LEVÍTICO 4

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'manxa jlu cye aj Israel: Ka at jun xjal ma binchan il, ex ka ma tzic' cyibaj ke nmandamyente tu'nju minti' ba'n tu'n ka mya ba'n, ex ka otok tbincha jun ti'xti k'ma'maj tu'n mi'n tbinchante, atzun jlu cbantel tu'n: 3Ka a tnejel pal ma binchan il, ex tu'n jlu in tzaj ti'n mya ba'n cyibaj tnam xjal, il ti'j tu'n ttzaj tk'o'n weye jun tal tor minti' tpaltil, te chojbil il otok tbincha. 4Ctzajel ti'n nwitze ttzi ja xbalun te mojbabl tibil; atzun cbel tk'o'n tk'ab tibaj twi' tal tor, ex c'oquex tkesin tjak' tkul alumaj nwitze. 5Te tibajxi, axju tnejel pal cxel k'inte ch'in tchc'el tal tor tu'n tpon ti'n tuj ja xbalun te mojbabl tibil; 6atzun cbelex tmu'n twi' tal tk'ab tuj chic' ex cbel ttx'ito'n wuk maj nwitze tumlal xbalun tcub tuj tmij njaye. 7Ax icx c'oquel t-su'n ch'in chic' cyi'j ke tcach altar te patbil storac at tc'oc'jal, aju tcubsa'n nwitze tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex tcyakiltzunju chic' csobryil cbelex tko'n t-xe tkan altar te patbil chojbil, aju tcubsa'n twitz ja xbalun te mojbabl tibil. 8C'elel ti'n ti'j tal tor te chojbil il tcyakil seb tocsa'n cyi'j ke tuj tc'u'j, 9cyuc'ix ke cabe tchenak', tuc'ix seb tocsa'n ttzal ti'j ex seb tocsa'n ti'j ttx'otx'; a jlu c'elel ti'n junx cyuc'il ke tchenak', 10ic tza'nx nne'l k'it ti'j tal tor, in xi k'ot te oyaj te mojbabl tibil wuc'ile. Ex ax te pal cbel patunte tibaj altar te patbil chojbil. 11Atzunju ttz'umal tal tor tuc'ix tcyakil tchibjal, tuc'ix twi', cyuc'ix ke tkan, cyuc'ix ke tuj tc'u'j ex ttxa', 12ex ka tcyakilcu t-ximlal tal tor, c'elex ti'n tuj jun lugar sak ti'jxi campament, tuj lugar jatum nne'x ket tza'j, ex tibajtzun tza'j lu, cbel tk'o'n si' ex c'oquel tk'o'n tk'ak'al. 13Katzun cycyakil aj Israel ma che binchan il ex ka ma che ic' cyibaj ke nmandamyente, tu'nju minti' ba'n cyu'n ka mya ba'n aju otok cybincha, ex ka ma cybincha jun ti'xti k'ma'maj tu'n mi'n cybinchante, ex ka mi jun ma tz'el tnic' ti'j ka otok che binchan il; masque icju, at cyil ti'j. 14Octzun tel cynic' ti'j il otok cybincha, il ti'j tu'n t-xi cyk'o'n jun tal tor te chojbil cyil. Cxel cyi'n twitz ja xbalun te mojbabl tibil, 15atzun ke cytijil xjal te tnam cbel cyk'o'n cyk'ab tibaj twi' tal tor nwitze, ex axtzun c'oquex cykesin tjak' tkul alumaj. 16Atzunte tnejel pal cxel ti'n ch'in tchc'el tal tor tuj ja xbalun te mojbabl tibil, 17cbelex tmu'n tal tk'ab tuj chic' ex cxel ttx'ito'n wuk maj nwitze tumlal xbalun tcub tuj tmij njaye. 18Ax icx c'oquel t-su'n ch'in chic' cyi'j ke tcach altar tcubsa'n nwitze tuj ja xbalun te mojbabl tibil. Ex tcyakil chic' csobryil, cbelex tko'n t-xe tkan altar te patbil chojbil, aju tcubsa'n twitz ja xbalun te mojbabl tibil. 19Ax icx c'elel ti'n tcyakil t-sebyil tal tor, ex cbel tpatun tibaj altar. 20Ax cbantel ti'j tal tor lu ic tza'n in bant ti'j tal tor in xi k'ot te chojbil il; cyja'tzun tten cchjetel cyil xjal tu'n pal, ex cnajsetel cyil. 21C'elex ti'n tal tor ti'jxi campament ex cbel tpatun, icx ctembil tu'n ic tza'nx otok tbincha ti'j tnejel tal tor, porque chojbil cyil tnam xjal alumaj lu. 22Katzun jun nejenel ma binchan il, ex ka ma tzic' cyibaj ke nmandamyente, akine Tdios, tu'nju minti' ba'n tu'n ka mya ba'n, ex otok tbincha jun ti'xti k'ma'maj tu'n mi'n tbinchante, at til ti'j jlu. 23Octzun tel tnic' ti'j aju il otok tbincha, il ti'j tu'n t-xi ti'n jun tman chip minti' tpaltil te chojbil til. 24Cbel tk'o'n tk'ab tibaj twi' tman chip, ex c'oquex tkesin tjak' tkul alumaj nwitze tuj lugar jatum in che cub byo'n ke alumaj patun in che cub, porque chojbil il jlu. 25Atzunte pal ctzajel ti'n tu'n twi' tal tk'ab ch'in tchc'el alumaj otok txi k'ot te chojbil il, ex c'oquel t-su'n cyi'j ke tcach altar te patbil chojbil, ex tcyakilju chic' csobryil cbelex tko'n t-xe tkan altar, 26ex cbel tpatun pal tcyakil t-sebyil alumaj tibaj altar, ic tza'n in tenba t-sebyil alumaj in xi k'ot te chojbil te mojbabl tibil wuc'ile. Cyja'tzun cchjetel til nejenel tu'n pal, ex cnajseteltzun til. 27Katzun nok elajx jun xjal ma binchan il, ex ka ma tzic' cyibaj ke nmandamyente tu'nju minti' ba'n tu'n ka otok tbincha jun ti'xti k'ma'maj tu'n mi'n tbinchante, ax at til ti'j. 28Octzun tel tnic' ti'j il otok tbincha, il ti'j tu'n ttzaj ti'n jun ttxu chip minti' tpaltil te chojbil il otok tbincha. 29Cbeltzun tk'o'n tk'ab tibaj twi' ttxu chip, aju cxel tk'o'n te chojbil til, ex c'oquex tkesin tjak' tkul alumaj tuj lugar jatum in cub patit chojbil. 30Atzunte pal ctzajel ti'n ch'in chic' tu'n twi' tal tk'ab ex c'oquel t-su'n cyi'j ke tcach altar te patbil chojbil, ex tcyakil chic' csobryil cbelex tko'n t-xe tkan altar. 31Ax icx c'elel ti'n tcyakil t-sebyil, ic tza'nx nne'l k'it ti'j alumaj in xi k'ot te chojbil te mojbabl tibil wuc'ile, ex cbel tpatun tibaj altar te jun oyaj at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. Cyja'tzun cchjetel til xjal tu'n pal, ex cnajseteltzun til. 32Katzun jun ẍne'l ma tzaj ti'n xjal te chojbil til, il ti'j tu'n ttzaj ti'n jun ttxu ẍne'l minti' tpaltil. 33Cbel tk'o'n tk'ab tibaj twi' ttxu ẍne'l, ex c'oquex tkesin tjak' tkul alumaj te chojbil il, tuj lugar jatum in che cub byo'n ke alumaj patun in che cub. 34Atzunte pal ctzajel ti'n tu'n twi' tal tk'ab ch'in tchc'el alumaj otok txi k'ot te chojbil il, ex c'oquel t-su'n cyi'j ke tcach altar te patbil chojbil, ex tcyakil chic' csobryil cbelex tko'n t-xe' tkan altar, 35ex c'elel ti'n tcyakil t-sebyil, ic tza'nx nne'l k'it ti'j tal tman ẍne'l in xi k'ot te jun chojbil te mojbabl tibil wuc'ile, ex cbel tpatun t-sebyil tibaj altar, junx cyuc'il ke oyaj patun in che cub nwitze. Cyja'tzun cchjetel til xjal tu'n pal, ex cnajseteltzun til.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\