JOB 24

1¿Tiku'n minti' in tzaj tma'n Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n jtoj tu'n t-xi tbincha'n cyi'j xjal, tu'ntzun toc cyque'yin keju in che niman te? 2Ke xjal mya ba'n in baj cych'expu'n cymojonil tx'otx', in xi cyelk'a'n cyẍne'l xjal tu'ntzun tchmet cybaj ke cyẍne'l; 3nne'l cyi'n cybur ke c'wa'l minti' cyman ex cytxu' ex nne'l cyi'n cywacẍ ke meba xu'j te prent. 4Nne'l cylajo'n ke meba xjal tuj be, ex tu'n jlu in xi cyewan cyib ke meba xjal cywitz. 5Ke meba ic cyten ic tza'n ke bur te tjak' c'ul ate' tuj tzkij tx'otx', nim in che ak'nan tu'n tcnet cywa, ex atzun tuj tzkij tx'otx' in cnet cywa cyc'wa'l. 6In che'x sucwil triw tuj cycojbil xjal, ex sucwil twitz uva tuj cytx'otx' xjal mya ba'n. 7Nne'x ak'bil cyu'n minti' jun cyxbalun toc te txaybil cyi'j; cucx in cub cyapa'n che'w. 8In che ac' tu'n jbal in cub twi witz, ex in che'x xmujil t-xe pic. 9Ke xjal mya ba'n in xi cyi'n ke tal ne' cucx cych'u'n, cyal ke meba xu'j, ex nne'l cyi'n cyc'wa'l ke xjal meba tu'n tlaj minti' in chjet cyc'as. 10Ke xjal meba in che bet minti' cyxbalun toc. O'cx in che ikan cytriw xjal, atzun cye nim we'yaj nnic'x cyu'n. 11In che che'n ti'j twitz olivo tu'n tbant aseyt cyu'n; in che waban ti'j twitz uva tu'n tbant cyc'a xjal vin, ex atzun cye nim txketle'n nnic'x cyu'n. 12Tuj tnam in che ok' ex in che ayin cyuwxix wen akeju ch'ix cycyim, atzunte Dios minti' in tzaj tbi'n cyna'j Dios. 13At junjun xjal nne'l cyic'un aju spic'un ex tuj tcyakil cybe nne'l cypa'n cyib ti'j. 14Atx kwitz in jaw we' aju byol xjal tu'n tcub tbyo'n ju meba, ex oc ttzaj klolj nno'c ten elk'al. 15Aju xjal aj pajil nok yo'n tu'n oc toc kax ex octzun nno'c tmaksi'n twitz, tuj t-ximbetz ka mi a'l jun jacu tz'el tnic' ti'j. 16Ke elek' nno'cx cylacu'n t-xe cyja xjal konic'an. Cycyakil jlu cyewan cyib k'ijl; cyc'i' tu'n cyten tuj spic'un. 17Aju t-spic'umal k'ij ic tten te cye ic tza'n klolj nimxix; mas ba'n tuj cywitz tu'n cybet konic'an, porque minti' t-xobil cyi'j. 18Aju xjal mya ba'n in xi ikan tu'n a' in bet cyuw wen. Aju ttx'otx' in tzaj kanin mya ba'n tibaj, ex mi a'l in ak'nan ti'j tkan t-uva. 19Ic tza'n in cub ulj ttxa che'w tu'n ta'w cyak; cyja'xtzun in cub naj xjal aj il tuj mukbil. 20C'ic'el tna'njtz tu'n ttxu'; ex cbajel wa'n cyu'n ẍuk', ex mi a'l jun ctzajel na'nte te. Aju xjal mya ba'n cnajel ic tza'n jun tze' oc nnic' tx'emin. 21O c'ixbisan cyi'j ke xu'j miban che alin ex cyi'j ke meba xu'j; ex minti' onin cyi'j. 22Atzunte Dios, tu'n tipumal in che cub t-xitun ke xjal at nimxix cyipun; oc tcawin Dios cyibaj mi a'l jun xjal segur ta' tchwinklal twitz. 23In xi tk'o'n Dios ambil cye tu'n cyank'in tuj txubtxaj, pero toc tcwent ti'j tza'n in che bet twitz. 24Aju xjal in jaw tniman tib nok ch'in tuj in ten, jurat in cub naj. Ic tten ic tza'n c'ul in tzkij oc in jatz bako'n, ex ic tza'n twi triw in cub paktz'u'n. 25Ex katzun mya ic ttenju, ¿alcye jun jacu tma weye ka nok tten wu'ne, ex tu'n ttzaj tma'n ka ma chin tzpete ti'j?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\