LEVÍTICO 8

1Tzaj yolin Kman tuc'il Moisés ex tma: 2K'intza Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal, ax icx k'intza keju cyxbalun pal, tuc'ix aseyt te xjansabl, tuc'ix jun tor tu'n tcub te chojbil il, cyuc'ix cabe tman ẍne'l ex jun tal chi'l pan minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j, 3ex chmo'n oca cycyakil xjal ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 4Tbinchatzun Moisés ic tza'nx otok tma Kman, ex octzun cychmon cyib cycyakil xjal ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. 5Xitzun tma'n Moisés cye cycyakil xjal cyja': Atzun jlu ma tma Kman tu'n tbant. 6Xitzun tma'n Moisés tu'n tpon lak'e' Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal ex e baj tchi'n tu'n a'. 7Te tibajxi oc tk'o'n Moisés aju ẍjow' ti'j Aarón, ex oc tc'alo'n c'albil c'u'jbaj tc'u'j ex te ti'jxi oc tk'o'n jun mant ti'j ex te ti'jxi lu oc tk'o'n ju tcapiẍay pal ti'j ex oc tc'alo'n tc'u'j tu'nxju c'albil te capiẍay. 8Ex ti'jxi capiẍay oc tk'o'n jun xbalun tbanilxix, ttzi t-xu'c, ex tujxitzun ju xbalun lu ocx tk'o'n Urim ex Tumim. 9Oc tk'o'n jun xbalun te c'albil twi', ex ti'jtzun xbalun lu oc tk'o'n jun tal tz'lom k'an pwak ttx'otx'il tibaj twitz Aarón, te jun techal ka otok tz'oc toclen te pal ic tza'nx otok tma Kman. 10Te tibajxi tzaj ti'n Moisés aseyt te xjansabl ex cub tko'n ch'in tibaj ja xbalun ex cyibaj cycyakil ti'xti ate' tuj, ex cyja'tzun tten e xjanset tu'n. 11Ax ju aseyt lu xi ttx'ito'n wuk maj tibaj altar, ex cub tko'n ch'in tibaj altar ex cyibaj cycyakil macbil in che ajben tuc'il, ax icx cub tko'n ch'in tibaj pil ex tibaj tk'ukbil tu'ntzun cyxjanset. 12Cubtzun tko'n Moisés aseyt te xjansabl tibaj twi Aarón tu'ntzun t-xjanset tu'n toc te pal. 13Te tibajxi e tzaj ti'n Moisés ke tcy'ajal Aarón, ex oc tk'o'n cyẍjo'w ex oc tc'alo'n cyc'u'j tu'n c'albil c'u'jbaj, ex oc tk'o'n jun xbalun te c'albil cywi', ic tza'nx otok tma Kman. 14Te tibajxi xi tma'n Moisés tu'n ttzaj k'it tal tor tu'n t-xi k'ot te chojbil il, atzunte Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal cub cyk'o'n cyk'ab tibaj twi' tal tor. 15Ocxtzun tkesin Moisés tjak' tkul tal tor, tzaj ti'n ch'in chic' cyu'n ke twi' tal tk'ab ex oc t-su'n cyi'j ke tcach altar tuc'ix ti'jele tu'ntzun t-xjanset, atzunju chic' cyaj sobryin cu'x tko'n t-xe tkan altar. Cyja'tzun tten xjanset altar tu'ntzun tchjet cyil xjal cyu'n ke chojbil che xel k'ot tibaj. 16Ax icx tzaj ti'n Moisés tcyakil seb tocsa'n cyi'j ke tuj tc'u'j tor, tuc'ix seb tocsa'n ti'j ttx'otx' ex cycabil tchenak' ex seb tocsa'n cyi'j, ex cub tpatun tcyakil jlu tibaj altar; 17atzunju tchibjal tal tor tuc'ix ttz'umal ex ttxa', cub tpatun ti'jxi campament ic tza'nx otok tma Kman. 18Te tibajxi tzaj ti'n Moisés jun tman ẍne'l tu'n tcub patit te jun oyaj, atzunte Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal cub cyk'o'n cyk'ab tibaj twi' tman ẍne'l. 19Ocxtzun tkesin Moisés tjak' tkul tman ẍne'l, ex oc ttx'ito'n tchc'el ti'jele tc'u'j altar, 20cub tpaẍu'n tman ẍne'l tuj piẍun, ex ocx tpatun twi' tuj k'ak', tuc'ix chibj otok baj tpaẍu'n ex tuc'ix t-sebyil; 21ex baj ttx'jo'n ke tuj tc'u'j tman ẍne'l tu'n a', cyuc'ix ke tkan ex ke tcux, ex cub tpatun tcyakil jlu tibaj altar te jun oyaj patun in cub at tc'oc'jal in tzalaj Kman ti'j, ic tza'nx otok tma Kman te Moisés. 22Xi tma'ntl Moisés tu'n ttzaj k'it juntl tman ẍne'l, aju tu'n tajben te xjansabl, atzunte Aarón ex ke tcy'ajal cub cyk'o'n cyk'ab tibaj twi' tman ẍne'l. 23Te tibajxi ocx tkesin Moisés tjak' tkul tman ẍne'l, tzaj ti'n ch'in chic' ex oc t-su'n ti'j tje' t-ẍcyin Aarón tuj tbank'ab, tuc'ix ti'j tman tal tbank'ab ex ti'j tman tal tkan tuj tbank'ab. 24Ax icx xi tma'n Moisés tu'n cyul lak'e' ke tcy'ajal Aarón, ex oc t-su'n ch'in chic' ti'j tje' cyẍcyin tuj cybank'ab, tuc'ix cyi'j ke tal tman cybank'ab tuc'ix cyi'j ke tal tman cykan tuj cybank'ab; atzun chic' cyaj sobryin oc ttx'ito'n ti'jele tc'u'j altar. 25Tzajtzun ti'n Moisés t-sebyil, tuc'ix tje', tuc'ix tcyakil seb tocsa'n cyi'j ke tuj tc'u'j, tuc'ix ju tocsa'n ti'j ttx'otx', cyuc'ix cycabil tchenak' ex ju seb tocsa'n cyi'j, ex tcux tuj tbank'ab. 26Tuj tal chi'l tcubil pan minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j, aju in cub ten twitz Kman, jatz ti'n Moisés jun pan minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j, tuc'ix jun pan at aseyt tuj, ex jun tal pan xaxj, ex cub tk'o'n junx tuc'il seb ex tcux alumaj tuj tbank'ab; 27tcyakiltzun jlu xi tk'o'n tuj tk'ab Aarón ex tuj cyk'ab ke tcy'ajal, tu'ntzun t-xi cyyucun jlu te jun chojbil twitz Kman. 28Tzajtzun ti'n Moisés tcyakil jlu tuj cyk'ab, ex cub tpatun tibaj altar junx tuc'il oyaj patun in cub, te jun oyaj te xjansabl at tc'oc'jal ex patun in cub te Kman. 29Te tibajxi tzaj ti'n Moisés ttzi t-xu'c tman ẍne'l ex xi tyucun twitz Kman. Atzun jlu tu'n tel k'it ti'j tman ẍne'l te xjansabl, ex tu'n t-xi k'ot te Moisés, ic tza'nx otok tma Kman. 30Tzaj ti'n Moisés ch'in aseyt te xjansabl tuc'ix ch'in chic' tcubsa'n tibaj altar, ex xi ttx'ito'n tibaj Aarón ex ti'j t-xbalun, ax icx xi ttx'ito'n cyibaj ke tcy'ajal ex ti'j cyxbalun. Cyja'tzun tten o xjansanjtz Aarón tuc'ix t-xbalun, junx cyuc'il ke tcy'ajal tuc'ix cyxbalun. 31Te tibajxi jlu xi tma'n Moisés te Aarón ex cye tcy'ajal: Cytxco'n jaxe ta'l chibj ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, ex axtzun cxel cychyo'ne tuc'il pan te xjansabl tcu'x tuj chi'l, ic tza'nx o tzaj tma'n Kman weye tej tmante cyja': A Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal che xel chyo'nte chibj lu. 32Atzunju chibj ex pan csobryil, il ti'j tu'n tcub patit tcyakil. 33Ex tuj wuk k'ij mi'n che el lak'e'ye ttzi ja xbalun te mojbabl tibil; max che elel lak'e'ye oc tjapun baj xjansabl cyeye, porque wuk k'ij cxel ti'n tu'n cyxjansete. 34O tzaj tma'n Kman tu'n tbant jlu, ic tza'n ma bant ja'lo, tu'ntzun tnajset cyile. 35Cyja'tzun wuk k'ij ax che cyjel tene k'ijl ex konic'an ttzi ja xbalun te mojbabl tibil. Cynimanxe orden lu tu'ntzun mi'n cycyime, porque atzunju orden lu o nc'ame tu'n Kman, chi Moisés, xi tma'n cye. 36Atzunte Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal o cybincha tcyakil ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\