JOB 39

1¿Ba'npe tu'na alcye k'ij in che alin ke chip te tjak' c'ul? ¿Ope tila oc in cub cyal ke ttxu masat? 2Ba'npe tu'na jte' xjaw in japun cyu'n tu'n tcub cyal? 3In che cub bune' ex in cubtzun cyal. 4Oc cych'iy ke cyal ex oc toc cyipun in cyaj cycolin cytxu' ex minti'tl in che ul meltz'aj. 5¿Alcye el tzokpinte te bur te tjak' c'ul? ¿Alcye o tz'el kitpunte te? 6Akine inx yec'unte tnajbil tuj tzkij tx'otx' ex tuj chk'ajlaj minti' awal in tzaj ch'iy tuj. 7Tc'i' ti'j tk'ajk'ajel in jaw tuj tnam cyu'n xjal, ex mi tu'n t-xi tniman tk'ajk'ajel twi' lajol chej. 8In bet tic' cywi' tal witz in jyon twa, in jyon ti'j nok alcye txcaj cha'x c'ul tu'n t-xi twa'n. 9¿Chipetzuna ka jacu tajbe tor te tjak' c'ul tu'n tajben teya ex tu'n tjawil tk'ij tuj tpe'na? 10¿Jacupe c'alet yuw ti'j tkul tu'na ex tu'n toc tk'o'na jwers ti'j tu'n tch'oquin ex ka tu'n t-xi lpe' ti'ja tu'n tbaj parejit twitz tx'otx'? 11¿Jacupe tz'oc ke' tc'u'ja ti'j tu'nju at nim tipun ex tu'n tcyaj tk'o'na tu'n tbinchante tak'una? 12¿Chipetzuna ka jacu tz'ajben tu'na tu'n tjaw chmet twitz tawala ex tu'n toc tchmo'na twitz tawala jatum nne'l bajut? 13Ex lu jun nintz chyu'j avestrúz tbi, in che yucch ke tk'ab tuc'il tzalajbil mer ic tza'n tk'ab garza, 14in che cyaj tk'o'n ke tjos tjak' ttxa tz'a'n tu'ntzun cymek't tu'n tcyakal k'ij. 15Misicyer in ximan ti'j ka tu'n cybaj pax ke tjos tjak' tkan jun xjal ex ka tjak' tkan jun jil. 16Puro jawni cyi'j ke tal, mer ic tza'n mya tal ke in che el tuj twitz, ex minti' in tzaj tbis ti'j ka minti' ma tz'el wen tak'unben. 17In bant jlu tu'n, tu'nju minti' xi nk'o'ne tojtzkibl ex tnabl. 18Pero oc in jaw we' ex oc toc ten kelel, nno'c ten tz'e'l cyi'j ke chej ex cyi'j keju cyjax cyibaj, porque mas cyuw ojkelan cywitz. 19Baka aya o k'onte tipumal chej, ex ¿tu'npetzuna oc tk'o'na ttzmal tkul puro mejor que'yin? 20¿Baka tu'na in bant tt'icpaj ic tza'n ẍplon oc t-sjorin tuj ttxa'n puro xobajilxix? 21In jaw t-scatin tx'otx' tu'n tipun tuj chk'ajlaj ex minti' t-xobil tu'n t-xi' ojkelan tuj k'oj. 22In jaw tze'n ti'j ju xobtzal ex minti' in tzaj tchi ti'j; minti' in tzaj baj tc'u'j twitz spad, 23masque in swoc'in aju tcubil tplech xjal tjax tibaj ex nne'l cy'ech ti'j lans ex cyi'j ke lans ch'in cykan. 24Tu'nju in ojkelan wen, minti' tilwi tuj twitz tu'n tpon naj tuj juntl lugar ex oc tk'ajt chun ya mlay cub we' mastl. 25Oc tbinte tk'ajk'ajel chun, in tzaj sjorin ttxa'n; in tna'n naj t-xewil oc toc k'oj najchak wen, ex in tbi'n tk'ajk'ajel twi nejenel cye soldad ex ju sich' in jaw. 26¿Apetzuna at nim tnabla tu'n t-xi t-xnak'tza'na tu'n tbant tlipan ju k'anjan ex tu'n t-xi lipan tuj tnayaj k'ij? 27¿Tu'npetzuna xi tma'na te t'iw tu'n tbinchante tk'u' cywi' nmak witz? 28Aju t'iw najl tuj tc'u'j xak twitz pic ex in baj tbincha'n jun colbil tib twi' jun ttz'u'pil pic; 29maxtzun ma jawni in tzaj tque'yin tcanb. 30Ke tal puro chic' cywa in baj, ex jatum ta' jun cyimni, atzun ta' t'iw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\