JOB 26

1Xitzun ttzak'we'n Job ex tma: 2¿Apetzun tumlal in onina ex tu'n tclonteya aju xjal minti' tipun? 3¿Tbanilpetzun ke tconseja ex ke t-xnak'tzbila in che'x tk'o'na teju xjal minti' ch'in ba'n tu'n? 4¿Alcye ma onin teya tu'nju ma tzaj tmana ke yol lu? ¿Alcye ma tzaj k'mante ke yol lu teya tu'nju ma yolina icju? 5Ke cyimni in che lu'lun tu'n cyxobil cyuc'ix keju najlke max t-xe'pun mar. 6Aju cynajbil cyimni k'ancha'l twitz Dios ex minti' tmaksil tcub. 7Tu'n Dios xi tlic'pu'n cya'j tibaj ju minti'tok at ex jaw tyoban tx'otx' tibaj ju minti' at. 8Tu'n Dios chmo'n a' tuj muj ex minti' in tzaj tz'ak muj tjak' talil; 9nno'c klolj twitz xjaw tu'n, oc nno'c tk'o'n muj twitz; 10ttxa'npun mar cub tk'o'n jun tmojonil tu'n tten spic'un tuj jun plaj ex tu'n tten klolj tuj juntl plaj. 11Oc in cawin Dios, in che tzaj lu'lun ke nmak witz tu'n cyxobil, jatum k'ejl cub ju cya'j. 12Tu'n tipumal Dios mayet mar; ex tu'nju tnabl cub ti'j nintz txcup Rahab tbi. 13Tu'nju t-xew xi t-xupin, el spic'e' twitz cya'j; ex tu'n tk'ab cub byo'n aju lobaj cyuwxix ojkelan. 14Aju ma kbi ti'j tbinchben nok ch'in; aju ma kbi ti'j tipumal, nok ch'in. ¿Alcye jun jacu tz'el tnic' ti'j tk'ajk'ajel tipumal in julin wen ic tza'n k'ancyok?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\