JOB 22

1Xitzun ttzak'we'n Elifaz aju aj Temán ex tma: 2¿Chipetzuna ka tu'nju at nimxix tnabl xjal at tajben te Dios? 3¿Ti tajben te Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n ka aya puro tz'aklxix ex minti' tpaltila? 4Ka ma cub cawina tu'n Dios ex ka ma cub tcastiwoya tu'n, a jlu mya tu'nju in ajbena te tuj tumelxix, 5nok o'cx tu'nju at nimxix mya ba'n ma tbinchaya ex nimxix tila minti' bajsbil te. 6El tkanina prent cye termaniya ex mya iltok ti'j; el ti'na cyxbalun toc cyi'j ex e cyaj tk'o'na sbikl cyi'j. 7Tej in che txket minti' xi tk'o'na cyc'a a'; tej ttzaj we'yaj cyi'j minti' xi tk'o'na cywa. 8Tu'nju at tipuna ex xo'na cyu'n xjal, oc tk'on tiba te tajaw cytx'otx'. 9Minti' xi tk'o'na alcye at tajben cye meba xu'j, ex e baj tyajla'na ke c'wa'l minti' cyman ex cytxu'. 10Cyja'tzun txolin ti'ja ja'lo tu'n xobajil, ex minaben ma tzaj nim xobajil ti'ja. 11Tcyakil klolj ta', mi jun ti'xti in tila; niban taj mulk'aja tjak' nintz a'. 12Ate Dios tocx tibajxi cya'j ex in cu'tz tque'yin ke che'w mas najchak cyjax. 13¿Tza'ntzun tten in tma'na minti' toc tcwent Dios ti'j aju in bant cyu'n xjal, ex minti' tumel tu'n tcawin cyi'j tu'n tlaj minti' in til tu'n tlaj k'ek muj? 14Mako'n twitz tu'n muj ex minti' in til, o'cx in bet twitz cya'j, in tzaj tuj jun plaj ex in pon tuj juntl plaj, chiya. 15¿Tajpeya tu'n tbeta tuj ojtxi be, aju o che bet ke xjal mya ba'n tuj? 16Akeju jurat naj e cyim, e je'x ikan tu'n nima otok ch'iy. 17Che chi te Dios: Pa'mil tiba ki'je. ¿Ti jacu tbincha Dios ki'j, aju Dios at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n? Che chi. 18(Masque tu'n Dios otok noj cyja tu'nju nimcu at cye. Miwt pon nximbetze ic tza'n cye ke xjal mya ba'n.) 19Tej cyque'yinte ke tz'aklxix jlu, e tzalaj ti'j; ex keju minti' cyil xi cytze'n, che chi cyja': 20Ma baj tz'e'y tu'n k'ak' cyk'inumabl ke xjal mya ba'n. 21Bincham ttena tuc'il Dios, tu'ntzun ttena juntl maj tuj txubtxaj. 22K'onxa ambil tu'n ttzaj xnak'tza'na tu'n, awancu'xa tyol tuj tanmiya. 23Ka ma tz'ajtz meltz'aja tuc'il Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, ctela ba'n ic tza'n nej; ka ma tz'ex ti'na ju mya ba'n at tuj tjaya, 24ex ka ma tz'oc tk'o'na k'an pwak aju wi'yilxix mer ic tza'n kuk ex ic tza'n nok alcyexcu abj at tuj tk'ab xak, 25cyja'tzun tten ate Dios c'oquel te teya ic tza'n k'an pwak ex ic tza'n sak pwak nimxix. 26Ctzalajela tu'n ex jacu yolina tuc'il minti' t-xobila. 27Ka ma cubsana twitz, jacu tzaj bi'na tu'n ex cjapunel tu'na aju otok txi ttziyana te. 28Ba'n c'elel tcyakil aju tajbila tu'n tbant; ctel spic'un tuj tbeya. 29Porque nno'c te ch'in toclen tu'n Dios aju xjal in jaw tniman tib, atzunte xjal mans in clet tu'n. 30Oc cletela tu'n ka minti' tila, ka sak ta' tuj tanmiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\