LEVÍTICO 27

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'manxa jlu cye aj Israel: Ka at jun xjal ma txi ttziyan tu'n ttzaj tk'o'n juntl xjal te weye, ex ka te tibajxi mi'n japun tu'n, il ti'j tu'n ttzaj tchjo'n colpibl te xjal ex atzun jlu cxel tchjo'n: 3Ti'j jun xinak te winkin abk'i asta 60, c'elel ti'na 50 sak pwak te colpibl te, ic tza'nx pwak in ajben tuj tja Dios; 4katzun xu'j, 30 sak pwak c'elel ti'na te colpibl te. 5Atzun cyi'j ke xjal ma te jwe' abk'i asta winkin, winkin sak pwak c'elel ti'na ti'j jun xinak ex laj sak pwak ti'j xu'j, te colpibl te. 6Atzun cye tal c'wa'l ma te jun xjaw asta jwe' abk'i, c'elel ti'na jwe' sak pwak te colpibl te jun tal k'a ex ox sak pwak ti'j jun tal txin. 7Atzun cyi'j ke xjal mas te 60 abk'i, c'elel ti'na olaj sak pwak ti'j jun xinak ex laj sak pwak ti'j jun xu'j. 8Katzun meba te xjal aju otok txi ttziyan, ex ka mlay chjet tu'n aju chojbil banin ti'j, che xeltzun k'it ke jlu twitz pal tu'n tcub tk'o'n jun ac'aj chojbil, nok jte' jacu chjet tu'n xjal otok txi tziyante yol. 9Ex katzun alumaj ctzajel cyk'o'n weye, akeju ba'n ttzaj cyk'o'n te chojbil, cycyakil alumaj che tzajel k'o'n weye bi'x che xjansetel, 10ex mlay baj ch'expet tuc'il juntl alumaj; mi'n tzaj cyk'o'n jun ba'n te t-xel jun ploj, mi jun ploj te t-xel jun ba'n; katzun ma baj cych'expu'n, cycabil alumaj che xjansetel. 11Katzun alumaj tz'il, aju mlay tzaj cyk'o'n te chojbil weye, cxel k'it ju alumaj lu tuc'il pal 12tu'ntzun ttzaj tma'n jte' twi', ka ba'n alumaj ex ka mya ba'n. Aju ctzajel tma'n pal, atzun twi'ju. 13Ka taj tu'n tcyaj tco'pin alumaj, ba'n tu'n t-xi tchjo'n twi' ic tza'nx banimaj ti'j, ex il ti'j cxel tk'o'n tjwe'yin tibaj. 14Ka at jun ma txi ttziyan tu'n ttzaj tk'o'n tja tu'n t-xjanset te weye, ate pal ck'malte jte' twi', ic tza'nx binchben te, ex aju ctzajel tma'n pal, atzun twi'ju. 15Katzun taj xjal tu'n tcyaj tco'pin tja, ba'ntzun tu'n t-xi tchjo'n twi' ic tza'nx banimaj ti'j, ex il ti'j cxel tk'o'n tjwe'yin tibaj, ex aju ja c'oquel juntl maj te te. 16Ka at jun ma txi ttziyan tu'n ttzaj tk'o'n jun piẍ ttx'otx' tu'n t-xjanset te weye, cxel tantyarit twi tx'otx' según nic'pun iyaj in xi ti'n tx'otx', 50 sak pwak twi' jun piẍ tx'otx' nok jatum in pon baj cabe quintal iyaj sebad oc tcu'x awat. 17Ka ma xjansanjtz tx'otx' te weye tuj abk'i te tzokpibl, cucx ctel twi' ic tza'n otok bant ti'j; 18pero ka ma xjansanjtz tbajlenxi abk'i te tzokpibl, cxeltzun ttantyarin pal aju sak pwak at tu'n t-xi k'ot, ex tu'n tel k'it ch'intl twi', según jte' abk'i atx taj tu'n tcanun abk'i te tzokpibl. 19Ka taj xjal tu'n tcyaj tco'pin ttx'otx', ba'n tu'n t-xi tchjo'n twi' ic tza'nx banimaj ti'j, ex il ti'j cxel tk'o'n tjwe'yin tibaj, ex c'oqueltzun tx'otx' juntl maj te te. 20Katzun mi ma cyaj tco'pin xjal ttx'otx', ex ka ma txi c'ayit te juntl, ya mlay bant tu'n tcyaj tco'pin. 21Octzun ttzokpet tx'otx' tuj abk'i te tzokpibl, axtzun cyjel ten tx'otx' xjansamaj tu'n tajben te weye, te cyetzbil pal c'oquel. 22Ka at jun xjal ma txi ttziyan tu'n ttzaj tk'o'n jun piẍ tx'otx' tu'n t-xjanset te weye, ex lak'o'n otok tz'el tx'otx' tu'n, mya ti'j tetzbil, 23ate pal, tuc'ix xjal, cxel cytantyarin twi tx'otx' ocxi tul canun abk'i te tzokpibl, atzunte xjal tujx k'ij lu cxel tchjo'n twi tx'otx' ic tza'nx otok bant ti'j, ex cxjanseteltzun te weye. 24Tuj abk'i te tzokpibl c'oquel tx'otx' juntl maj teju c'ayil, aju mer tajwilxix. 25Tcyakil aju twi' cxel ttantyarina, cxel ttantyarina ic tza'nx pwak in ajben tuj tja Dios. Aju sak pwak ch'ixmi mey ons talil. 26Atzun nej cyal alumaj weye ke tu'nju a nej cyal, ex mlay bant tu'n tbaj cyxjansa'ne juntl maj. Ka jun tal tor ex ka jun tal tman ẍne'l, weye ke. 27Katzun jun alumaj tz'il, ba'n tu'n tcyaj co'pit ic tza'nx twi' otok tz'oc k'o'n ex il ti'j tu'n t-xi k'ot tjwe'yin tibaj. Katzun mi'n ma cyaj co'pin, cxel c'ayit ic tza'nx twi' otok bant ti'j. 28Ka at jun xjal ma txi ttziyan tu'n ttzaj tk'o'n te jumajx nok alcyexcu at tuc'il tu'n t-xjanset te weye, ka jun xjal, ka jun alumaj ex ka tx'otx' aju otok cyaj k'o'n te tetzbil, mlay bant tu'n t-xi c'ayit ex mi tu'n tcyaj co'pit, cycyakil ke jlu che oquel te xjanxix ex weye ke. 29Ax icx mlay tz'etz tco'pin xjal juntl xjal ka otok bant ti'j tu'n tcyim; ilxix ti'j tu'n tcyim. 30Aju tlaji'n ti'j cywitz awal in tzaj tuj tx'otx', ka triw ex ka twitz tze' ba'n tlonjtz twitz, weye ke jlu ex xjansamaj te weye. 31Ka at jun xjal taj tu'n tcyaj tco'pin aju tlaji'n, il ti'j tu'n t-xi tchjo'n twi', tuc'ix tjwe'yin tibaj. 32Ctzajel k'ot te weye junjun ti'j lajchak alumaj, ka wacẍ ex ka ẍne'l, atzun tlaji'n jlu, 33ex mi'n jaw cysc'o'n aju mas ba'n ex mi aju mya ba'n, ex mi'n baj cych'expun. Katzun ma baj cych'expu'n, entons aju tnejel alumaj tuc'ix ju otok txi k'o'n te t-xel, cycabil che xjansetel ex mlay bant tu'n cycyaj co'pit. Chi Kman te Moisés. 34Atzun ke mandamyent lu tzaj tma'n Kman te Moisés twi witz Sinaí tu'n t-xi tma'n cye aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\