JOB 28

1At jul tjak' tx'otx' jatum in jatz sak pwak, ex at lugar jatum in baj sakset k'an pwak. 2Aju ttx'otx'il c'uxbil, a in jatz tuj tx'otx' ex oc tocx k'o'n abj tuj k'ak' in cub ulj ex nno'c te k'an c'uxbil. 3Cyu'n xjal cnet tumlal tza'n tten tu'n tten spic'un tuj klolj, in che cu'x max t-xe'pun tx'otx' tuj klolj ex atzun ma chixin in che oc ten jyolte ke abj. 4In che cu'x ti'j jun sakbak tuj jul ex in cu'x cylacu'n toy' jul cyuj ke lugar jatum minti' jun xjal najl, jatum minti' jun xjal nnic' bet ex puro najchak ti'j tnam. 5Tibaj tx'otx' in tzaj ch'iy triw, atzun tujxi, mer ic tza'n nojni tu'n k'ak'. 6Atzun in che cnet ke tal abj zafiro cybi, tuc'ix k'an pwak, t-smon tib tuc'il tx'otx'. 7Mi ke k'anjan, mi ke c'utz, bajx cyil ka at jun be tjak' tx'otx'. 8Ke txcup ate' tjak' c'ul minti' in che ic' bet tuj, ax icx ke balun. 9Nne'tz cyi'n xjal ke abj cyuwxix tu'n cyk'ab, ex in baj cylacu'n tuj cyc'u'j witz. 10In che jaket ke toy' pic cyu'n, ex tcyakil txcaj k'inumabl in cnet cyu'n. 11In che maket ke nima cyu'n jatum in che tzaj jlet, ex nne'tz cyi'n tuj spic'un ke ti'xti ate' tuj ewaj. 12Pero ¿Jatum in tzaj aju nabl? ¿Alcye lugar ta' aju ojtzkibl? 13Minti' ba'n cyu'n xjal jte' twi' ju nabl, ex mlay cnet cyu'n tzalu twitz tx'otx'. 14Aju nintz mar in tma'n: Minti' at tzalu, ax icx in tma'n mar: Minti' at wuc'ile. 15Mlay chjet tu'n k'an pwak ex mlay lak'et tu'n sak pwak. 16Mlay bant tchjet tu'n k'an pwak tbanilxix, ex mi cyu'n ke tal abj tbanilxix, ke cornalina ex ke zafiro cybi. 17Mas wi'yilxix twitz k'an pwak ex twitz ju abj cristal tbi; mlay bant tch'expunjtz cyuc'il ke macbil k'an pwak cytx'otx'il. 18Aju nabl mas tbanilxix twitz abj coral tbi, twitz abj cristal tbi ex cywitz ke tal abj perla cybi. 19Aju abj at tuj Etiopía, topasio tbi, mlay pon ic tza'n nabl, ex mlay bant tchjet tu'n k'an pwak tbanilxix. 20¿Jatumtzun in tzaj aju nabl? ¿Alcye lugar ta' ju ojtzkibl? 21Ewan cywitz ke txcup ate' tjak' c'ul ex cywitz ke chyu'j in che lipan twitz cya'j. 22Ax icx in cyma'n aju cynajbil cyimni ex ju camic: Nok ch'in tkanil o kbiye ti'j jlu. 23Pero ate Dios tzkilte be jatum ta' nabl, o'cx te ba'n tu'n jatum in cnet, 24porque in til Dios max jatum ponin baj ttxa'n tx'otx' ex in til tcyakilju at tjak'xi cya'j. 25Tej t-xi tk'o'n Dios talil cyk'ik' ex tej tcub tk'o'n cymojonil ke nintz mar, 26tej tcyaj bant tu'n tza'n tten tu'n ttzaj jbal, ex tej tcyaj tk'o'n tbe k'ancyok, 27ax icx o til Dios tz'aklxix te nabl tu'n tajben, baj tque'yin ex tma: Ba'n aju nabl. 28Xi tma'n Dios cye xjal: Aju tu'n cynimane weye, atzun nablju; aju tu'n tel cypa'n cyibe ti'j ju mya ba'n, atzun ojtzkiblju.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\