JOB 3

1Tzyettzun tyolin Job ex xi' tyol ti'j ju k'ij tej tul itz'j ex tma: 3—Cuchiwt tu'n tnaj ju konic'an tej woc tene tuj talbil ntxu'ye, ex cuchiwt tu'n tnaj ju k'ij tej witz'je. 4Nokwit oc ju k'ij te konic'an tej witz'je ex nokwit ic' tna'l tu'n Dios tu'n mi'n tjawil k'ij. 5Nokwit oc yupj tu'n txkan k'ek muj ex bi'xwit ocx naj tuj, ex nokwit yupj twitz k'ij tu'n ttzaj xobajil. 6Nokwit bi'x xi naj ju konic'an lu tuj kxopin ex minti'wt oc tajlal cyxol ke mastl k'ij te xjaw ex te abk'i. 7Nokwit minti' e itz'j c'wa'l tuj konic'an lu, ex nokwit minti' jaw tk'ajk'ajel cywi xjal tu'n tzalajbil tej tul itz'j jun ne'. 8Nokwit otok txi' cyyol ke aj k'ij ti'j ju k'ij lu, akeju ba'n txi niman cyyol tu'nju nintz txcup at tuj mar, Leviatán tbi. 9Nokwit minti' e c'ant ke che'w te prim lu, ex nokwit minti' jawil k'ij aju in che ayon xjal ti'j, ex minti'wt tzaj t-xe cya'j. 10Cuchiwt tu'n tnaj ju konic'an lu, aju o tak' ambil tu'n witz'je, tu'nju minti' mayet tu'n aju c'ixc'oj ma tzaj wi'je. 11¿Tiku'n mi in cyime tuj talbil ntxu'ye, ex tiku'n mya bi'x in cyime texju or tej witz'je? 12¿Tiku'n in cub k'o'ne twi tkan ntxu'ye, ex tiku'n tzaj k'o'n nch'u'ye tu'n ntxu'ye? 13Nokwit bi'x in cyime tej wul itz'je, luwtlo kine in chin tan tuj txubtxaj ex luwtlo kine in chin ojlan tuj txubtxaj, 14cyuc'il ke rey ex cyuc'il ke mastl xjal at cyoclen ttxlaj rey, akeju in baj cybincha'n ke nmak cypantyón, 15ex ka cyuc'il ke cawil, akeju in baj cychmo'n nim k'an pwak ex sak pwak tuj cyja. 16¿Tiku'n minti' in cu'x maku'ne ic tza'n jun c'wa'l minti' in japun tk'ij tu'n tul itz'j, ex ka ic tza'n ke c'wa'l otok che cyim oc cyul itz'j? 17Oc cycu'x makut ke xjal binchal mya ba'n, ya mlay che yajlantl cyi'j cyuc'il, ex ke xjal otok che sict wen, atzun in che ojlan. 18Atzun in che ten ke pres tuj txubtxaj, ex ya mi a'l caporal tu'n tyolin cyuw cye; 19atzun in che pon ke xjal ma' cyoclen ex ke ch'in cyoclen, ex ju majen tcyaj tjak' tcawbil patrón, atzun in tzokpet. 20Tiku'n in tzaj tk'o'n Dios spic'un te xjal nim nnic'x tu'n? 21In ayon tu'n tcyim, pero minti'x in cyim; mas in jyon ti'j camic twitzju k'inumabl tcu'x tjak' tx'otx'. 22Maxitzun ctzalajel xjal lu oc tcu'x maku'n. 23Nok in tacpaje' xjal tu'n Dios, porque mako'n tbe tu'n tuj tcyakil pac'. 24Minti' ch'in in chin wa'ne, nok o'cx in chin ayayane; ex oc in chin ayayane, mer ic tza'n tk'ajk'ajel txkan a' minti' in we' tu'n tk'ajt. 25Tcyakilju in chin xobtoke ti'j ex aju mas tzaj t-xobil wi'je, ma tzaj wi'je. 26Minti' in chin ojlane ex minti' in chin tene tuj txubtxaj; minti' in chin tene tuj tzalajbil, nok o'cx in chin yajlanjtze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\