LAMENTACIONES 3

1Akine ma tzic'x c'ixbisabl wu'ne, ex ma chin baj asyaline tej ttzaj tk'oj Kman. 2Ma chinx ti'n cyuj ke lugar puro klolj, ex tu'n ma chinx ti'n tuj be jatum minti' spic'un; 3cucx in chin oc tc'ixbisa'n tcyakil k'ij. 4Ma tijin nchibjale tu'n ax icx aju ttz'umal nximlale, ma baj ttokin ke nbakile; 5ma tz'oc tpe'nin wi'jele tu'n bis ex tu'n c'ixc'oj; 6ma chin cyaj tk'o'n tu'n wank'ine tuj klolj ic tza'n keju e cyim ojtxi. 7Pe'nin wi'je tu'n ex minti' jatum tu'n wexe; ma chin cub tc'alo'n cyu'n caden alxix; 8masque in jaw sch'ine tu'n nkanine onbil, pero minti' tzaj tbi'n aju ncubsbile; 9ma cub tmako'n nbeye cyu'n ke abj nmakxix ke, ma baj t-ẍoquin cyi'j ke nbeye. 10Ma tz'oc Kman te weye ic tza'n jun txcup oso banin tten tu'n toc tzokpaj wi'je, ex ic tza'n jun balun tewan tib. 11Ma chin el ttzpet-sa'n ti'j nbeye, ma chin baj tliẍan, ex ma tzaj tk'o'n nim xobajil wi'je. 12Ma tz'el t-xkinin xobl tplech ex ma bant tten tu'n ttzaj t-xo'n ke tplech wi'je. 13Ke plech in che tzaj t-xo'n Kman wi'je nimxix ma che'x xu'yl tuj nchibjale. 14In che xmayin cycyakil nxjalile wi'je; tcyakil or o'cx akine in chin ajben te cyxmaybil. 15Ma tzaj tk'o'n Kman nimxix c'ixc'oj wi'je, ex ma tzaj tk'o'n nc'aye puro c'a wen. 16Ma baj tbuchin ke twitz we'ye tu'n ttxa' abj; ma noj wi'je tu'n tza'j tu'n. 17Minti'tl in chin tene tuj txubtxaj, ex ma tzic' tna'njtz wu'ne aju tzalajbil. 18Ex ma cub nximane cyja': Ma baj wipune ex ma naj aju in chin ayone ti'j, aju at tu'n ttzaj tk'o'n Kman weye. 19Na'ntza aju yajbil, aju bis, ex aju ta'w ma tzaj wi'je. 20Oc in chin cub tene ximal ti'j jlu, bi'x in tzaj baj nc'u'je. 21Pero at jun cucx tu'n nximane ti'j, ex atzun tu'n toc ke' nc'u'je ti'j jlu. 22Aju tc'ujlalil Kman minti' bajsbil te, cyja'tzun nok tu'nju tk'ak'bil tc'u'j, te jumajx na'nx knaj tu'n. 23Tcyakil prim ac'aj ta' tk'ak'bil tc'u'j; tz'aklxix te Kman, ex in japun tcyakil tyol. 24Ex in xi nma'ne: Ate Kman wetzbile; cyja'tzun o'cx ti'j k'ukl nc'u'je, nchiye. 25Ba'n te Kman cyuc'il keju nno'c ke' cyc'u'j ti'j ex cyuc'il keju in che jyon ti'j. 26Ba'n tu'n kcub txule' ex tu'n kayon ti'j ju colbil ke tu'n Kman. 27Mas ba'n te te xjal tu'n tocx tk'on tib tjak' tcawbil Kman atxix tuj tcu'xumal. 28Ka ma tzaj yajbil ti'j xjal tu'n Dios, ba'n tu'n tcyaj ten tjunal ex mi'n k'ajt; 29ex ba'n tu'n tcub tmansin tib twitz Kman, porque balo atx ch'intl oybil te; 30ba'n tu'n t-xi tk'o'n tk'o'tx tu'n toc bju'n cyu'n ke xjal cyaj tu'n cyc'ixbisante te, ex tzic'xwit tu'n aju yasbil te cyu'n xjal. 31Porque mlay ko cyaj tcolin Kman te jumajx. 32Masque in tzaj tk'o'n Dios c'ixbisabl ki'j, ax icx in tzaj k'ak'an tc'u'j ki'j, porque nimxix aju tc'ujlalil. 33Porque ax toc minti' in tzalaj Kman ti'j tu'n cyc'ixbisanjtz ke xjal tu'n ex tu'n tic'x yajbil cyu'n. 34Ka ma che baj c'ixbisa'n ke pres tuj jun tnam, 35ex ka minti' ma txi bincha'n cyi'j xjal tuj tumelxix twitz Dios, 36ex ka ma baj yajla'n xjal oc tpon ẍtisil, tcyakil jlu minti' in cub tuj twitz Dios. 37¿Jacupe bant jun ti'xti cyu'n xjal ka mya a Dios k'malte? 38Tza'nx ju bis ax icx tzalajbil; in che tzaj jlu tu'nju in tma'n Dios aju najl tuj cya'j tu'n tbant icju. 39¿Tiku'n in che ok' xjal tzalu twitz tx'otx'? Ba'n tu'n cyjaw ok' xjal tu'n tlaj cyil. 40Ko ximan cyi'j ke kbinchben ex ko aj meltz'aj juntl maj tuc'il Kman. 41Ko ximan ti'j Dios aju at tuj cya'j ex ko cubsan twitz, ex kk'manx cyja': 42Ma ko binchane il ex minti' ma txi knimane tyola, ex minti' ma cub tnajsa'na kile. 43Ma tzaj nimxix tk'oja ki'je, ma tz'oc lpe'ya ki'je tu'n ktzyete tu'na, ma ko cub tbyo'na ex minti' ma tzaj k'ak'an tc'u'ja ki'je. 44Ma tz'ocx tewan tiba tuj jun muj, tu'ntzun mi'n tocx kna'j Diose tuc'ila. 45Tu'na ma ko el ic'une cyu'n mastl nasyon, ex in che xmayin ki'je. 46Cycyakil aj k'oj ki'je ma che yolin mya ba'n ki'je; 47ma ko naje tu'n xobajil, tu'n c'obil ex tu'n xitbil; atzun jlu ma tzaj ki'je. 48Nimxix ta'l nwitze nne'l tu'n ok'el tu'nju ma che naj ke nxjalile. 49In chin ok'e, minti' ojlabl cye tbak' nwitze, minti'x tu'n cyk'ajen, 50maxlo chin k'ajele ocxi ktzaj tque'yin Kman aju at tuj cya'j. 51Ma tzaj ta'w tuj wanmiye tu'nju ma tz'oc nque'yine aju ma tzaj cyi'j ke xu'j ate' tuj ntanmiye. 52Minti' jun mya ba'n ma nbinchaye, nokx gan ma chin tzyete cyu'n aj k'oj wi'je ic tza'n in tzyet jun chyu'j; 53In cu'x k'o'ne cyu'n tuj jun jul tu'n nnaje, ex cu'x cyxo'n abj wibaje. 54In cyaj mulk'aje tjak' a', ex o nmaye: Ma chin najxe, nchiye. 55Nman, max t-xe'pun jul o chin cubsane twitza; 56ex o chin tzaj tbi'na; mi'n tz'oc tmaksi'na t-ẍcyina tu'n mi'n tbinteya aju ncubsbile. 57Tej ncubsane twitza, ul lak'e'ya wi'je ex tzaj tma'na weye cyja': Mi'n xoba. 58O colina wi'je Nman, ex o chin colpete tu'na tu'n mi'n ncyime. 59Nman, masque minti' wile, pero ma tila aju mya ba'n ma binchanjtz wi'je, binchanxtzuna wi'je. 60Ma tila aju cyk'oj wi'je ex aju mya ba'n in baj cyximan wi'je. 61Ma tbiya ke yasbil weye cyu'n, ex tcyakilju cyximbetz mya ba'n in baj cyximan wi'je; 62ke aj k'oj wi'je nok in che yolin wi'je tcyakil k'ij, ex tuj ewaj in baj cyximan mya ba'n wi'je. 63Que'yintza nok alcyexcu in cybincha'n, o'cx in che xmayin wi'je. 64Nman, k'on cuba cycastiw ic tza'nx cybinchben mya ba'n. 65Maksima cynabl ex k'oncuya mya ba'n cyibaj. 66Nman, lpe'ca cyi'j tuc'il tk'oja, ex tu'n cycub naj tu'na tzalu twitz tx'otx'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\