Marcos 15

1Tejtzun kskix, e yolin ke nejenel cye pal ti'j alcye tu'n tbant cyu'n, cyuc'ix ke cytijil xjal ex ke xnak'tzal ti'j ley ex cycyakil Aj Sanjelal cye xjal judiy. Bajtzun c'alo'n Jesús cyu'n, xi cyi'n ex xi cyk'o'n tuj tk'ab Pilat. 2Xitzun tkanin Pilat te Jesús: —¿Apeya ju Rey cye xjal judiy? Xi ttzak'we'n Jesús: —Akine ic tza'n ma tmaya. 3Atzun cye nejenel cye pal nimcu til Jesús xi cyma'n te Pilat. 4Xitzun tkanin Pilat juntl maj te Jesús: —¿Maj minti' jun tyola? Binxa nimcu tila in cyma'n xjal. 5Pero te Jesús mi jun yol xi tma'n; cyja'tzun nim o labin Pilat ti'j. 6Tcyakil abk'i nne'tz ttzokpi'n Pilat jun pres tuj nink'ij, nok alcye cyajbil tnam xjal tu'n tetz tzokpi'n. 7Ex attok jun xjal Barrabás tbi, presintok cyuc'ix ke tuc'il tu'n tlaj at xjal otok cub cyu'n tej cyk'ojin ti'j gobierni. 8E ultzun nim xjal tuc'il Pilat kanil te tu'n tetz ttzokpi'n jun pres ic tza'n in tbincha'n junjun maj. 9Xitzun tma'n Pilat cye: —¿Cyajpeye tu'n tex ntzokpi'ne aju Cyreye, akeye xjal judiy? Chi Pilat. 10Porque el tnic' Pilat ti'j, xi k'o'n Jesús tuj tk'ab Pilat cyu'n ke nejenel cye pal tu'nju at tlo'ch cyc'u'j ti'j. 11Atzun cye nejenel cye pal e oc ten ocsal cyc'u'j xjal tu'n t-xi cykanin xjal tu'n tetz tzokpi'n Barrabás, ex mya ate Jesús tu'n tetz tzokpi'n. 12Xi tkanin Pilat juntl maj cye: —¿Alcyetzun cyajbile tu'n nbinchanteye ti'j ju xjal lu, aju in cyma'ne ti'j ka atzun Cyreye? Chi Pilat. 13Atzun cye xjal e jaw sch'in juntl maj: —E tjaw twitz crus, che chi. 14Atzunte Pilat xi tma'ntl cye: —¿Alcyetzun mya ba'n ma tbincha? Atzun cye xjal mas e jaw sch'in: —E tjaw twitz crus, che chi. 15Etztzun tzokpi'n Barrabás tu'n Pilat tu'ntzun tke' cyc'u'j xjal, atzunte Jesús baj asyalin, ex xi tk'o'n tuj cyk'ab soldad tu'n tjaw cyk'o'n twitz crus. 16Atzun cye soldad xi k'i'n Jesús cyu'n tuja, ocx cyi'n tuj cwartel, ex tzaj cytxco'n mastl soldad. 17Ex oc cyk'o'n jun t-xbalun Jesús ẍjulin que'yin, ex baj cybincha'n jun coron ch'i'x, ex jax cyk'o'n tuj twi'. 18E octzun ten k'olbelte: —Cuchiwt cucx tel tk'ija, aya Rey cye xjal judiy, che chi. 19Ex oc cybju'n ti'j twi' tu'n ajlaj, ex xi cytzuban ti'j, ex e cub ẍmeje' c'ulul twitz. 20Cybajlenxitzun tze'n ti'j, el cyi'n ju xbalun ẍjulin que'yin toc ti'j, ex oc cyk'o'n aju tex t-xbalun, etztzun cyi'n tu'n tjaw cyk'o'n twitz crus. 21Ex nnic'cu jun xjal tzajni tuj cojbil, Simón tbi xjal ex aj Sirene, atzun tman Alejandro tuc'ix Rufo, tzyettzun Simón cyu'n ex oc cyk'o'n jwers ti'j tu'n t-xi ti'n tcrus Jesús. 22Xitzun k'i'n Jesús cyu'n tuj jun lugar Gólgota tbi, atzun in tma'n ju yol lu: Jun lugar Tbakil wibaj. 23Ex xi cyk'o'n tc'a vin t-sem tib tuc'il ta'l tze' mirra tbi; atzunte Jesús minti' xi tc'a'n. 24Jawtzun k'o'n Jesús twitz crus cyu'n soldad, baj cysipan t-xbalun cyxolx ex e oc ten k'il swert ti'j tu'n tel cynic' ti'j alcye te junjun tu'n t-xi ti'n. 25Las nueve te prim tej tjaw k'o'n Jesús twitz crus. 26Aju tbi tcaws tz'ibantok jax cyk'o'n twitz crus in tma'n: Aju Rey cye xjal judiy. 27Ax icx e jaw k'o'n cabe elek' twitz crus tuc'il Jesús, jun tuj tbank'ab ex jun tuj tnayaj. 28[Ex japun aju tz'iban tuj Tu'jil in tma'n: Oc te tajlal cyxol ke mya ba'n.] 29Ex keju in che ic' twitz crus, in che xmayin ti'j Jesús, in xi cyyucun cywi' ex in cyma'n: —Bay atzun taja, aya o tmaya tu'n tcub t-xituna tja Dios ex tuj ox k'ij tu'n tjaw tbincha'na juntl maj. 30Clom tiba, ex tcu'tza twitz crus, che chi. 31Ax icx ke nejenel cye pal e xmayin ti'j cyuc'ix ke xnak'tzal ti'j ley, in cyma'n cyxolx: —Ke mastl xjal e clet tu'n, atzunte minti' in bant tu'n tclonte tib. 32Ka a Crist jlu, aju Rey cye aj Israel, e tcu'tz twitz crus ja'lo tu'ntzun klonte ex tu'n kocslan ti'j, che chi. Ax icx keju otok che jaw k'o'n twitz crus ttxlaj Jesús e ilin ti'j. 33Tejtzun tpon chilcuk'ij, oc kloljxix tcyakil twitz tx'otx', texi las tres te kale el spic'e'. 34Tejtzun tpon las tres te kale, jaw tk'ajk'ajel twi' Jesús cyuwxix: —Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? chi Jesús; atzun in tma'n ju yol lu: Nman Dios, Nman Dios, ¿tiku'n ma chin cyaj tcolina? 35Ex at junjun xjal ax wa'l ke'tok, tej cybinte tyol Jesús, cyma: —Cybinxe in txocon ti'j Elías aju t-sanjel Dios. 36Entons xi kelan jun, cu'x tmu'n jun esponja tuj vinagre ex oc tk'o'n twi' jun ajlaj, ex jax tk'o'n tu'n tel ttz'uban Jesús. —E tten nej, chi xjal, jacu kil ka ma tzul Elías tu'n tcu'tz k'i'n tu'n. 37Atzunte Jesús jaw tk'ajk'ajel twi' cyuwxix, ex cyimtzun. 38Atzunju xbalun tcub te makbil tuj tmij tja Dios cub sbit'j tuj tmijil, tzajx twi', cubil t-xe'. 39Atzunte capitán aju wa'ltok twitz Jesús, tej tlonte tza'n tten jaw sch'in Jesús ex tza'n tten cyim, tma capitán: —Axix toc ate xjal lu Tc'wa'l Dios. 40Ax icx at junjun xu'j in che que'yin najchak, tuc'ix Mariy aj Magdala at cyxol, tuc'ix Mariy ttxu' Jacobo ch'in ex ttxu' José, ex tuc'ix Salomé at cyxol. 41Tej tten Jesús tuj Galiley e ten ke xu'j lu tuc'il ex in che ajben te; ex nimcu txkantl xu'j in che que'yin, otok che ja'wil junx tuc'il Jesús tuj Jerusalén. 42Ch'ixtok toc kax, atzun k'ij tu'n tbant cyten xjal, porque ch'ixtok t-xe't k'ij te ojlabl, 43ultzun José aj Arimatey, ajun cyxol Aj Sanjelal cye xjal judiy ex nim toclen. In ayontok José ti'j tk'ijlalil tu'n tcawin Dios; ocx tuc'il Pilat minti' o xob, xi tkanin t-ximlal Jesús. 44Ex jaw labin Pilat ti'j ka otok cyim Jesús; tzajtzun ttxco'n Pilat aju capitán, xi tkanin te ka otok cyim Jesús. 45Tejtzun tbinte tu'n capitán ka otok cyim, xi tma'n tu'n t-xi ti'n José t-ximlal Jesús. 46Lak'ettzun jun sak xbalun tbanilxix tu'n José, cu'tz ti'n t-ximlal Jesús, ocx tbalk'i'n tuj sak xbalun, ex ocx tk'o'n tuj jun pantyón lacumaj tuj pic, ex tzaj ttolin jun abj, oc tk'o'n ttzi pantyón. 47In che que'yin Mariy aj Magdala tuc'ix Mariy ttxu' José, ex o cyil jatum ocx k'o'n t-ximlal Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\