LEVÍTICO 5

1Ka at jun xjal ma txconjtz tu'n toc te testiw tu'n t-xi tma'n aju otok til ex ka otok tbi, ex ka ma cub tewan tu'n mi'n t-xi tma'n, jun il jlu ex a cxel ikante il. 2Ax icx ka at jun xjal ma tz'oc maconte jun ti'xti tz'il, ic tza'n t-ximlal jun jil tz'il ex cyimni, ka jun txcup ex ka jun alumaj, ex ka t-ximlal jun jil tz'il jaku'n in xi' tc'u'j twitz tx'otx', ax icx ctz'ilixtel xjal tu'n jlu, ex at til ti'j, masque minti' otok tna' oc tic' tacl ti'j. 3Ka at jun xjal ma tz'oc maconte t-ximlal jun xjal ttz'ilsan tib nok tu'n alcyexcu ttz'ilil, ex ka minti' ma tz'el tnic' ti'j, ex ka te tibajxi c'elel tnic' ti'j, at til ti'j jlu. 4Ka at jun xjal ma txi tziyante jun yol jurat naj, ka ba'n ex ka mya ba'n ju yol, ex ka mya ximamaj tu'n, ex ka minti' ma tz'el tnic' ti'j tujx or lu, pero ka te tibajxi c'elel tnic' ti'j, at til ti'j jlu. 5Aju xjal cbinchalte il nok alcyexcu jun cyxol ke jlu, il ti'j tu'n tjatz tpa'n aju il otok tbincha, 6ex il ti'j tu'n ttzaj tk'o'n jun ttxu ẍne'l ex ka jun ttxu chip te weye te chojbil il otok tbincha; ex tu'ntzun chojbil lu cchjetel til xjal tu'n pal. 7Katzun minti' tpwak xjal tu'n tlak'et jun ttxu ẍne'l tu'n, ba'n tu'n ttzaj ti'n cabe ẍpo'k ex ka cabe tal paloma te weye, te chojbil il otok tbincha: jun te chojbil il, atzun juntl te jun oyaj patun in cub. 8Che tzajel ti'n tuc'il pal, atzunte pal, tnejel cxel tk'o'n ẍpo'k aju c'ajbel te chojbil il. Cjawil tbalk'i'n ti'j tkul, pero mi'n tz'el ttzakan twi' te jumajx; 9ex c'oquel ttx'ito'n ch'in chic' te chojbil il ti'j jun pac' tc'u'j altar, ex aju chic' csobryil cbelex tyatz'o'n t-xe tkan altar, tu'nju chojbil il jlu. 10Atzun tcabin ẍpo'k cbel patit te oyaj ic tza'nx banimaj ti'j; cyja'tzun tten cchjetel tu'n pal aju il otok tbincha xjal, ex cnajseteltzun til. 11Katzun minti' tpwak xjal tu'n cylak'et cabe ẍpo'k ex ka cabe tal paloma, ba'n tu'n ttzaj ti'n cabe libr arin tbanilxix te jun oyaj te chojbil til. Mi'n txi tk'o'n aseyt tuj ex mi'n cub tk'o'n storac tibaj, porque jun oyaj te chojbil il jlu. 12Cpol ti'n tuc'il pal, atzunte pal ctzajel ti'n jun yub arin ex cbel tpatun tibaj altar, junx cyuc'il ke oyaj patun in che cub nwitze te jun oyaj cucx tu'n ttzaj na't xjal ti'j. Jun oyaj te chojbil il jlu, 13tu'ntzun tchjet tu'n pal nok alcyex il otok tbincha xjal, ex cnajseteltzun til. Aju oyaj csobryil, te pal c'ajbel, ic tza'nx in binchet ti'j oyaj twitz awal. 14Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma cyja': 15Ka at jun xjal nok minaben ma tz'el ti'n ch'in cyi'j ke oyaj xjansamaj te Kman, il ti'j tu'n tetz ti'n cyxol ke t-xne'l jun tman ẍne'l minti' tpaltil tu'n t-xi tk'o'n te chojbil til. Il ti'j tu'n toc malet jte' twi' tu'n sak pwak ic tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. A jlu jun chojbil ti'j til. 16C'ajel tk'o'n aju otok tz'el ti'n cyi'j ke oyaj xjansamaj te Kman ex cxel tk'o'n tjwe'yin tibaj; cxel tk'o'n te pal, ex tu'ntzunju tman ẍne'l lu cchjetel til xjal tu'n pal, ex cnajseteltzun til. 17Ka at jun xjal ma binchan il tu'nju in tbincha'n jun ti'xti mya ic tza'n in cyma'n ke nmandamyente, masque minti' otok tz'el tnic' ti'j pero at til ti'j, ex il ti'j cchjetel tu'n. 18Cyja'tzun ctzajel ti'n jun tman ẍne'l minti' tpaltil cyxol ke t-ẍne'l, ex aya c'oquel malonte te jte' twi', ex cxel ti'n tuc'il pal te jun chojbil til, cyja'tzun cchjetel tu'n pal aju il nok minaben otok tbincha xjal, ex cnajseteltzun til. 19Jun chojbil ti'j il jlu, porque aju xjal lu at til nwitze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\