JOB 27

1Cucx yolin Job ex tma: 2Cxel nma'ne jun yol axix toc twitz Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, aju tc'i' txi tbincha'n wi'je ex ma tzaj tk'o'n nimxix bis wi'je. 3Acux in tzaj tk'o'n wipune tu'n wank'in ch'intle, 4mlay chin nic'ane yol ex mlay che'x nma'ne ke yol mya ax toc. 5Acux itz'x kine, cucx cxel nma'ne minti' wile; mlay txi nnimane ka at ttxolil cyyole. 6Mlay txi ncoline tu'n t-xi nma'ne ka tz'aklxix kine, porque in tma'n wanmiye minti' wile. 7Aju nno'c tk'on tib te aj k'oj wi'je, tzajxwit tcastiw ic tza'n cycastiw xjal mya ba'n ex mya tz'akl. 8Aju xjal aj il minti' jatum tu'n toc ke' tc'u'j oc tel k'i'n tchwinklal tu'n Dios. 9Oc ttzaj xitbil ti'j, mlay che'x tbi'n Dios ke tcubsbil. 10Porque mya ta' ttzalajbil ti'j Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n, ex mi jun maj in cubsan twitz. 11Cxel nyec'une cyeye aju nimxix tipumal Dios ex alcye ke t-ximbetz Dios, aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n. 12Ex katzun cycyakile o cyile, ¿tiku'ntzun in tzaj cyma'ne ke yol minti' cyajben? 13Ke xjal jawni ex mya ba'n, banin cycastiw tu'n Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n; 14masque nimcu cybaj cyc'wa'l, che cymel tuj k'oj ex mi'n cnet cywa. 15Keju che cyjel ank'in che cymel tu'n tx'u'j yabil ex mlay che ok' cyxu'jil cyi'j. 16Aju xjal mya ba'n, masque baj tchmo'n nimxix sak pwak ic tza'n tx'otx', ex masque ten nimxix t-xbalun, 17pero jun xjal ba'n tmod c'oquel xbaluminte cye ke xbalun lu, ex ju sak pwak lu c'ajbel tu'n jun xjal ba'n tmod. 18Aju tja ju xjal mya ba'n jacu cub xitj, mer ic tza'n tk'u' jun chyu'j ex mer ic tza'n tpach jun xjal cwentil awal. 19At tk'inumabl oc tcub coẍe' mancbil maj, pero oc tel twatl minti'tl at te. 20Ctzajel nimxix t-xobil ti'j, ic tza'n t-xobil oc in ch'iy a', atzun te konic'an cxel k'i'n tu'n nintz cyk'ik'. 21C'eletz jawo'n tuj tja tu'n nintz cyk'ik' in tzaj tuj tjawitz k'ij; 22C'oquel juban tu'n nintz cyk'ik' ex mlay tzaj k'ak'an tc'u'j Dios ti'j, masque jyon tumel tu'n ttzokpaj. 23Che tzalajel xjal tu'nju otok tzaj mya ba'n ti'j, che oquel ten xjal xmayil ti'j oc tetz ok tuj tja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\