Marcos 2

1C'itzketok tetzlen Jesús tuj tnam Capernaum, pon juntl maj tuj tnam lu; ex o cybi xjal otok pon Jesús tja. 2Jurat naj baj cychmon cyib nimcu xjal, minti' bant cyten xjal tuja, mi ttzi ja minti' bant cyten, ex xi tma'n Jesús tyol Dios cye xjal. 3E pontzun junjun xjal k'i'n jun yab cyu'n, tzkijle'n tyabil, ikan cyu'n cyaje xjal. 4Tu'nju minti' tumel tu'n cypon twitz Jesús tu'n tlaj nim xjal, cu'x cyjako'n twi ja jatum ta' Jesús; tejtzun tjaket cyu'n, cu'x cyk'o'n yab coẍl twitz tcoẍbil, aju tzkijle'n tyabil. 5Tejtzun tlonte Jesús ka at cyocslabl xjal lu, xi tma'n teju yab: —Nc'wa'l, ke tila ma che najset, chi Jesús te. 6Axtzun k'ukl ke'tok junjun xnak'tzal ti'j ley, in che ximan ti'j tuj cyanmi: 7¿Tiku'n in yolin xjal lu icju? Che chi. In yolin mya ba'n ti'j Dios. ¿Alcye ba'n tcub najsante cyil xjal? ¿Myapelo o'cx Dios? Che chi. 8Jurattzun el tnic' Jesús ti'j ju in che ximan ti'j tuj cyanmi ex xi tma'n cye: —¿Tiku'n in cub cyximane jlu tuj cyanmiye? 9¿Alcye mas jurat jacu bant? ¿Apeju tu'n t-xi nma'ne teju yab tzkijle'n tyabil: Ke tila ma che najset, ex ka aju tu'n t-xi nma'ne te: We'ctza, k'i'nctz tcoẍbila ex beta? 10Cxeltzun nyec'une cyeye tu'ntzun tel cynic'e ti'j, akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal ex at woclene twitz tx'otx' tu'n tnajset cyil xjal. Xitzun tma'n Jesús teju xjal tzkijle'n tyabil: 11—Teya cxel nma'ne: We'ctza, k'i'nctz tcoẍbila ex txi'ya tjaya. 12Jurattzun jaw we' ju xjal, jaw ti'n tcoẍbil, etz cywitz cycyakil xjal; cyja'tzun e labin cycyakil xjal ti'j, ex jaw cynimsa'n tbi Dios, in cyma'n: —Bajx kil jun binchben ic tza'n jlu. 13Etztzun Jesús, xi' juntl maj ttzi laguna; cycyakil xjal e pon tuc'il ex xi tk'o'n xnak'tzbil cye. 14Cyja' t-xi' Jesús tuj be, o til Jesús Leví aju tcy'ajal Alfeo k'ukltok tuj ja jatum nne'l peyin pwak te gobierni. Xi tma'n Jesús te: —Lpetza wi'je. Jawtzun we' Leví ex oc lpe' ti'j Jesús. 15Axtoktzun ta' Jesús tuj tja Leví k'ukltok ti'j mes, ax icx nimcu peyil pwak ex ke aj il k'ukl ke'tok ti'j mes junx tuc'il Jesús ex cyuc'ix ke t-xnak'tzben; porque nimcu xjal otok che oc lpe' ti'j. 16Tejtzun cylonte ke xnak'tzal ti'j ley ex ke parisey in wa'n Jesús cyuc'il peyil pwak ex cyuc'il aj il, xi cyma'n cye t-xnak'tzben: —¿Ti tten jlu, in wa'n Jesús cyuc'il peyil pwak ex cyuc'il aj il, ex in c'an cyuc'il? 17Tej tbinte Jesús ju yol lu, xi tma'n cye: —Ke xjal ba'n, mya il ti'j jun k'anal cye, nok o'cx ke xjal yab. Minti' ma chin ule txcol cye xjal tz'aklxix, nok o'cx ma chin ule txcol cye xjal aj il, chi Jesús cye. 18Ke t-xnak'tzben Juan cyuc'ix ke cyxnak'tzben parisey in cub cyyo'ntok we'yaj, e ultzun junjun xjal tuc'il Jesús, xi cykanin te: —¿Tiku'n in cub cyyo'n we'yaj ke t-xnak'tzben Juan cyuc'ix ke cyxnak'tzben parisey, atzun ke teya t-xnak'tzben minti' in cub cyyo'n we'yaj? Che chi. 19Xi tma'n Jesús cye: —¿Jacupe cub cyyo'n we'yaj keju otok che txconjtz tuj mejeble'n atxtok chmilbaj cyuc'il? Ka atxtok chmilbaj cyuc'il mlay cub cyyo'n we'yaj. 20Pero tzul tk'ijlalil c'elel k'i'n ju chmilbaj cyxol; maxitzun cbel cyyo'n we'yaj. 21Minti' jun xjal nno'c tk'o'n jun piẍ xbalun ac'aj te xbukbilte ju xbalun ma baj; ka ma tz'oc tk'o'n, c'elel sbit'j ju xbalun ma baj tu'nju xbukbil ac'aj, ex mas cbajel sbit'j ic tza'n nej. 22Ex minti' jun xjal in cu'x tk'o'n ac'aj vin tuj jun bols tz'u'm ttx'akan; ka ma cu'x tk'o'n, cbajel sbit'j bols tz'u'm tu'n ac'aj vin ex cbel kojl vin, ex che najel ke bols tz'u'm, cyja'tzun il ti'j tu'n tcu'x k'ot ac'aj vin tuj bols tz'u'm ac'aj. 23In bettok Jesús cyxol awal tuj jun k'ij te ojlabl cyuc'ix ke t-xnak'tzben; in che bettok ex e oc ten k'ilte triw twi tkan. 24Atzun cye parisey xi cyma'n te Jesús: —Quina, ¿tiku'n in cybincha'n t-xnak'tzbena jlu tuj k'ij te ojlabl, aju mya k'o'n tu'n ley tu'n tbinchanjtz? Che chi. 25Xi tma'n Jesús cye: —¿Bajxpe jaw cysch'i'ne tuj Tu'jil ti o tbincha David tej minti'tok twa ex tzaj el tc'u'j cyuc'ix keju ate'tok tuc'il? 26Ocx David tuj tja Dios tej toctok Abiatar te tnejel pal, xi twa'n David ke pan cy'iwla'maj, aju pan lu mya k'o'n tu'n ley tu'n t-xi cywa'n xjal, nok o'cx cye pal; ax icx xi tk'o'n David cye keju ate'tok tuc'il. 27Ax icx xi tma'n Jesús cye: —Aju k'ij te ojlabl cyaj tk'o'n Dios tu'n tajben cye xjal, mya ate xjal tu'n tajben te k'ij te ojlabl. 28Cyja'tzun akine Tajaw k'ij te ojlabl, akine sc'o'maj kine tu'n Dios tu'n ntene cyuc'il xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\