JOSUÉ 17

1Aju tx'otx' oc te cye tiyjil Manasés aju nej tcy'ajal José, ic tza'n swert jaw: Te Maquir xi k'o'n tx'otx' Galaad ex Basán aju ta' tuj tjawitz k'ij te nima Jordán. Ate Maquir nej tcy'ajal Manasés ex tman Galaad, ex at tnabl tuj k'oj. 2Ax icx jaw swert ti'j tx'otx' aju tu'n toc te cye mastl tcy'ajal Manasés ic tza'nx junjun c'loj cyiyjil, ex atzun ke jlu: Abiezer, Helec, Asriel, Siquem, Hefer ex Semida; tcy'ajal Manasés ke ex tal tchman José ke. 3Atzunte Zelofehad aju tcy'ajal Hefer, tal tchman Galaad ex ttxca tchman Maquir aju tcy'ajal Manasés, minti' jun tcy'ajal o tzaj, nok o'cx tme'jel e tzaj, ex atzun cybi jlu: Maala, Noa, Hogla, Milca ex Tirsa. 4E pontzun ke xu'j lu tuc'il pal Eleazar, tuc'il Josué ex cyuc'il ke nejenel te tnam, ex xi cyma'n cye cyja': O tzaj tma'n Kman te Moisés tu'n ttzaj k'o'n ktx'otx'e ic tza'nx in xi k'o'n cye ke xinak at cyxilen kuc'ile. Xitzun tk'o'n Josué cytx'otx' ic tza'nx otok txi tk'o'n cye ke terman cyman, ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman. 5Cyja'tzun, akeju tiyjil Manasés o cyc'am laj piẍ tx'otx', ex part aju tx'otx' Galaad ex Basán, aju tcubsa'n tuj tjawitz k'ij te nima Jordán, 6porque xi k'o'n cytx'otx' ke xu'j lu, akeju tiyjil Manasés, ic tza'nx cye xinak. Aju tx'otx' Galaad xi k'o'n cye juntl c'loj tiyjil Manasés. 7Aju cytx'otx' ke tiyjil Manasés tuj telex k'ij te nima Jordán, xi'ynix tmojonil cytx'otx' aj Aser ex ponin tuj Micmetat, aju tcubsa'n tumlal twitz Siquem, xi'yintl tuj tnayaj k'ij ex ponin max jatum njatz jlet twi a' te tnam Tapúa. 8Masque aju tx'otx' te tnam Tapúa cyetok ke tiyjil Manasés, atzunju tnam Tapúa, aju tcub tuj tmojonil cytx'otx' aj Manasés, cyetok ke tiyjil Efraín. 9Aju tmojonil tx'otx' in cu'tz tu'n tcubil cubni max tuj tnayaj k'ij ttzi tk'ab xak Caná, cyja'tzun at junjun tnam cye tiyjil Efraín ate' cyxol ke tnam cye tiyjil Manasés. Aju tmojonil elnix twi tk'ab xak Caná, aju cyetok tiyjil Manasés, ex in pon baj ttzi Nintz mar. 10Aju tx'otx' tuj tnayaj k'ij te tk'ab xak, atzun cye tiyjil Efraín, ex aju tx'otx' tuj tbank'ab k'ij te tk'ab xak, atzun cye tiyjil Manasés, ex aju tmojonil cytx'otx', atzunju Nintz mar. Aju tmojonil cytx'otx' tiyjil Manasés tuj tbank'ab k'ij, atzun cytx'otx' ke tiyjil Aser, ex atzunju tmojonil cytx'otx' tuj tjawitz k'ij, atzun cytx'otx' ke tiyjil Isacar. 11Ax icx e oc te cye ke tiyjil Manasés junjun tnam ate' tuj cytx'otx' tiyjil Isacar ex Aser, ex atzun ke tnam lu cyuc'ix ke aldey ate' cyi'jele: Bet-seán, Ibleam, Dor, Endor, Taanac ex Meguido. Aju toxin tnam, atzun, Nafot-dor. 12Pero ke tiyjil Manasés minti' e xcye' tu'n cyex cylajo'n ke xjal najlke cyuj ke tnam lu, porque o ten cyipun ke aj Canaán cywitz, ex axtzun e cyaj ten cyuj ke tnam. 13Te tibajxi, tej toc mastl cyipun aj Israel, oc cyk'o'n il cyi'j aj Canaán tu'n tchjet chojenj cyu'n, pero minti' e je'x cylajo'n ke. 14Atzun ke tiyjil José xi cyma'n te Josué: —¿Tiku'n ma tzaj tk'o'na nok jun piẍ tx'otx' keye ic tza'nx swert ma jaw, ex keye nim kbaje ex ma ko cub cy'iwla'ne tu'n Kman? 15Xitzun ttzak'we'n Josué: —Yaque nim cyeye cybaj ex minti' ma canun cytx'otx'e tuj tiwitz tx'otx' te Efraín, cyjaxe tjak' chc'ul ex cytx'emin jawe ke tze' tuj cytx'otx' aj Ferezey ex tuj cytx'otx' aj Refait. 16Ex atzun cye o cyma: —Ax toc, akeju tiwitz tx'otx' lu minti' in canun te keye. Ex ke aj Canaán akeju najlke tuj chk'ajlaj, ax icx akeju najl tuj tnam Bet-seán ex cyuj ke aldey ate' ti'jele, ex keju najl tuj chk'ajlaj Jezreel, at cycarwaj in che ajben tuj k'oj, puro c'uxbil ke. 17Xitzun ttzak'we'n Josué cye tiyjil José, akeju tiyjil Efraín ex Manasés: —At nim cybaje ex at nim cyipune, cyja'tzun mya nok jun piẍ tx'otx' c'oquel te cyeye, 18ax icx c'oquel te cyeye aju chc'ul at tuj tiwitz tx'otx'; cytx'emin jawe ke tze' tuj ex cytzyume tu'n toc te cyeye. Atzun ke aj Canaán, ba'n tu'n cyex cylajo'ne, masque at nim cyipun ex at cycarwaj puro c'uxbil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\