LEVÍTICO 16

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés cycyimlenxi cabe tcy'ajal Aarón, akeju e cyim tu'nju e pon lak'e' nikayin twitz Kman, 2ex tzaj tma'n te cyja': —K'manxa te termaniya Aarón: Mya nok alcyex or ba'n tocx tuj Lugar Xjanxix ti'jxi xbalun tcub tuj tmij njaye, twitz tlamel cax, tu'ntzun mi'n tcyim; porque cbel nyec'un wibe tuj jun muj tibaj tmaksil cax. 3Nok o'cx ba'n tocx Aarón tuj Lugar Xjanxix oc cybant ke jlu tu'n: Oc ttzaj ti'n jun tal tor te chojbil til ex jun tman ẍne'l te chojbil patun in cub. 4Aju t-xbalun c'oquel atzun ke jlu: T-ẍjo'w tuc'ix tcalsonsiy, tuc'ix c'albil tc'u'j ex c'albil twi'; cycyakil xbalun lu lino ke ex xjansamaj ke, che oquel tk'o'n ti'j tbajlenxi chin. 5Atzun cye aj Israel cxel cyk'o'n cabe tman chip te Aarón te chojbil il, ex jun tman ẍne'l te chojbil patun in cub. 6Ctzajeltzun ti'n Aarón tal tor te chojbil te til, tu'ntzun tnajset tex til ex cyil keju ate' tuj tja. 7Te tibajxi ctzajel ti'n keju cabe tman chip ex che bel tk'o'n nwitze, ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 8Cjawil ti'n Aarón swert cyi'j cabe tman chip lu, tu'ntzun tel tnic' ti'j alcye te Kman ex alcye tu'n t-xi tzokpet tu'n t-xi tikan cyil xjal. 9Aju tman chip cbel swert tibaj tu'n toc te Kman, cbel tbyo'n Aarón te chojbil il. 10Atzun tman chip ma cub tz'ak swert tibaj tu'n t-xi tzokpet, ctzajel ti'n Aarón ex cbel tk'o'n twitz Kman tu'ntzun tnajset cyil xjal, ex maxitzun cxel tzokpet, ex cxel samet tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj. 11Te tibajxi jlu ctzajel ti'n Aarón tal tor te chojbil tex til, ex c'oquex tkesin tjak' tkul, tu'ntzun tnajset tex til ex cyil keju ate' tuj tja. 12Maxitzun ctzajel ti'n jun ẍla'c nojni tu'n xk'a'l otok tzaj ti'n tibaj altar tcubsa'n twitz Kman, tuc'ix cabe jot storac che'majtl, ex c'oquex ti'n ti'jxi xbalun tcub tuj tmij njaye; 13ex c'oquex tk'o'n storac tibaj k'ak' tcu'x tuj ẍla'c, tu'ntzun tcub tk'o'n nwitze, atzun t-sibel storac cmaksilte tlamel cax c'ubl nleye, tu'ntzun mi'n tcyim Aarón. 14Ctzajel ti'n ch'in tchc'el tal tor, cxel ttx'ito'n ch'in chic' tu'n twi' tal tk'ab tibaj cax tuj tumlal tjawitz k'ij. Ax icx cxel ttx'ito'n ch'in chic' lu wuk maj ti'j tmaksil cax. 15Te tibajxi jlu, cbel tbyo'n Aarón aju tman chip te chojbil cyil tnam xjal, ex c'oquex ti'n tchc'el ti'jxi xbalun tcub tuj tmij njaye; ex cxel ttx'ito'n ch'in chic' lu tibaj tmaksil cax, tuc'ix ti'j, ic tza'nx otok tbincha ti'j tchc'el tal tor. 16Ictzun tten csaksetel lugar xjanxix tu'n tlaj cytz'ilil aj Israel, tu'n tlaj miban che niman ex tu'n tlaj cyil. Ax icx il ti'j tu'n t-sakset ja xbalun te mojbabl tibil, aju tcubsa'n cyxol ke xjal at nim cytz'ilil. 17Oc tocx Aarón tuj Lugar Xjanxix kanil te Dios tu'n tnajset cyil xjal, mi jun xjal ba'n tocx ten tuj ja xbalun te mojbabl tibil. Maxi ba'n tocx, ocxi tetz Aarón tbajlenxi tk'o'n chojbil ti'j tex til, tuc'ix ti'j cyil keju ate' tuj tja, ex cye cycyakil tnam xjal aj Israel. 18C'eletztzun Aarón tu'n t-sakset altar tcubsa'n nwitze. Ctzajel ti'n ch'in tchc'el tal tor ex ch'in tchc'el tman chip, ex c'oquel t-su'n tcyakil cyi'jele tcach altar, 19ex wuk maj cxel ttx'ito'n chic' tu'n twi' tal tk'ab tibaj altar te patbil chojbil. Ictzun tten csaksetel altar tu'n tlaj ttz'ilil cybinchben aj Israel, ex ictzun tten cxjansetel. 20Octzun tbaj sakset Lugar Xjanxix tu'n Aarón, ex ja xbalun te mojbabl tibil, tuc'ix altar te patbil chojbil, cxel tma'n tu'n ttzaj lak'ba'n tman chip itz'x; 21ex che bel tk'o'n tk'ab Aarón tibaj twi' tman chip, ex cjawitz tpa'n tcyakil cybinchben aj Israel mya ba'n, tuc'ix cypaltil ex cyil. Ictzun tten cbel tk'o'n cyil xjal tibaj twi' tman chip, ex aju xjal banimaj ti'j cxel ti'n tman chip lu tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj. 22Cyja'tzun tten cxel ti'n tman chip tcyakil cyil aj Israel tuj tx'otx' minti' cynajbil xjal tuj, ex cxel ttzokpi'n xjal tman chip tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj. 23Te tibajxi jlu c'oquex Aarón tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex c'elel ti'n t-xbalun lino, aju otok tz'oc tk'o'n tu'n tocx tuj Lugar Xjanxix; axtzun cyjel tk'o'n 24ex c'oquex chil tuj Lugar Xjan. Ex toclenxi t-xbalun, aju toc tu'n tcyakil maj, c'eletz tu'n t-xi tk'o'n chojbil til ex chojbil cyil aj Israel, tu'ntzun tnajset tex til tuc'ix cyil xjal. 25Atzunju t-sebyil alumaj te chojbil il cbel tpatun tibaj altar te patbil chojbil. 26Atzunju xinak otok txi k'inte tman chip tu'n t-xi tzokpet, cbajel ttx'jo'n ti'j t-xbalun; ax icx te, il ti'j tu'n tchin. Te tibajxitzun ba'n tu'n tocx tuj cycampament aj Israel. 27Atzunju tal tor tuc'ix tman chip otok che'x k'ot te chojbil il, ex otok tz'ocx tx'itet ch'in cychc'el tuj Lugar Xjanxix te najsbil il, che elex k'it ti'jxi campament, ex che bel patit tuc'ix cytz'umal, cychibjal ex cytxa'. 28Aju xjal cbel patunte te, il ti'j tu'n tjatz ttx'jo'n ti'j t-xbalun ex tu'n tchin, ex te tibajxi jlu ba'n tu'n tocx tuj campament. 29Lu jun ley lu te jumajx cyjel ten te cyeye: Tuj tlajin k'ij te twukin xjaw cbel cyyo'ne we'yaj ex mi a'l jun c'ak'nal; tza'nx cyeye, ax icx ke stranjer xjal ate' cyxole, 30porque atzun k'ij lu cnajsetel cyile nwitze, ex che cyjel tene sakxix, ya minti'tl cyile. 31Aju k'ij lu c'oquel te ojlabl ex ma' toclen te cyeye. Tuj k'ij lu mi'n che wa'ne, ex a jlu jun ley cyjel ten cyuc'ile te jumajx. 32Aju pal cyjel ten te nejenel cye pal te t-xel tman cbantel tcyakil jlu tu'n, tu'ntzun tnajset tcyakil il. C'oquel tk'o'n t-xbalun lino aju xjansamaj, 33ex csaksetel Lugar Xjanxix tu'n, tuc'ix ja xbalun te mojbabl tibil, tuc'ix altar te patbil chojbil, ex cchjetel cyil cycyakil pal ex cyil cycyakil aj Israel tu'n. 34A jlu jun ley cyjel ten te cyeye te jumajx: Jun maj cbantel jlu tuj tcyakil abk'i, tu'n tnajset cyil aj Israel, chi Dios te Moisés. Ex o bant tcyakil jlu ic tza'nx otok cyaj tma'n Kman te Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\