen ke tc'wa'l, mlay tbi; ex ka ma tzaj jun mya ba'n cyi'j, ax mlay tbi. 22O'cx in tna'n c'ixc'oj ti'j tex t-ximlal ex aju yajbil in tzaj ti'jx.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\