JUECES 5

1Tuj k'ij lu, ate Débora tuc'ix Barac aju tcy'ajal Abinoam xi cybitzan jun bitz cyja': 2Cynimsa'nctze tbi Kman cycyakile, porque cyxol aj Israel at ke xjal in xi cyk'on cyib tu'n cyoc te nejenel, ex ke tnam xjal cyu'nx in xi cyk'on cyib tu'n cyxi' tuj k'oj. 3Cybintze nyole akeye rey. Chin cybintze akeye cawil. Chin bitzale te Kman. Chin bitzale te Cydios aj Israel. 4Nman, tej tcu'tza twi witz Seir, tej tic'a tuj tx'otx' Edom, bi'x tzaj lu'lun tx'otx', ex nim jbal tzaj twitz cya'j; tzaj tchitun muj nim jbal. 5E tzaj lu'lun ke witz twitz Kman, ex tzaj lu'lun witz Sinaí twitz Kman aju Cydios aj Israel. 6Tuj tk'ijlalil Samgar aju tcy'ajal Anat, ex tuj tk'ijlalil xu'j Jael, ke betin xjal cyaj cycolin ke ninbe ex tuj xpatxun be xobajilxix e bet. 7Ke aldey cyxol aj Israel e cyaj colin te jumajx. Ex maxitzun in jaw we'ye, akine Débora, tu'n woque te txubaj cye aj Israel. 8At junjun jaw cysc'o'n juntl cydios, ex tu'ntzun jlu e ul aj k'oj k'ojlel ttzi tlamel tnam, pero cyxol 40 mil xinak aj Israel misicyer jun makbil te colbil ex mi jun lans te k'ojbil k'i'n cyu'n. 9At nc'u'je cyi'j ke nejenel ate' cyxol aj Israel, ex cyi'j keju cyu'nx in xi cyk'on cyib tu'n cyxi' tuj k'oj. Cynimsa'nctze tbi Kman cycyakile. 10Akeye in che bete cyibaj ke ttxu bur sak cyi'j; akeye in che cub ke'ye tibaj jun xbalun tbanilxix ex pim; ax icx cyeye, akeye betin xjal, che ximane ti'j jlu: 11Ma jatum ta' cyc'abl wacẍ a', matzun in che k'ajt ke xjal xo'l plech, in nimsanjtz tbi Kman tu'nju ma camban cyi'j aj k'oj; ex ma camban Kman cyuj ke aldey cye aj Israel. Entons ba'n tu'n cypon ke xjal etzan tu'n Dios ttzi tlamel cytanmi. 12K'imel twatla Débora, k'imel twatla ex bitzanxa jun tbitza. Atzun teya Barac tcy'ajal Abinoam, we'ctza, ex k'inxa ke xjal ma che tzyet tu'na tuj k'oj. 13E cu'tztzun aj Israel otok che cyaj ten, tu'n cyk'ojin cyi'j ke xjal ma' cyoclen; e cu'tz ke xjal etzan tu'n Dios, ex cyuw cyc'u'j tu'n cyk'ojin cyi'j xjal at nimxix cyipun. 14At junjun xinak cyxol tiyjil Efraín e tzaj tuj tx'otx' jatum otok che ten aj Amalec nej, ex cyi'jx ke jlu e je'x lpe' ke soldad aj Benjamín. Cyxol tiyjil Maquir e cu'x ke nejenel, atzun cyxol tiyjil Zabulón e cu'x ke cawil. 15Cyuc'ix ke nejenel cyxol tiyjil Isacar e je'x tuc'il Débora, ex e je'x lpe' ti'j Barac tu'n cycu'pun tuj chk'ajlaj. Cyxol ela' c'loj tiyjil Rubén nok e cub ten ximal ti'j tu'n cyxi'. 16¿Tiku'ntzun ma che cyaj ten cyxol cype'n ẍne'l, in che bin cyi'j ke pastor in che txocon cyi'j cyẍne'l? Cyxol ela' c'loj tiyjil Rubén nok e cub ten ximal ti'j. 17Ke aj Galaad max e cyaj ten jlajxi nima Jordán, ex ke tiyjil Dan ax e cyaj ten jatum ate' ke barc, atzun ke tiyjil Aser max e cyaj ten tuj cytanmi ma ttzi mar, ex minti' e yucch tuj cylugar. 18Atzun ke tiyjil Zabulón ex ke tiyjil Neftalí xi cyk'on cyib tu'n cycyim tej cyk'ojin twi witz tuj cojbil. 19E ultzun ke rey tu'n cyk'ojin, e ultzun ke cyrey aj Canaán tuj Taanac aju tcub ttzi tk'ab xak tuj chk'ajlaj Meguido, ex e k'ojin, pero minti' o cycamba sak pwak ex mi k'inumabl. 20Max twitz cya'j ex max jatum in che bet ke che'w twitz cya'j, e oc ten ke che'w k'ojlel ti'j Sísara; 21cycyakil aj k'oj e baj naj tu'n tk'ab xak Cisón, ojtxi tk'ab xak aju tk'ab xak Cisón. Aya wanmi k'oncu beya tuc'il nim tipumala. 22Nboc'in t-xi' cykan chej nim cyipun oc in che kelan wen. 23Ex chi t-anjel Kman tma: E tcub tz'ak jun nintz castiw tibaj aldey Meroz ex cyibaj ke xjal najlke tuj, tu'nju minti' e tzaj onil te Kman tu'n tk'ojin cyi'j ke xjal cyuw cyc'u'j tuj k'oj. 24Atzunte Jael aju t-xu'jil Heber aju aj Quenit, cy'iwla'nxwit cyxol mastl xu'j, cy'iwla'nxwit xu'j lu cyxol ke mastl xu'j najlke cyuj ja xbalun. 25A' xi tkanin Sísara te tc'a; atzunte Jael lech xi tk'o'n te. Tzotz twitz lech xi tk'o'n tuj jun vas tbanilxix. 26Tzaj ti'n jun stac tu'n tnayaj ex tzaj ti'n jun pajbil tu'n tbank'ab; ak'pontzun tpajo'n stac t-xe t-ẍcyin Sísara, o xoptz'aj twi' ex bi'x elpun stac tuj juntl plaj twi'. 27T-xe tkanx Jael xi t-ẍocon tib Sísara; tej t-xi t-ẍocon tib tu'n ta'w twi' cub tz'ak twitz tx'otx', ex axtzun jatum cub tz'ak axtzun cyim. 28In bisuntok ttxu Sísara ti'j, etz tque'yin ttzi ventan ex tma: ¿Tiku'n ntz'ininx tzul tcarwaj wale? ¿Ex tiku'n na'nx cyk'ajt cyrwed carwaj in che ajben tuj k'oj? Chi ttxu Sísara. 29Ke xu'j aj nabl ate' tuc'il in cyma'ntok, ax icx te ttxu Sísara in ximantok ti'j cyja': 30Ax toc malo in cub cysipan ke ti'xti aju ma cycamba cyi'j ke xjal tuj k'oj, junlo k'apoj ex ka cabe ma tz'oc te junjun soldad, ex telo Sísara ma tz'oc ju xbalun aju at nim tilbilal toc ti'j; ke xbalun ela' tilbilal toc cywitz, aju junxilchak tilbilal cywitz junjun pac', junlo xbalun ex ka cabe ma tz'oc te junjun nejenel, akeju ma tz'el cyi'n cycyakil ti'xti cye aj k'oj, chilo ttxu Sísara. 31Cyja'wt che tenba cycyakil ke aj k'oj ti'ja Nman; atzun keju in che c'ujlan teya, icwit che oc ic tza'n tkan k'ij oc in jawil koptz'aj, chi Débora tuj tbitz. Te tibajxi jlu, minti' k'oj oc tuj tx'otx' lu tuj 40 abk'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\