LEVÍTICO 9

1Tuj twajxakin k'ij txquettzun Aarón tu'n Moisés cyuc'ix ke tcy'ajal ex ke cytijil xjal cyxol aj Israel, 2ex xi tma'n te Aarón cyja': K'intza jun tal tor te chojbil il, tuc'ix jun tman ẍne'l tu'n t-xi k'ot te jun oyaj patun in cub, cycabil alumaj lu minti' cypaltil, ex che tk'onxa te Kman. 3Ax icx k'manxa cye aj Israel tu'n ttzaj cyi'n jun tman chip te chojbil il, tuc'ix jun tal tor ex jun tal tman ẍne'l ma te jun abk'i ke ex minti' cypaltil, tu'ntzun cyxi k'ot te jun oyaj patun in cub, 4tuc'ix jun tor ex jun tman ẍne'l tu'ntzun cycub byet twitz Kman te jun chojbil te mojbabl tibil. Ax icx il ti'j tu'n ttzaj cyi'n jun oyaj ti'j twitz awal, ch'in arin xyok'amaj tuc'il aseyt, porque cbel tyec'un tib Kman cywitze ja'lo, chi Moisés, xi tma'n cye. 5Xitzun cyi'n aj Israel aju otok txi tma'n Moisés cye; pon cyi'n max ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, ex cycyakiltzun tnam xjal e pon lak'e' ex e cub we' twitz Kman. 6Atzunte Moisés xi tma'n cye cyja': Atzun jlu ma tzaj tma'n Kman, cybinchame ex cbel tyec'un tib t-spic'umal Kman cywitze. 7Xi tma'n Moisés te Aarón: Lak'etza ti'j altar ex k'onxa chojbil tila, tuc'ix ju alumaj cxel tk'o'na te chojbil patun in cub te najsbil tila ex te najsbil cyil aj Israel. Ax icx k'onxa cyoyaj aj Israel te najsbil cyil, ic tza'n o tma Kman. 8Pontzun lak'e' Aarón ti'j altar ex ocx tkesin tjak' tkul tal tor tu'n t-xi tk'o'n te chojbil til. 9Atzun ke tcy'ajal e pon lak'bante chic', ex cu'xtzun tk'o'n Aarón twi tal tk'ab tuj chic' ex oc t-su'n cyi'j ke tcach altar, atzunju chic' cyaj sobryin cu'x tko'n t-xe tkan altar. 10Cubtzun tpatun Aarón tibaj altar aju t-sebyil alumaj chojbil il, cyuc'ix ke tchenak' tuc'ix ju seb tocsa'n ti'j ttx'otx', ic tza'nx otok tma Kman te Moisés. 11Atzunju tchibjal tuc'ix ttz'umal cub tpatun ti'jxi campament. 12Ax icx ocx tkesin Aarón tjak' tkul alumaj te oyaj patun in cub, ex atzun ke tcy'ajal e pon lak'bante chic' ex oc ttx'ito'n Aarón ti'jele tc'u'j altar. 13Xitzun cyi'n ke tcy'ajal Aarón twi' alumaj patun in cub, tuc'ix ju tchibjal otok baj cypaẍu'n, ex cub tpatun Aarón jlu tibaj altar, 14e baj ttx'jo'n ke tuj tc'u'j, cyuc'ix ke tkan, ex e cub tk'o'n tibaj tchibjal alumaj tibaj altar ex cub tpatun tcyakil. 15Ax icx xi tk'o'n Aarón cyoyaj aj Israel. Tzaj ti'n tman chip, aju tu'n t-xi k'ot te chojbil cyil tnam xjal, ocx tkesin tjak' tkul ex xi tk'o'n te chojbil il, ic tza'nx otok tbincha ti'j tal tor xi tk'o'n nej. 16Ax icx xi tk'o'n alumaj patun in cub, ic tza'nx k'ma'maj. 17Ax icx xi tk'o'n aju oyaj ti'j twitz awal; tzaj ti'n jun yub arin ex cub tpatun tibaj altar; part ju oyaj in cub patit te prim. 18Ax icx ocx tkesin Aarón tjak' tkul tor ex tman ẍne'l, aju xi cyk'o'n aj Israel te jun chojbil te mojbabl tibil. Atzun ke tcy'ajal e pon lak'bante chic', atzunte oc ttx'ito'n chic' ti'jele tc'u'j altar. 19Ax icx xi cyi'n t-sebyil tor, tuc'ix t-sebyil tman ẍne'l, tuc'ix tje', tuc'ix seb tocsa'n cyi'j ke tuj tc'u'j, cyuc'ix te tchenak' ex tuc'ix seb tocsa'n ti'j ttx'otx', 20ex cubtzun cyk'o'n t-sebyil alumaj tibaj ttzi t-xu'c. Atzunte Aarón cub tpatun seb tibaj altar, 21atzun keju ttzi t-xu'c ex ke tcux alumaj tuj tbank'ab, nok xi tyucun Aarón twitz Kman, ic tza'nx otok tma Kman te Moisés. 22Xitzun tnukpi'n tk'ab Aarón cyibaj aj Israel ex e cub tcy'iwla'n, ex t-xilenxi tk'o'n chojbil ti'j il, tuc'ix oyaj patun in cub ex chojbil te mojbabl tibil, eltzun lak'e' ti'j altar. 23Ocxtzun Moisés tuc'ix Aarón tuj ja xbalun te mojbabl tibil, ex tej cyetz e oc ten cy'iwlalte cye aj Israel. Cubtzun tyec'un tib t-spic'umal Kman cywitz cycyakil aj Israel; 24etztzun jucpaj jun k'ak' twitz Kman ex baj tz'e'y alumaj tu'n, aju attok tcubil patit cyuc'ix ke seb cycubsa'n tibaj altar. Tejtzun cylonte aj Israel jlu, e jaw sch'in cycyakil tu'n tzalajbil, e cub ẍmeje' ex pon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\