LEVÍTICO 14

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2Atzun ke ley lu tu'n t-sakset jun xjal yab tu'nju tx'a'c minti' k'anbil ti'j: Cxel k'it xjal yab tuc'il pal, 3atzunte pal c'elex ti'jxi campament tu'ntzun tbaj tque'yin. Ka ma til pal otok banix xjal tu'n tx'a'c minti' k'anbil ti'j, 4cxel t-sama'n jun xjal lolte cabe tal chyu'j itz'x ke, cyxol keju mya tz'il ke, tuc'ix jun piẍ tze' wi'ten, tuc'ix jun piẍ xbalun cyak que'yin ex jun wik tal c'ul hisopo, tu'ntzun t-sakset xjal yab. 5Cxel tma'n pal tu'n tcub byet jun tal chyu'j tibaj jun c'il tx'otx' ttx'otx'il at a' tuj, ex aju a' lu ctzajel k'it max ti'j sak a' in bet. 6Ctzajeltzun ti'n pal aju tal chyu'j itz'x, tuc'ix tze' wi'ten, tuc'ix xbalun cyak que'yin ex tuc'ix tal c'ul hisopo, ex che belex tmu'n tuj tchc'el tal chyu'j otok cub byo'n tibaj a' otok tzaj k'i'n ti'j a' in bet. 7Wuk maj cxel ttx'ito'n pal chic' lu tibaj xjal csaksetel te tx'a'c minti' k'anbil ti'j, ex cxeltzun tma'n ka otok sakix xjal lu. Atzunju tal chyu'j itz'x cxel ttzokpi'n tuj cojbil. 8Aju xjal csaksetel, cjawitz ttx'jo'n ti'j t-xbalun, ax icx te cchil ex c'elel tmatzo'n tcyakil t-xmatz tu'ntzun t-sakix. Te tibajxitzun, ba'n tu'n tocx tuj campament, pero il ti'j tu'n tcyaj ten wuk k'ij ti'jxi tja. 9Tujtzun twukin k'ij c'elel c'oẍit ti'j twi', ex c'elel ti'n t-xmatz cyuc'ix ke t-xi'witz ex tcyakil xya'n toc ti'j, cjawitz ttx'jo'n cyi'j ke t-xbalun, ax icx il ti'j tu'n tchin, ex csakseteltzun. 10Tujtzun twajxakin k'ij, ctzajel ti'n cabe tal tman ẍne'l minti' cypaltil, tuc'ix jun tal ttxu ẍne'l ma te jun abk'i, ax icx minti' tpaltil; tuc'ix kak libr arin tbanilxix ex cabe octav tuc' mey chibj aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal xyok'amaj tuc'il aseyt. 11Aju pal csaksalte xjal cbel tk'o'n aju xjal twitz Kman, cyuc'ix ke toyaj, ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 12Ctzajeltzun ti'n pal jun tal tman ẍne'l, ex cxel tk'o'n junx tuc'il cabe octav tuc' mey aseyt te chojbil tpaltil xjal, ex cxel tyucun te jun oyaj yucun in xi' twitz Kman. 13Atzun cbel tbyo'n tal tman ẍne'l tuj lugar xjansamaj jatum in che cub byo'n ke alumaj te chojbil il ex ke oyaj patun in che cub. Aju chojbil ti'j tpaltil xjal, te pal c'ajbel, ic tza'nx in tenba ju chojbil ti'j il. A jlu xjanxix ke. 14Te tibajxi ctzajel ti'n pal ch'in tchc'el tal tman ẍne'l, aju otok txi k'ot te chojbil tpaltil xjal, ex c'oquel t-su'n ch'in ti'j tje' t-ẍcyin xjal tuj tbank'ab, aju csaksetel, tuc'ix ti'j tal tman tbank'ab ex ti'j tal tman tkan tuj tbank'ab. 15Ctzajel ti'n pal ch'in aseyt ex cbel tk'o'n tuj tlakil tk'ab tuj tnayaj; 16ex cbelex tmu'n twi' tal tbank'ab tuj aseyt at tuj tlakil tk'ab tuj tnayaj, ex tu'nx twi' tal tk'ab cxel ttx'ito'n aseyt wuk maj twitz Kman. 17Ti'j aseyt cyjel tentl tuj tk'ab pal, c'oquel t-su'n ch'in ti'j tje' t-ẍcyin xjal tuj tbank'ab, aju csaksetel, tuc'ix ti'j tal tman tbank'ab ex ti'j tal tman tkan tuj tbank'ab, ax jatum otok tz'oc k'ot tchc'el alumaj, aju otok txi k'ot te chojbil ti'j tpaltil xjal, 18ex aju aseyt csobryil tuj tlakil tk'ab pal, cbel tko'n tuj twi' xjal csaksetel. Cyja'tzun cchjetel til xjal twitz Kman tu'n pal. 19Ex cbel tbyo'n pal aju tal tman ẍne'l te chojbil il, tu'ntzun t-sakset xjal tz'iltok ta'; ex te tibajxi cbel tbyo'n aju alumaj te oyaj patun in cub, 20ex cbel tk'o'n tibaj altar, junx tuc'il oyaj ti'j twitz awal. Cyja'tzun cchjetel til xjal tu'n pal twitz Kman, ex csakseteltzun. 21Katzun meba te xjal yab ex minti' tumel tu'n ttzaj tk'o'n tcyakil jlu, ctzajeltzun ti'n junx tal tman ẍne'l te chojbil tpaltil, ex cxel toyin te Kman te jun oyaj yucun in xi' tu'ntzun tchjet til, tuc'ix cabe libr arin aju mas tbanil xyok'amaj tuc'il aseyt, te jun oyaj ti'j twitz awal, tuc'ix cabe octav tuc' mey aseyt, 22cyuc'ix cabe ẍpo'k ex ka cabe tal paloma, nok alcye jacu lak'et tu'n, jun te chojbil il ex juntl te oyaj patun in cub. 23Tuj twajxakin k'ij cxel ti'n tcyakil jlu tuc'il pal, te saksabl te; ex cxel tk'o'n twitz Kman ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 24Atzunte pal ctzajel ti'n tal tman ẍne'l te chojbil tpaltil xjal, tuc'ix cabe octav tuc' mey aseyt, ex cxel tyucun twitz Kman te jun oyaj yucun in xi'. 25C'oquex tkesin tjak' tkul tal tman ẍne'l te chojbil tpaltil xjal, ctzajel ti'n ch'in tchc'el tal tman ẍne'l, ex c'oquel t-su'n ch'in ti'j tje' t-ẍcyin xjal tuj tbank'ab, aju csaksetel, tuc'ix ti'j tal tman tbank'ab ex ti'j tal tman tkan tuj tbank'ab; 26ex ctzajel ti'n pal ch'in aseyt ex cbel tk'o'n tuj tlakil tk'ab tuj tnayaj, 27ex wuk maj cxel ttx'ito'n twitz Kman tu'nju tal tbank'ab aju aseyt tcub tuj tlakil tk'ab tuj tnayaj. 28Ax icx aju xjal csaksetel, c'oquel t-su'n pal ch'in aseyt ti'j tje' t-ẍcyin tuj tbank'ab ex ti'j tal tman tbank'ab ex ti'j tal tman tkan tuj tbank'ab, ax jatum otok tz'oc su'n tchc'el alumaj te chojbil ti'j tpaltil xjal. 29Atzunju aseyt csobryil tuj tlakil tk'ab pal, cbel tko'n pal tuj twi' xjal csaksetel. Cyja'tzun cchjetel til xjal twitz Kman tu'n pal. 30Cxeltzun tk'o'n pal aju ẍpo'k ex ka paloma nok alcye otok cnet tu'n xjal csaksetel, 31jun cxel tk'o'n te chojbil il, atzun juntl te oyaj patun in cub, ex part oyaj ti'j twitz awal. Cyja'tzun cchjetel til xjal twitz Kman tu'n pal ex csaksetel. 32Atzun ke ley lu cyi'j ke xjal yab tu'n tx'a'c minti' k'anbil ti'j, akeju minti' tumel tu'n t-xi cyk'o'n jun cyoyaj matij te saksabl cye. 33Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tuc'il Aarón, chi cyja': 34Oc cyocxe tuj tx'otx' Canaán, aju cxel nk'o'ne te cyetzbile, ka ma txi nk'o'ne ambil tu'n tjaw jlet k'ux tuj cyjaye tuj tx'otx' jatum che najalaye, 35aju xjal tajaw ja cxe'l tuc'il pal, ex cxel tma'n te cyja': Mer ic tza'n niban tjaw jlet k'ux tuj njaye. 36Atzunte pal cxel tma'n tu'n tetz k'i'n tcyakilju at tuj ja na'nxtok tocx pal tuj, tu'ntzun mi'n cytz'ilix cycyakil ti'xti at tuj. Te tibajxitzun c'oquex pal que'yilte k'ux. 37Octzun tbaj tque'yin pal aju k'ux, ex ka ma til tic'len k'ux twitz ja cha'xyin que'yin ex ka cyakyin que'yin, ex ka otok tz'ocx lo'n twitz ja tu'n, 38c'eletz pal tuj ja ex cyjel tlamo'n ja wuk k'ij. 39Tujtzun twukin k'ij cxe'l pal que'yilte juntl maj, ex katzun otok tz'el lak'e' k'ux twitz ja, 40cxeltzun tma'n tu'n cyel k'i'n ke abj at k'ux cyi'j, ex tu'n cyex xo't ti'jxi tnam tuj jun lugar tz'il. 41Ax icx cxel tma'n tu'n tel jakut tcyakil twitz ja te tujxi, ex aju kuk c'elel oc tel jakut twitz ja, c'elex xo't ti'jxi tnam tuj jun lugar tz'il. 42Ctzajeltzun k'it mastl abj te cyxel keju otok che el k'i'n, ex ctzajel k'it ac'aj mescla tu'n toc k'ot repey twitz tcajonil ja. 43Katzun ma jaw jlet juntl maj k'ux tuj ja cyel-lenxi k'it ke abj, tel-lenxi jakut twitz ja ex toclenxi ac'aj repey ti'j, 44c'oquextzun juntl maj pal que'yilte. Katzun otok tz'el lak'e' k'ux tuj ja, xobajiltzun te k'ux lu, ex aju ja lu tz'il ta'. 45Cyja'tzun il ti'j tu'n tcub xitit ja lu, ex cycyakil abj, tcyakil tze' ex tcyakil ttx'akan repey c'elex xo't ti'jxi tnam tuj jun lugar tz'il. 46Ka at jun xjal ma tz'ocx tuj ja tuj k'ij tej lamo'ntok tu'n pal, c'oquel xjal lu te tz'il, ex max c'oquel te sak ocxi ttzaj klolj. 47Ka at jun ma wa'n ex ka ma tan tuj ja lu, il ti'j tu'n tjatz ttx'jo'n ti'j t-xbalun tu'ntzun t-sakix. 48Octzun tocx pal que'yilte ja, ka ma til minti' otok tz'el lak'e' k'ux tbajlenxi k'ot repey ti'j, cxel tma'n pal ka sak ta' ja, porque aju k'ux otok cub naj. 49Tu'n t-sakset ja lu, ctzajel ti'n pal cabe tal chyu'j tuc'ix jun piẍ tze' wi'ten, tuc'ix jun piẍ xbalun cyak que'yin ex jun wik tal c'ul hisopo. 50Cbel tbyo'n jun tal chyu'j tibaj jun c'il tx'otx' ttx'otx'il tcu'x a' tuj, aju a' lu ctzajel k'it ti'j a' sak in bet. 51Ctzajeltzun ti'n pal tze' wi'ten tuc'ix tal c'ul hisopo, tuc'ix jun piẍ xbalun cyak que'yin ex tal chyu'j itz'x, ex che belex tmu'n tuj tchc'el tal chyu'j otok cub byo'n, ex tuj a' otok tzaj k'i'n ti'j a' sak in bet, ex cxel ttx'ito'n wuk maj ti'j ja. 52Cyja'tzun csaksetel ja tu'n tchc'el tal chyu'j ex tu'n a' otok tzaj k'i'n ti'j a' sak in bet, tu'n tal chyu'j itz'x, tu'n tze' wi'ten, tu'n tal c'ul hisopo ex tu'nju xbalun cyak que'yin. 53Te tibajxi cxel ttzokpi'n pal tal chyu'j itz'x ti'jxi tnam tuj cojbil, ex cyja'tzun tten cjapunel aju at tu'n tbant tu'n t-sakset jun ja. 54Atzun ke ley lu cyi'j cycyakil txcaj tx'a'c minti' k'anbil cyi'j, ti'j sal, 55ti'j sbac nno'c ten ti'j xbalun, ti'j k'ux ti'j ja, 56ti'j mal in jaw ti'j xjal, ti'j tx'a'c in jlet poj tuj ex cyi'j manch sak que'yin; 57tu'ntzun tel cynic'e ti'j alcye sak ex alcye tz'il. Atzun ke ley lu ti'j tx'a'c minti' k'anbil ti'j ex ti'j sbac ex k'ux.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\