JUECES 16

1At jun maj xi' Sansón tuj tnam Gaza. Tuj tnam lu o til jun xu'j jawni twitz cyuc'il xinak ex ocx tuj tja tu'n tcub tan tuc'il. 2Tejtzun cybinte xjal ate' tuj tnam Gaza ka otok pon Sansón tuj tnam, baj cytxolban cyib ti'jele tja xu'j ex e cub ten xk'ukil ttzi tpwertil tnam tuj enter konic'an; in che ximantok ti'j ka tu'n tcub Sansón cyu'n oc tjawil k'ij. 3Pero ate Sansón nok mij ak'bil o tan ex tuj tmij ak'bil jaw we' ex el tletx'in tpwertil tnam cyuc'ix cabe tmarquil ex tuc'ix tze' tex te tal, jaxtzun tk'o'n Sansón tcyakil jlu twi t-semil ex xi ti'n max twi witz tcub twitz tnam Hebrón. 4Te tibajxi jlu, o t-xo' tgan Sansón ti'j jun xu'j Dalila tbi, aju najl tuj chk'ajlaj Sorec. 5E je'xtzun ke nejenel cye aj Filistey tuc'il Dalila ex xi cyma'n te: —Xmoxin oca Sansón ex sbuncuya, ex k'onca cwent ti'j jatum in tzaj nim tipun, ex alcye tumel tu'n tc'alet ex tu'n tcub ti'j ku'ne. Teyle junjun keye jacu txi tk'o'n jun mil tuc' jun syent sak pwak teya. 6Xitzun tma'n Dalila te Sansón: —Binchama xtalbil, k'mantza weye jatum in tzaj nim tipuna. ¿Atpe jun tumel tu'n tc'aleta ex tu'n mi'n tco'pja? 7Atzunte Sansón xi ttzak'we'n: —Ka ma chin cub c'alo'na tu'n wuk pyal na'nxtok cytzkij, c'elel wipune ex ic chin oquele ic tza'n cye mastl xjal. 8Xitzun cyi'n ke nejenel cye aj Filistey wuk pyal na'nxtok cytzkij te Dalila, ex cyu'n ke pyal lu baj c'alo'n Sansón tu'n Dalila. 9Pero nej otok che ocx tewan junjun xinak tuj tja. Jawtzun sch'in Dalila: —Sansón, che oquel tzokpaj aj Filistey ti'ja, chi. E bajtzun lakj ke pyal tu'n Sansón mer ic tza'n jun tam bak tz'e'ynaj. Minti' el cynic' aj Filistey ti'j jatum in tzaj tipun Sansón. 10Xitzun tma'n Dalila te Sansón: —Ma chin cub t-sbu'na, ma nic'ana yol wuc'ile. Ja'lo binchama xtalbil k'mantza weye alcye tumel tu'n tcub c'aleta. 11Xi ttzak'we'n Sansón: —Ka ma chin cub c'alo'ne cyu'n ac'aj sakbak na'nx cyajben jun maj, c'elel wipune ex ic chin oquele ic tza'n mastl xjal. 12Tzajtzun ti'n Dalila junjun ac'aj sakbak ex baj c'alo'n Sansón tu'n, ex jaw sch'in Dalila cyja': —Sansón, che oquel tzokpaj aj Filistey ti'ja. Ex otok che ocx tewan juntl maj junjun xinak tuj tja, pero e baj tlakin Sansón ke sakbak tu'n tipun, mer ic tza'n in cub lakj jun tam nok'. 13Xitzun tma'ntl Dalila te Sansón: —Cucx ncub t-sbu'na, cucx in nic'ana yol wuc'ile. K'mantza weye alcye tumel tu'n tbaj c'aleta. Atzunte Sansón xi ttzak'we'n: —Ka ma txi tchmo'na wuk che'l ttzmal nwi'ye tuj tchemaja, ex ka ma cu'x tawana jun stac cyuw wen tuj tx'otx', tu'ntzun jlu c'elel wipune ex ic chin oquele ic tza'n mastl xjal. Cubtzun watza'n Sansón tu'n Dalila ex tzaj ti'n Dalila wuk che'l ttzmal twi Sansón ex xi tchmo'n tuj tchemaj, 14ex te tibajxi jlu cu'x tcyuwsa'n ju stac tuj tx'otx' ex jaw sch'in: —Sansón, che oquel tzokpaj aj Filistey ti'ja. Jawtzun we' Sansón ex bi'x jatz bokl stac tuj tx'otx' tu'n, tuc'ix ju telar te chmobl xbalun, tuc'ix ju nok' toc ti'j. 15Xitzun tma'n Dalila te Sansón: —Nic'al yola. ¿Tza'n tten in tma'na weye ka at nim tganiya wi'je? Ma bant ox maj in xmayina wi'je ex bajx tzaj tma'na weye jatum in tzaj nim tipuna. 16Tu'nju cucxtok twulin Dalila ti'j Sansón, ex tcyakil k'ij in xjelin ax xjel te, ya otok baj tgan Sansón ex tajbiltok tu'n tcyim. 17Te mancbiltzun xi tma'n Sansón te Dalila jatum in tzaj tipun. Chi cyja': —Mi jun maj o tz'el matzo'n ttxa'n nwi'ye, porque tej na'nxtok wul itz'je, ya pa'maj kine tu'n Dios tu'n woque te nazareo. Ka ma tz'el matzo'n ttxa'n nwi'ye, c'elel wipune ex ic chin oquele ic tza'n mastl xjal. 18Tejtzun tel tnic' Dalila ti'j ka otok tzaj tchic'ba'n Sansón tcyakil te, e je'xtzun txocbaj ke nejenel cye aj Filistey tu'n, chi cyja': —Cytzajtzune ja'lo, porque ma tzaj tchic'ba'n Sansón tcyakil weye. E je'xtzun ke nejenel cye aj Filistey tuc'il Dalila, tuc'ix pwak k'i'n cyu'n. 19Cubtzun watza'n Sansón tu'n Dalila ex cub ttx'ayba'n twi' twi tkan, ex jurat tzaj ttxco'n jun xinak tu'n tel matzet wuk che'l ttzmal twi'. Cyja'tzun tten cub ti'j Sansón tu'n Dalila ex el tipun. 20Ex jaw sch'in Dalila: —Sansón, che oquel tzokpaj aj Filistey ti'ja. Eltzun twatl Sansón, k'ukltok tc'u'j ka tu'n tclet juntl maj ic tza'n nej, ex minti'tok ba'n tu'n ka otok cyaj colin tu'n Kman. 21Tzyettzun Sansón cyu'n aj Filistey ex jatz cyi'n ke tbak' twitz, xi k'i'n tuj tnam Gaza, baj c'alo'n tu'n caden k'an c'uxbil ttx'otx'il ex oc cyk'o'n te che'l triw tuj pres. 22Masque el matzo'n ttzmal twi', pero tzaj ch'iy juntl maj. 23Octzun cychmon cyib ke nejenel cye aj Filistey tu'n tic'set jun nink'ij cyu'n tu'nju tcublen ti'j Sansón cyu'n, ex tu'n t-xi cyk'o'n oyaj te cydios Dagón, ex e oc ten bitzal cyja': Ate kdios ma tzaj k'onte Sansón tuj kk'ab, aju aj k'oj ki'j, tu'n tcub ti'j ku'n. 24Ex tej cyque'yinte xjal, ax icx cye e oc ten bitzal ex jaw cynimsa'n tbi cydios cyja': Ate kdios ma tzaj k'onte Sansón tuj kk'ab, aju aj k'oj ki'j, tu'n tcub ti'j ku'n, aju o baj naj kcojbil tu'n, ex nimcu kxjalil o che cub tbyo'n. 25In che tzalajtok wen ex xi cykanin tu'n tpon k'i'n Sansón te cysakchbil. Etztzun k'i'n Sansón tuj pres ex ajben te cysakchbil, ex cub cywaban cyxol tkan ja. 26Xitzun tma'n Sansón teju cu'xun ẍaklul te: —Chin twaban oca jatum ba'n tu'n cyoc nmaco'ne ke tkan ja aju tzyulte tja cydiose. Waje tu'n woc k'eje'ye cyi'j. 27Cycyakil ke nejenel cye aj Filistey ate'tok tuj tja cydios, ex nojni tuj ja cyu'n ke xinak ex ke xu'j. Ax icx ate'tok balo ox mil xjal twi ja, in che que'yintok cyi'j ke mastl cyuc'il tza'n tten in baj sakchbe'n Sansón cyu'n. 28Octzun ten Sansón cubsal twitz Kman ex xi tma'n: In chin cubsane twitza Nman Dios, chin tna'ntza nok o'cx juntl maj ja'lo, ex k'ontza wipumale tu'n tchjet cyu'n aj Filistey bi'x ja'lo akeju cabe tbak' nwitze o jatz cyi'n. 29Octzun ten Sansón xmacal cye cabe tkan ja ate' tuj tmij, ex cyibajtzun ke tkan ja lu ttzyun tib tja cydios xjal. Tu'n tbank'ab xi tlamo'n jun tkan ja ex tu'n tnayaj xi tlamo'n juntl tkan ja, 30ex jaw sch'in: E cycyim aj Filistey junx wuc'ile. Xitzun tlamo'n ke tkan ja tu'n tcyakil tipun. Tzajtzun tilj ja cyibaj ke nejenel cye aj Filistey ex cyibaj cycyakil keju ate' tuj. Mas nim cybet xjal e naj tu'n Sansón tuj k'ij tej tcyim ic tza'n keju otok che naj tu'n tuj tcyakil tank'ibl. 31Te tibajxi jlu, e ul ke terman Sansón ex ke xjal at cyxilen tuc'il, xi cyi'n t-ximlal ex cu'x cymaku'n ttxlaj tpantyón Manoa aju ktzan tman, aju tcub t-xol lugar Zora tuc'il lugar Estaol. Winkin abk'i o ten Sansón te nejenel cyxol aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\