JOB 42

1Xitzun ttzak'we'n Job te Kman: 2Ba'n wu'ne tcyakil in bant tu'na, ex misicyer jun mlaywit bant tu'na. 3¿Titzun we nxilen tu'nju o nmaye ka mya ba'n aju in cub t-ximana ex aju in bant tu'na? In chin yolintoke ti'j aju minti' nne'l nnic'e ti'j, ex aju ma' t-xilen, aju mlayx tz'el nnic'e ti'j. 4Chitzuna tmaya weye: Bintza, porque waje tu'n nyoline tuc'ila ex tzak'wentza ke nxjele lu, chitzuna. 5Nej nok jun tkanil o nbiye ti'ja, atzun ja'lo acu kine in chin que'yin teya. 6Cyja'tzun ma tzaj nbise tu'nju yol xi nma'ne ex nnu'l tilil wu'ne, ex lu kine k'ukl tuj kuk ex tuj tza'j, chi Job. 7Tbajlenxi tma'n Kman tcyakil jlu te Job, ax icx xi tma'n te Elifaz: Nimxix nk'oje ti'ja ex cyi'j ke cabe tamiwoya, porque mya tuj tumel o che yoline wi'je, ic tza'n te nmajene Job. 8Cyi'ntze wuk tor ex wuk tman ẍne'l, cyxi'ye ma tuc'il nmajene Job ex cypatun cube ke alumaj lu te chojbil cyile, ex atzunte nmajene Job cna'l Dios cyi'je ex ctzajel nbi'ne tna'j Dios, tu'ntzun mi'n nbinchanteye jun mya ba'n cyi'je, masque iltok ti'j tu'n ttzaj nk'o'ne mya ba'n cyi'je tu'nju minti' e yoline tuj tumel wi'je, ic tza'n te nmajene Job o yolin tuj tumel, chi Dios. 9E je'xtzun Elifaz tuc'ix Bildad ex Zofar ex cybincha aju tzaj tma'n Kman cye, ex tzaj tbi'n Kman aju tna'j Dios Job. 10Tbajlenxi na'n Job Dios cyi'j ke tamiw, tzaj tk'o'n Dios cab maj t-xel aju attok te Job nej. 11E pontzun ke terman Job visitaril te, cyuc'ix ke tanb ex ke tamiw ex cycyakil xjal ojtzki'maj twitz cyu'n, ex cub cyic'sa'n jun nintz wa'n cyuc'il cycyakil keju otok che pon tja. Cycyakil e bisun junx tuc'il Job ex e oc ten k'ukbal tc'u'j tu'n tlaj tcyakilju yajbil otok tzaj t-sama'n Kman ti'j, ex teyle junjun cye xi cyk'o'n ch'in pwak te Job ex jun xmulk'abaj k'an pwak ttx'otx'il. 12Cubtzun cy'iwla'n Job tu'n Dios cyuj mancbil tabk'iyil mas nimxix ic tza'n nej. Cyajlaj mil japun cybaj ke t-ẍne'l ex kak mil tcamey ex jun mil moj tboys ex jun mil cytxu' tbur. 13Ax icx tzaj wuktl tcy'ajal ex oxtl tme'jel. 14Aju tnejel tme'jel, Jemima tbi oc tk'o'n, aju tcabin, Cesia oc tbi ex aju toxin, Keren-hapuc oc tbi. 15Tuj tcyakil twitz tx'otx' minti' juntl xu'j o pon que'yin ic tza'n ke tme'jel Job. Xi k'o'n cyetzbil tu'n cyman ti'j ju tk'inumabl, junx cyuc'il ke cyxiban. 16Te tibajxi jlu o ten Job 140 abk'i ex o til cywitz ke tc'wa'l ex ke tal tchman, cyuc'ix ke ttxca tchman ex ke cyc'wa'l ke ttxca tchman. 17Ex cyim Job ya otok tijin wen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\